Arvutiõpetuse baaskoolitus

Aeg: Planeerimisel 2019 kevad
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu, A402
Sihtrühm: Sihtgrupiks on arvuti kasutamise kogemust mitteomavad või väheste arvuti kasutamise oskustega isikud, kes soovivad süvendatult omandada/ täiendada oma arvutialaseid teadmisi.
Nõuded õpingute alustamiseks: huvi arvuti kasutamise vastu. Arvutialased eelteadmised ei ole vajalikud.
Maht: 60 tundi
 
Eesmärk: Koolituse tulemusel õppijad oskavad kasutada arvutit oma igapäevaelus, tunnevad
tabelarvutusprogrammi, koostavad tekstitöötlusprogrammiga lihtsamaid dokumente ja otsivad infot
internetist.
 
Õpiväljund:
Koolituse läbinu:
• kasutab iseseisvalt arvutit algtasemel
• koostab ja vormindab lihtsaid tekstidokumente
• koostab ja töötleb lihtsaid tabelarvutuse tabeleid
• teostab olulisemaid failioperatsioone
• leiab internetist vajalikku infot
• kasutab elektronposti.
 
Koolituse teemad:
Moodul 1 - Arvuti kasutamine ja failihaldus 5 tundi
• Arvuti kasutamine
• Arvuti riist- ja tarkvara
• Ülevaade operatsioonisüsteemidest (töö alustamine, lõpetamine). Töölaua korraldamise võimalused, ikoonide kasutamine.
• Failihaldus (erinevad andmekandjad, kausta loomine, failide ja kaustade kopeerimine, teisaldamine, kustutamine. Operatsioonisüsteemis olevate otsinguvahendite kasutamine)
Moodul 2 – MS Word 30 tundi
• Tekstitöötlusprogrammi MS Word võimalused, töökeskkond
• Uue dokumendi loomine, parandamine, muutmine, salvestamine
• Teksti, objektide ümbertõstmine, kopeerimine, kustutamine
• Teksti, lõigu, lehekülje kujundamine
• Tabelite loomine ja kujundamine
• Objektide lisamine dokumenti
• Dokumendi ettevalmistus väljatrükiks ning printimine
Moodul 3 – MS Excel 30 tundi
• Ülevaade programmi MS Excel võimalustest, töökeskkonna kohandamine
• Tabeli loomine (andmete sisestamine, märgistamine, parandamine, kustutamine, ümbertõstmine, kopeerimine, valemite koostamine, funktsioonide kasutamine, tabeli kujundamine, lehe kujundamine, väljatrüki võimalused)
• Vihiku salvestamise võimalused
• Liikumine tabelis, otsimine
• Andmete sorteerimine, filtreerimine
Moodul 4 - Internet  10 tundi
• Interneti olemus, Internet Exploreri tutvustus
• Erinevate veebilehtede sirvimine
• Interneti otsingusüsteemid. Enamlevinud otsingusüsteemide kasutamine soovitud info leidmiseks
• Erinevad portaalid (uudisteportaalid, tööportaalid, infoportaalid)
• Turvalisus e-teenuste kasutamisel (ID-kaart ja selle kasutamise võimalused (PIN1, PIN2, PUK koodid))
• Digiallkiri
• Avalikud e-teenused. Riigiportaal eesti.ee ja selle kasutamine (Eesti Haigekassa, Maksu- ja Tolliameti jne andmekogud)
Moodul 5 - E-posti kasutamine 5 tundi
• Veebipõhise postkasti loomine
• e-kirja koostamine ja saatmine
• e-kirja vastuvõtmine ning lugemine, vastamine
• e-kirjale dokumentide lisamine
• e-kirjade haldamine, kaustade loomine
Grupi suurus: 6-10 õppijat
Kursuse hind: 600€/ inimene.
 
Lõpetamise tingimused:
Lõpetaja saab vormikohase  täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise
õiendiga kui ta:
1. on läbinud minimaalselt 80% ulatuses kõik õppekavas olevad teemad.
2. saavutanud püstitatud õpiväljundid
3. sooritatud tööülesanne
Hindamismeetod:
Tööülesanne.
Koostab tööülesande alusel dokumendi, mis hõlmab Word´i ja Excel´i kasutamise oskust.
Hindamiskriteeriumid:
Arvestuslik töö on sooritatud positiivsele tulemusele, kui õppija on sooritanud ülesande vastavalt
näidisele täies mahus.
Mitteeristav hindamine (A, arvestatud)
 
Läbiviija: Tiina Pruudel, Tallinna Tehnikaülikool, majandusteaduskond, majandusinformaatika eriala.
Koolitusjuht: Gerli Ollino, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 501 4291, e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

© 2018 PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 12 | Pärnu | 80047 | tel +372 442 7870 | kursused[at]hariduskeskus.ee

Please publish modules in offcanvas position.