A2- taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav kursus

Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) kinnitatud tegevusluba nr. 1.1-3/18/293. Eesti keele tasemeeksami koolituse tegevusluba (A2) 22.10.2018 (https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppeasutus/OppeasutusKuva.faces)

Aeg:
 Planeerimisel jaanuar/veebruar 2022 (koolitus toimub kuni 3 korda nädalas kell 15.35-17.50, korraga 3 ak. tundi). Koolitus registreerumiseks avatud.

Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu

Sihtrühm: Õppijad, kelle keeleoskuse tase vastab A1-tasemele (algsed keeleteadmised) ning kes soovivad jätkata eesti keele õppimist. Õppijad, kes tahavad saada teadmisi ja oskusi eesti keele A2-taseme eksami sooritamisest. 

Eesmärk: Arendada mitte-eestikeelsete õppijate keeleoskust, viies neid tasemele, mis võimaldab sooritada riikliku keeleeksami A2 tasemel.  Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel.    

Maht: 300 tundi (160 tundi kontaktõpet ja 140 tundi iseseisvat tööd)

Nõuded õpingute alustamiseks: Koolitatav omab algseid keeleteadmiseid (A1 tase).

Koolitatavate keeleoskustaseme hindamine pakkuja poolt kohapeal (ettevõttesisene tasemetest).


Õpiväljundid:                       

Koolitatavate eesti keele oskuse arendamine vähemalt ühe keeleoskustaseme võrra. Keelekasutaja on ette valmistatud keeleoskustaseme A2-tasemeeksamiks. Keeleoskustasemed vastavad Euroopa keeleõppe raamdokumendile.

Lisaks tasemeeksamiks ettevalmistamisele õppija:

 • mõistab lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega, nagu info enda ja pere kohta, sisseostude tegemine, kodukoht ja töö
 • suhtleb igapäevaselt vastavalt olukorrale, mis nõuab otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel
 • oskab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja elutingimusi ning väljendada oma vajadusi.
 • oskab lihtsate fraaside ja lausetega kirjutada oma perekonnast, elutingimustest, haridusest ning praegusest ja eelmisest tööst. Oskab kirjutada väga lihtsaid isiklikke kirju.

Koolitus annab koolitatavale piisavalt teadmisi ja oskusi, mis võimaldaks sooritada eesti keele tasemeeksami ning jätkata keeleõpet järgmisel tasemel.


Koolituse teemad:    

Endast ja teistest rääkimine

 • isikuandmeid (nt nimi, aadress, telefon, sünnikoht ja -aeg, rahvus, vanus) jm endaga seostuv faktiteave
 • enese lühitutvustus ning sarnasest tutvustusest aru saamine
 • teiste esitlemine
 • isikute välimus ja iseloom
 • perekond, kodu ja töö
 • hariduslik taust, elukutsed, hobid ja huvid

Haridus

 • haridus ja koolielu
 • edasiõppimise kavatsused
 • õpitulemused

Elukutse, amet ja töö

 • ametid ja töökohad
 • elukutsed
 • edasise tööga seotud kavatsused
 • tööpäeva
 • tööülesannetega seotud küsimused

Teenindus

 • teenindusasutused, lahtiolekuajad, teenuse liigid ja hinnad
 • põhiteenused
 • lihtsamad toimingud pangas, postkontoris, juuksuris jm
 • sularaha, ülekanne, pangakaart
 • lihtsamad teenusetutvustused, juhendite ja siltide põhisisu

Igapäevaelu, kodu ja kodukoht

 • eluase
 • kodu lähiümbrus
 • pere kodune elu
 • majapidamine ja kodu sisustus
 • igapäevased olmetingimused, võrdlus eelmise elukohaga väljaspool Eestit
 • külaliste kutsumine
 • minu päev
 • minu lähedased

Enesetunne, tervis ja heaolu

 • halb enesetunne
 • arsti vastuvõtuajad
 • enda või oma lähedase tervislik seisund
 • käsimüügiravimid apteegis
 • faktiteave ravimi infolehel

Vaba aeg, harrastused ja meelelahutus

 • huvid, hobid, vaba aja veetmise eelistused
 • liikumisharrastused, muusikaline maitse ja lugemisharjumused
 • kultuuri- või meelelahutusasutuse lahtiolekuajad, piletihinnad
 • meelelahutusüritused, nt oma sünnipäeva tähistamine

Sisseostud, hinnad

 • poodide asukohad ja lahtiolekuajad
 • kaupade kogused, mõõdud, suurusnumbrid ja hinnad
 • tarbekaubad
 • sooduspakkumised
 • müüja või klienditeenindaja abipakkumised
 • ostude eest tasumine (sularaha, pangakaart)

Söök ja jook

 • igapäevased toitumisharjumused
 • söögi- ja joogikohtade asukohad, lahtiolekuajad ja hinnaklass
 • laua broneerimine restoranis
 • söögi ja joogi tellimine
 • päevapakkumised
 • retseptid

Inimeste suhted ühiskonnas

 • lühikesed sõnumid ja teated
 • inimeste kirjeldused nii välimuselt kui muudelt omadustelt

Keskkond, kohad, loodus, ilm

 • kodukoht
 • tee küsimine ja juhatamine
 • ilmateade
 • info maakaardil
 • loomad, linnud, taimed

Kultuur ja keeled, keelte õppimine

 • kultuurisündmuste toimumise koht, aeg, piletihinnad ja esinejad
 • keeleoskus ja praktiseerimisvõimalused

Reisimine, transport, vaatamisväärsused

 • ühistranspordi sõiduplaan
 • sõidupiletid
 • sõidu sihtpunkt, ühistranspordiga sihtpunkti jõudmine
 • tee küsimine ja juhatamine
 • vaatamisväärsused
 • toa broneerimine hotellis
 • postkaardi saatmine puhkusereisilt

Lõpuarvestus- õpetaja poolt koostatud test ning dialoog läbitud teemade kohta


Maksumus:
1250€/ osaleja (sisaldab koolitust ning paljundatud õppematerjale)                          

Grupi suurus: miinimum grupp koolituse avamiseks 6 õppijat. Grupi komplekteerumisel täpsustab koolitusjuht koolitatava osalemissoovi ning edastab  koolituse ajakava ning toimumiskoha.

Tasumine ning loobumine: osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve (v.a. Eesti Töötukassa kliendid). Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).

Lektor:
Heili Västrik
, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse eesti keele ja kirjanduse õpetaja.

 


Koolitusjuht:
Gerli Ollino, PKHK täiendusõppe koolitusjuht, 4451968; 5014291, e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. 

 

© 2018 PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 12 | Pärnu | 80047 | tel +372 442 7870 | kursused[at]hariduskeskus.ee