Ettevõtlusega alustamine- äriplaani koostamine aprill-juuni 2022

Aeg: 21.04- 03.06.2022 (2- 3 korda nädalas kell 09.00-17.00). Alustame siis, kui koolitusele registreerub minimaalselt 6 soovijat.
Sihtrühm:
ettevõtlusega alustada soovijad või alustavad ettevõtjad, kes tahavad taotleda toetust Eesti Töötukassast, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt, LEADER tegevusgrupist või mujalt.

Õppe alustamise nõuded: Arvuti kasutamise oskus, teksti- ja tabelitöötlusprogrammide (soovitavalt Microsoft Office programmid) tundmine vähemalt kesktasemel.

Maht: 100 tundi (78 tundi auditoorset tööd+ 22 tundi iseseisvat tööd)


Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

  • oskab tähtsustada äriplaani, sh finantsprognooside vajalikkust;
  • oskab kirjeldada ettevõtte toodet/teenust ning ettevõtte äritegevuse eesmärke;
  • oskab analüüsida ettevõtluskeskkonda mõjutavaid tegureid;
  • saab aru hinnakujundust mõjutavatest teguritest;
  • oskab hinnata äritegevustest tulenevaid riske;
  • mõistab ettevõtja kohustusi ja saab aru seadustest tulenevatest nõuetest.

 
Õppe sisu:

Teema 1- Sissejuhatus ettevõtluse alustesse 6 tundi
(Ettevõtluse olemus. Ettevõtjaks kujunemine, ettevõtjale vajalikud isiksuseomadused. Ettevõtte juriidilised vormid, ärinime valik. Ettevõtlusrisk)

Teema 2- Ettevõtlusega alustamine 6 tundi
(Äriidee analüüs ja hindamine. Ettevõtte eesmärgid. Ettevõtte loomise/asutamise etapid. Ettevõtte rajamiseks vajalikud sammud (sh registreerimine, litsentsid ja tegevusload). Äriplaani olemus, struktuur, koostamise eesmärgid. Ettevõtluskeskkonna analüüs (sh SWOT analüüs, riskianalüüs). Ettevõtjale olulised infokanalid ja tugistruktuurid)

Teema 3- Toode/teenus ja tootmis- või teenindusprotsessi kirjeldus. Turundus 21 tundi
(Toote/teenuse analüüs. Toote elutsükkel. Hinnakujunduse alused. Sihtturud ja sihtrühmad, turu segmenteerimine. Sissejuhatus turundusse, müügi- ja jaotuskanalid. Konkurentsivõrdlus/analüüs)

Teema 4- Raamatupidamise ja maksunduse põhialused 18 tundi
(Raamatupidamise korraldamine väikeettevõttes.  Kassa- ja tekkepõhine raamatupidamine.  Bilanss, kasumiaruanne ja rahavoogude prognoos. Ülevaade Eesti maksusüsteemist)

Teema 5- Tööõiguse alused 12 tundi
(Lepingute tüübid (sh töövõtuleping), nende sõlmimine, poolte õigused ja kohustused. arvutamine. Tööaeg, puhkeaeg ja puhkus. Töötervishoiu ja tööohutusalane korraldus ettevõttes)

Teema 6- Finantsplaneerimine 12 tundi
(Finantsjuhtimine, kuluarvestus. Tasuvuspunkti arvutus. Rahavood ja müügiprognoosid)

Teema 7- Iseseisev töö 22 tundi
(Äriplaani koostamiseks vajaliku taustinformatsiooni, sh uuringud, analüüsid, prognoosid, koondamine ja analüüs)

Teema 8- Äriplaani kaitsmine 3 tundi

Lõpetaja  saab  vormikohase  täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:
1. on läbinud vähemalt 80% ulatuses koolituse ja saavutanud püstitatud õpiväljundid
2. äriplaani nõutud osad on täidetud, finantsprognoosid koostatud ning äriplaan esitletud.


Maksumus:
936€/ inimene (sisaldab koolitust ning õppematerjale)

Lektorid:
Inga Kalvist – ettevõtluskonsultant, projektijuht ja koolitaja; mikroettevõtja. Äriplaanide koostamise kogemus EASile, Eesti Töötukassale, PRIAle, LEADER tegevusgruppidele, KredExile. Inga on ettevõtlusmeetme hindaja LEADER tegevusgrupis (Valgamaa Partnerluskogus). Äriplaani koostamise koolitusi läbi viinud alates 2014. aastast. Raamatupidaja, tase 5 kutsetunnistus.

Ille Kukk- PKHK raamatupidamise eriala kutseõpetaja 

Margit Kiviväli- PKHK lepinguline raamatupidamise lektor

Rein Volberg- PKHK majanduse ning tööõiguse lektor
Karli Edo- PKHK töötervishoiu- ja tööohutuse koolituse lektor


Koolitusjuht:
Gerli Ollino, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse täiendus- ja ümberõppe teenistuse koolitusjuht, 445 1968; 501 4291 See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.