#gruemenu.grue

Arvutiõpetuse baaskoolitus

Aeg: Planeerimisel 2019 kevad
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu, A402
Sihtrühm: Sihtgrupiks on arvuti kasutamise kogemust mitteomavad või väheste arvuti kasutamise oskustega isikud, kes soovivad süvendatult omandada/ täiendada oma arvutialaseid teadmisi.
Nõuded õpingute alustamiseks: huvi arvuti kasutamise vastu. Arvutialased eelteadmised ei ole vajalikud.
Maht: 60 tundi
 
Eesmärk: Koolituse tulemusel õppijad oskavad kasutada arvutit oma igapäevaelus, tunnevad
tabelarvutusprogrammi, koostavad tekstitöötlusprogrammiga lihtsamaid dokumente ja otsivad infot
internetist.
 
Õpiväljund:
Koolituse läbinu:
• kasutab iseseisvalt arvutit algtasemel
• koostab ja vormindab lihtsaid tekstidokumente
• koostab ja töötleb lihtsaid tabelarvutuse tabeleid
• teostab olulisemaid failioperatsioone
• leiab internetist vajalikku infot
• kasutab elektronposti.
 
Koolituse teemad:
Moodul 1 - Arvuti kasutamine ja failihaldus 5 tundi
• Arvuti kasutamine
• Arvuti riist- ja tarkvara
• Ülevaade operatsioonisüsteemidest (töö alustamine, lõpetamine). Töölaua korraldamise võimalused, ikoonide kasutamine.
• Failihaldus (erinevad andmekandjad, kausta loomine, failide ja kaustade kopeerimine, teisaldamine, kustutamine. Operatsioonisüsteemis olevate otsinguvahendite kasutamine)
Moodul 2 – MS Word 30 tundi
• Tekstitöötlusprogrammi MS Word võimalused, töökeskkond
• Uue dokumendi loomine, parandamine, muutmine, salvestamine
• Teksti, objektide ümbertõstmine, kopeerimine, kustutamine
• Teksti, lõigu, lehekülje kujundamine
• Tabelite loomine ja kujundamine
• Objektide lisamine dokumenti
• Dokumendi ettevalmistus väljatrükiks ning printimine
Moodul 3 – MS Excel 30 tundi
• Ülevaade programmi MS Excel võimalustest, töökeskkonna kohandamine
• Tabeli loomine (andmete sisestamine, märgistamine, parandamine, kustutamine, ümbertõstmine, kopeerimine, valemite koostamine, funktsioonide kasutamine, tabeli kujundamine, lehe kujundamine, väljatrüki võimalused)
• Vihiku salvestamise võimalused
• Liikumine tabelis, otsimine
• Andmete sorteerimine, filtreerimine
Moodul 4 - Internet  10 tundi
• Interneti olemus, Internet Exploreri tutvustus
• Erinevate veebilehtede sirvimine
• Interneti otsingusüsteemid. Enamlevinud otsingusüsteemide kasutamine soovitud info leidmiseks
• Erinevad portaalid (uudisteportaalid, tööportaalid, infoportaalid)
• Turvalisus e-teenuste kasutamisel (ID-kaart ja selle kasutamise võimalused (PIN1, PIN2, PUK koodid))
• Digiallkiri
• Avalikud e-teenused. Riigiportaal eesti.ee ja selle kasutamine (Eesti Haigekassa, Maksu- ja Tolliameti jne andmekogud)
Moodul 5 - E-posti kasutamine 5 tundi
• Veebipõhise postkasti loomine
• e-kirja koostamine ja saatmine
• e-kirja vastuvõtmine ning lugemine, vastamine
• e-kirjale dokumentide lisamine
• e-kirjade haldamine, kaustade loomine
Grupi suurus: 6-10 õppijat
Kursuse hind: 600€/ inimene.
 
Lõpetamise tingimused:
Lõpetaja saab vormikohase  täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise
õiendiga kui ta:
1. on läbinud minimaalselt 80% ulatuses kõik õppekavas olevad teemad.
2. saavutanud püstitatud õpiväljundid
3. sooritatud tööülesanne
Hindamismeetod:
Tööülesanne.
Koostab tööülesande alusel dokumendi, mis hõlmab Word´i ja Excel´i kasutamise oskust.
Hindamiskriteeriumid:
Arvestuslik töö on sooritatud positiivsele tulemusele, kui õppija on sooritanud ülesande vastavalt
näidisele täies mahus.
Mitteeristav hindamine (A, arvestatud)
 
Läbiviija: Tiina Pruudel, Tallinna Tehnikaülikool, majandusteaduskond, majandusinformaatika eriala.
Koolitusjuht: Gerli Ollino, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 501 4291, e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

Osaleja andmed
Maksja
(täita juhul kui tasujaks on kas ettevõte või kolmas isik)

Käesolevaga kinnitan, et soovin saada PKHK täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt edastatavaid koolituspakkumisi oma e-posti aadressile ja olen teadlik, et saan igal ajal oma nõusoleku tagasi võtta teavitades oma soovist meilile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Õppekorraldus

Kursuse eest tasumine

  1. Kursuse eest tasumine toimub arve alusel. Arve saadetakse e-posti teel Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
  2. Kokkuleppel koolitusjuhiga on võimalik tasuda õppetöö eest osade kaupa.

Kursusest loobumine

  1. Kui kursusele registreerunul ei ole võimalik kursusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolitusjuhti.
  2. Peale oma osalemise kinnitust koolitusjuhile (kinnitusmeil saadetakse eelnevalt kursuslase e-mailile) ei ole võimalik koolitusest loobuda. Koolitustasu ei tagastata ning arve tasumise kohustus kursuslasele jääb.
© 2018 PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 12 | Pärnu | 80047 | tel +372 442 7870 | kursused[at]hariduskeskus.ee

Please publish modules in offcanvas position.