#gruemenu.grue

Raietöölise 3.taseme kutseeksamiks valmistumine

Registreeri siin

Aeg: 14.06 – 18.06.2018
14.06 – algus kell 8.30-17.15 D korpus ruum D 312
15.06 – algus kell 8.30-17.00
18.06 – Tihemetsa metskond, sõit algus kell 8.15-16.00
Toimumise koht:
Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn 12, Pärnu ja Tihemetsa metskond.
Sihtrühm: Valdkonnas töötavad või tööd alustavad isikud, kes soovivad täiendada teadmisi ja oskusi ning kelle eesmärgiks on sooritada hiljem kutseeksam.
Kutseeksami võimalus: 20.06.2018 kutseeksam Pärnumaa Kutsehariduskeskuses
Maht: 24 tundi
Grupi suurus: 8 õppijat
Kursuse hind: 150 EUR
Nõuded õpingute alustamiseks: Eelnev raietöö kogemus kett- ja võsasaega.
Õpiväljundid:
Õppija:
• töötab võsa- ja kettsaagidega;
• oskab hooldada võsa- ja kettsaagi ning turva- ja töövarustust;
• valdab ergonoomilisi töövõtteid raie läbiviimisel erinevate tööriistadega;
• hindab ohufaktoreid, langetab, laasib ja järkab ohutult ning ergonoomiliselt,
• tunneb sortimente ja koondab valmistatud materjali.
Koolituse teemad:
Auditoorse töö maht 16 akadeemilist tundi
• Põhilised puu- ja põõsaliigid, nende omadused, enamlevinud kahjustused
• Metsauuendamisviisid, sh külvi- ja istutusvõtted
• Metsauuendusmaterjalide tüübid ja nende säilitusnõuded
• Metsauuenduse hooldamine
• Metsakasvatuslikud eesmärgid, puude valiku põhimõtted erinevatel raietel
• Kutsealaga seonduvad õigusaktid ja metsanduslikud mõisted
• Puidu kvaliteedinõuded ja puidurikked
• Puidu koguse hindamise põhimõtted
• Töö- ja keskkonnaohutuse alused
• Turvavarustuse, võsa- ja kettsae kasutamise ja hooldamise põhimõtted
• Ohutud ja ergonoomilised töövõtted ning puiduvarumistehnoloogiad
• GPS-seadmete ja kaartide kasutamise põhimõtted
• Esmaabi
Praktilise töö maht 8 akadeeemilist tundi
• Ohutud ja ergonoomilised töövõtted ning puiduvarumistehnoloogiad
• Õpiväljundite saavutatuse hindamine ja tagasiside.
Õppekorraldus: Auditoorne töö toimub klassiruumis ja praktiline töö metsas. Praktilisele tööle minekuks peab õppijal olema ilmastikule ja aastaajale sobiv riietus ning jalanõud. Kooli poolt on praktilise töö läbiviimiseks kasutada vajalik turvavarustus, kett- ja võsasaed ning nende kütus, hooldusvahendid. Praktilistele töödele sõiduks on tellitud buss.
Lõpetamise tingimused:
Õpingute lõpetamiseks on vajalik õpiväljundite saavutamise hindamine. Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus.
Hindamismeetodid:
Praktiline töö ja intervjuu.
Hindamiskriteeriumid: Praktilise töö käigus määrab õppija puu- ja põõsaliigid, valib väljaraiutavad puud valgustus- ja harvendusraiel, määrab puistu rinnaspindala, puude arvu metsauuendusalal ja vajadusel põhjendab oma tegevust.
Koolitajad:
Marje Kask – PKHK, kutseõpetaja
Arnold Schmidt – PKHK, kutseõpetaja
Värdi Soomann – PKHK, kutseõpetaja
Stella Nuust – PKHK, kutseõpetaja
Koolituse korraldaja: Sirje Pauskar, täiendus- ja ümberõppe teenistuse juhataja; tel 55642968, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 
 
 
 
© 2018 PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 12 | Pärnu | 80047 | tel +372 442 7870 | kursused[at]hariduskeskus.ee

Please publish modules in offcanvas position.