A1- taseme eesti keele koolitus (vene keele baasil) aprill 2023

Aeg: 03.04- 30.06.2023. Koolituspäevad E, T ja N. Тренинг открыт для регистрации.

Esmaspäeviti kell 14.00-16.15 (3 tundi), teisipäeviti kell 14.00-15.30 (2 tundi) ja neljapäeviti kell 14.00-16.15 (3 tundi).

Курс эстонского языка A1 начинается в апреле. Наша школа находится по адресу Niidupargi 12, Pärnu. Кабинет находится в главном корпусе (A) номер A223. Обучение будет проходить 3 раза в неделю по 2-3 академических часа. 

Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn 12, Pärnu
Sihtrühm: täiskasvanud, kes ei ole varem eesti keelt õppinud ja soovivad alustada eesti keele õpingutega.

Eesmärk:
A1-taseme saavutamine.
Maht: Õppe kogumaht on 100 tundi, millest 80 akadeemilist tundi on auditoorne töö ja 20 tundi on iseseisev töö.
 
Nõuded õpingute alustamiseks: puuduvad

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija: 
• mõistab ja oskab kasutada lihtsaid sõnu, väljendeid ja lauseid, mida võib kohata sageli esinevates igapäevaelu situatsioonides; 
• oskab ennast ja teisi tutvustada, tervitada, viisakalt hüvasti jätta; 
• suudab moodustada lihtsaid küsimusi ja ise samasugustele vastata; 
• suudab vestelda igapäevastel, teda ja ta lähiümbrust puudutavatel teemadel eeldusel, et tema vestluspartner räägib aeglaselt, on aeg-ajalt valmis oma mõtteid aeglaselt ja selgelt ümber sõnastama, aitab tal lauseid moodustada ning on toeks kogu suhtlusprotsessi jooksul; 
• oskab rääkida iseendast, oma elukohast, kirjeldada inimesi, keda ta tunneb; 
• kirjutamisel oskab koostada väga lihtsaid ja lühikesi tekste (puhkusetervitusi, küllakutseid jne) ja täita lihtsaid blankette personaalse informatsiooniga.
Koolitus annab koolitatavale piisavalt teadmisi ja oskusi, mis võimaldab jätkata keeleõpet järgmisel tasemel.
 
Koolituse teemad:
1. Pere ja isikuandmed (nimi, perekonnaseis, pere koosseis, vanus, kontaktandmed, aadress, sugulased)
2. Kodu ja selle ümbrus. Aastaajad. Hoiatussildid.
3. Olmeteenused ja kaubandus (sideteenused, kohvikud, poed ja kaubanduskeskused jm), soovide esitamine, arusaamine, kaupade nimetused.
4. Tervis ja tervishoid (haiglad, polikliinikud jms). Kehaosad. Tervislik seisund. Abi (nõuande) palumine.
5. Eluase ja kinnisvara. Kodu või korteri kirjeldus. Mööbliesemed. Kodutehnika. Majapidamistarbed. Aadress. Asukoht.
7. Transport ja reisimine (ühistransport, linnatransport, reisibürood, majutusasutused jm), transpordivahendid. Sõiduplaanid, kellaajad, hinnad
8. Haridus (kool, lasteaed jm), kooli või lasteasutuse põhiinfost aru saamine, õpetaja või õppejõu juhiste ja koolis väljakujunenud tervituste jms keeleliste formaalsuste mõistmine. Õppevahendid, kaasõpilased.
9. Vaba aeg ja ajaviide (kultuuriüritused, huvid, sport jm). Hobid. Minu päev. Perekondlikud ja riiklikud tähtpäevad. Külaliste kutsumine ja tutvustamine.
10. Töö ja töösuhted (ametid, tegevused tööl, erialad, töökuulutused). Kus ja kellena töötad? Kõneetikett.
Grammatika
1. Tähestik. Hääldamine.
2. Nimisõna: põhikäänded, mitmus, küsimuste moodustamine, kohakäänded, ühildumine omadussõnaga.
3. Arvsõna: põhiarvsõnad, põhiarvsõna ühildumine nimisõnaga, järgarvsõna.
4. Tegusõna: pööramine olevikus, lihtminevik, rektsioon, sihilised tegusõnad, käskiv kõneviis.
5. Isikulised asesõnad.
 
Мы предлагаем курс по изучению  эстонского языкa (на базе русского языка) уровень A1. Инновационный подход, современная техника, просторные помещения и маленькие группы помогут вам достичь максимальных успехов в изучении языка
Уроки группового обучения обычно проходят 2- 3 раза в неделю по 45 минут (3-4 ак/ч).
Начнем с алфавита. Oсновной упор делается на язык общения, изучается словарный запас, полезный в повседневной жизни.  
К концу курса:
• УСТНОЕ ОБЩЕНИЕ
Умею общаться простым способом при условии, что собеседник говорит медленно, при необходимости повторяет сказанное или пересказывает и помогает мне во время беседы. Умею задавать простые вопросы и отвечать на них.
• УСТНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Умею использовать простые фразы и предложения для описания места, где живу и людей, которых знаю.
• ЧТЕНИЕ
Понимаю знакомые названия, слова и очень простые предложения, например, на вывесках, плакатах или в каталогах.
• НАПИСАНИЕ
Умею написать короткое и простое сообщение (например, почтовую открытку с отпускным приветствием) и заполнить образец
 
Предоставляетя учебный материал (учебник/рабочая тетрадь), после прохождения выбранного курса, полученый материал остаётся у клиента.

 

Õppemeetodid
Kursuse põhirõhk on suhtluskeelel, õpitakse igapäevaelus tarvilikku sõnavara. 
Sõnavara õppimine toimub läbi rollimängude, elulähedaste situatsioonide imiteerimise ja reaalse keelekeskkonna kasutamise. 
 
Maksumus: 760€/ osaleja.
Grupi suurus: miinimum 6 õppijat. Grupi komplekteerumisel täpsustab koolitusjuht koolitatava osalemissoovi ning edastab  koolituse ajakava ning toimumiskoha.
Tasumine ning loobumine: osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve (v.a Eesti Töötukassa kliendid). Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).
 
Lektor: Maie Jesjutina- Pärnumaa Kutsehariduskeskuse vene keele ja kirjanduse õpetaja.
 
Koolitusjuht: Gerli Ollino, koolitusjuht, 445 1968; 501 4291, e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.  

 

Täida väli!
Täida väli
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!

Õppekorraldus

Kursuse eest tasumine

  1. Kursuse eest tasumine toimub arve alusel. Arve saadetakse e-posti teel Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
  2. Kokkuleppel koolitusjuhiga on võimalik tasuda õppetöö eest osade kaupa.

Kursusest loobumine

  1. Kui kursusele registreerunul ei ole võimalik kursusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolitusjuhti.
  2. Peale oma osalemise kinnitust koolitusjuhile (kinnitusmeil saadetakse eelnevalt kursuslase e-mailile) ei ole võimalik koolitusest loobuda. Koolitustasu ei tagastata ning arve tasumise kohustus kursuslasele jääb.
Kinnita!
Invalid Input

Maksja

(täita juhul kui tasujaks on kas ettevõte või kolmas isik)

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input