Fie raamatupidamine

Kellele: Koolitus on suunatud isikutele, kes on huvitatud ettevõtluse alustamisest või juba tegutsevad füüsilisest isikust ettevõtjana ning vajavad raamatupidamisalaseid teadmisi.

Aeg: planeerimisel mai 2021, kaks päeva, kell 16.15-20.15, 5 ak tundi korraga
Maht: 10 tundi
Toimumiskoht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus (PKHK), Niidupargi tn.12

Eesmärk: Õppija omab algteadmisi FIE raamatupidamise arvestusest raamatupidamisseaduse, RT juhendite ja Eesti hea tava järgi.

Kursuse teemad:

FIE kui ettevõtlusvorm – eelised ja puudused
FIE tegevust puudutav seadusandlus
Kassapõhine ja tekkepõhine arvestus
Algdokumentide vormistamine, tulude ja kulude päevaraamatu koostamine
Ettevõtluse tulude ja kulude arvestus, isikliku ja ettevõtluses kasutatava vara eristamine 
FIE maksustamise põhimõtted
Tuludeklaratsiooni (E-vormi) koostamine

Õpiväljundid:

tunneb FIE kui ettevõtlusvormi eeliseid ja puudusi
tunneb FIE tegevust puudutavat seadusandlust
teab kassapõhise ja tekkepõhise arvestuse erinevusi
koostab FIE raamatupidamisdokumente
määratleb FIE ettevõtluse tulud ja kulud ning eristada isiklikku ja
ettevõtluses kasutatavat vara
teab FIE maksustamise põhimõtteid
oskab koostada FIE tuludeklaratsiooni (E-vormi)


Koolitaja: Ave Laanmets, OÜ Pacta Tarkvara, Lääne-Viru rakenduskõrgkool, majandusarvestuse eriala
Grupi suurus: miinimum 8 õppijat. Grupi komplekteerumisel täpsustab koolitusjuht koolitatava osalemissoovi ning edastab  koolituse ajakava ning toimumiskoha.
Maksumus: 100 EUR
Tasumine ning loobumine: osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).

© 2018 PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 12 | Pärnu | 80047 | tel +372 442 7870 | kursused[at]hariduskeskus.ee

Please publish modules in offcanvas position.