Viljapuude ja marjapõõsaste kujundus- ja noorenduslõikus 24.03-26.03.2022


Aeg:
24.03, 25.03 ja 26.03.2022
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn 12, Pärnu ja praktiline õpe puuviljaaedades 
Praktilisele tööle sõiduks on vajalik riietuda ilmastikuoludele ja tööle vastavalt. Kooli poolt on kaasas vastavad tööriistad.
Koolitus algab 17.11 kell 8.30-9.00 Pärnumaa Kutsehariduskeskuses (PKHK) Niidupargi 12 A-korpuses ruumis A 220 Sissejuhatusega õpingutesse. Sirje Pauskar
Jätkub järgmiselt: 
17.11 kell 9.00-15.30  teoreetiline õpe koos virgutuspauside ja lõunaga. Koolitaja Erna Gross
18.11 kell 9.30-17.00 Kogunemine A-korpuse I korruse fuajees, väljasõit tellitud bussiga praktilisele tööle, koolitaja Erna Gross
19.11 kell 9.30-17.00 Kogunemine A-korpuse I korruse fuajees, väljasõit tellitud bussiga praktilisele tööle, koolitaja Erna Gross

Sihtrühm:
Kõik huvilised sh aiandusettevõtete (sh väikeettevõtjad) töötajad või selles valdkonnas tööd alustavad inimesed, kes soovivad tööalaselt oma oskusi uuendada või naasta erialasele tööle
Maht: 24 tundi
Grupi suurus: 8 õppijat
Kursuse hind: 152 EUR
Õpiväljundid:

Õppija:
• Valib viljapuude ja marjapõõsaste lõikamiseks sobivad töövahendid ning teostab töövõtted ohutult
• Leiab ja hindab viljapuude ja marjapõõsaste võimalikud kahjustused
• Kasutab õigeid meetodeid viljapuude ja marjapõõsaste kujundamisel, harvendamisel ja noorendamisel
• Lõikab viljapuud ja marjapõõsad sõltuvalt eesmärgist ergonoomiliste töövõtetega
Koolituse teemad:
Auditoorse töö maht 8 akadeemilist tundi
• Viljapuude ja marjapõõsaste kujundava lõikamise teoreetilised alused.
• Töövahendid, nende ohutu kasutamine ja lõikevõtted.
• Võra ehitus ja võratüübid. Okste vanuse ja võratüüpide määramine.
• Lehe- ja õiepungade tundmaõppimine.
• Võimalikud kahjustused ja nende hindamine.
• Kandeealise viljapuu harvendamine.
• Luuviljaliste lõikamise iseärasused.
• Pirnipuu lõikamine. Eri vanuses õunapuude lõikamine ja kujundamine.
• Marjapõõsaste lõikamine.
Praktilise töö maht 16 akadeeemilist tundi
• Võimalike kahjustuste leidmine ja nende hindamine
• Kandeealise viljapuu harvendamine.
• Luuviljaliste lõikmaine, lõikamise iseärasuste arvestamine
• Eri vanuses viljapuude lõikamine ja kujundamine.
• Marjapõõsaste lõikamine arvestades marjapõõsaste lõikamine iseärasusi.
• Sobivate töövahendite ohutu ja ergonoomiline kasutamine.
• Õpiväljundite saavutatuse hindamine ja tagasiside
Õppe korraldus: Auditoorne töö toimub klassiruumis ja praktiline töö erinevates viljapuu- ja marjapõõsaste aedades Pärnumaal
Praktilisele tööle minekuks peab õppijal olema ilmastikule ja aastaajale sobiv riietus ning jalanõud. Kooli poolt on praktilise töö ajal kasutamiseks vajalik varustus. Praktilisele õppekäigule sõiduks on tellitud buss.
Lõpetamise tingimused:
Õpingute lõpetamiseks on vajalik 70% osalemine koolitusel ja õpiväljundite saavutamine. Õpingute läbimise kohta väljastatakse tunnistus koos akadeemilise õiendiga, millele on märgitud omandatud õpiväljundid ja/või läbitud teemad ning koolituse maht.
Hindamismeetod:
Praktiline ülesanne
Hindamiskriteeriumid: õppija kavandab ja sooritab etteantud ülesande alusel viljapuu ja marjapõõsa noorendus- või kujunduslõikuse.
Koolitaja:
Erna Gross – PKHK, kutseõpetaja
Koolituse korraldaja: Sirje Pauskar, täiendus- ja ümberõppe teenistuse juhataja; tel 55642968, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Majutusvõimalus: Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaskodus Niidupargi 16, info õpilaskodu juhatajalt Siire Tõrva - See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või 4451963, 58607746. Ühe ööpäeva maksumus on 9 EUR.

NB!
 Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5 päeva enne koolituse algust.