#gruemenu.grue

Raietöölise koolitus (sh 3. taseme kutseeksamiks valmistumine)

 • Aeg: 18.03 – 21.03.2019
  18.03 A-korpuses II korrus ruum A 220, kell 8.30-16.00 koos vaheaegadega, 10 ak tundi
  19.03 A-korpuses II korrus ruum A 220 ja D-korpuses II korrus ruum D 208, kell 8.30-16.00 koos vaheaegadega, 8 ak tundi
  20.03 D-korpuses II korrus ruum D 205 kell 8.30-10.00 ja kell 10.15 väljasõit praktilisele tööle Tihemetsa metskonda, tagasi kell 17.45, 10 ak tundi
  21.03 Kogunemine A-korpuse I korruse fuajees kell 8.15, väljasõit praktilisele õppekäigule Tihemetsa metskonda kell 8.30, tagasi kell 16.00, 8 ak tundi
  Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn 12, Pärnu ja Tihemetsa metskond.
  Sihtrühm: Metsanduse ja põllumajanduse valdkonnas, päästeteenistuses, teedehoolduses, trasside ja liinide hoolduses jms töötavad või tööd alustavad inimesed
  Maht: 36 tundi
  Grupi suurus: miinimum 6 õppijat
  Kursuse hind: 305 EUR
  Majutusvõimalus: Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaskodus Niidupargi 16, info õpilaskodu juhatajalt Siire Tõrva - See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või 4451963, 58607746. Ühe ööpäeva maksumus on 8 EUR.
  Nõuded õpingute alustamiseks: Eelnev raietöö kogemus kett- ja võsasaega.
  Õpiväljundid - Õppija:
  Eristab levinumaid kodumaiseid puu- ja põõsaliike ja selgitab nende omadusi, hooldamise põhimõtteid ja levinumaid kahjustusi.
  Nimetab metsauuendusmaterjali liigid ja kvaliteedinõudeid.
  Kirjeldab metsauuendusmaterjali transpordi- ja säilitusnõudeid, metsauuendamisviise sh külvi- ja istutusvõtteid.
  Veendub tööala õigsuses ja ohutuses, kasutades kaarti ja/või GPS-seadet.
  Selgitab erinevate raiete eesmärke ja olemust ning õigusaktidega raietele seatud nõudeid.
  Valib raietöödel kasvama jäävad puud, lähtudes metsakasvatuslikust eesmärgist (puude kasvutingimuste parandamine, tulevikupuistu koosseisu kujundamine, optimaalse puude vahekauguse tagamine jm).
  Raiub puud, kasutades võsa- või kettsaagi, vältides kasvamajäävate puude vigastamist.
  Hooldab võsa- või kettsaagi, lähtudes kasutusjuhendist.
  Eristab puidurikkeid ja kirjeldab puidu sortimendi kvaliteedinõudeid.
  Hindab puidu kogust, lähtudes puidu parameetritest, oma töö kvaliteeti, lähtudes tööülesandest.
  Selgitab raietöö tähtsust puiduvarumise tehnoloogilises ahelas; metsa-, pinnase- ja keskkonnakahjustuse vältimise võimalusi.
  Järgib töökeskkonna ja -ohutusnõudeid, kasutades töökaitsevahendeid ja ohutuid töövõtteid.
  Oskab anda esmaabi ja käitub õnnetusjuhtumi puhul adekvaatselt.
  Koolituse teemad:
  Auditoorse töö maht 20 akadeemilist tundi
  Põhilised puu- ja põõsaliigid, nende omadused, enamlevinud kahjustused
  Metsauuendamisviisid, sh külvi- ja istutusvõtted
  Metsauuendusmaterjalide tüübid ja nende säilitusnõuded
  Metsauuenduse hooldamine
  Metsakasvatuslikud eesmärgid, puude valiku põhimõtted erinevatel raietel
  Kutsealaga seonduvad õigusaktid ja metsanduslikud mõisted
  Puidu kvaliteedinõuded ja puidurikked
  Puidu koguse hindamise põhimõtted
  Töö- ja keskkonnaohutuse alused
  Turvavarustuse, võsa- ja kettsae kasutamise ja hooldamise põhimõtted
  Ohutud ja ergonoomilised töövõtted ning puiduvarumistehnoloogiad
  GPS-seadmete ja kaartide kasutamise põhimõtted
  Esmaabi
  Praktilise töö maht 16 akadeemilist tundi
  Ohutud ja ergonoomilised töövõtted ning puiduvarumistehnoloogiad
  Õpiväljundite saavutatuse hindamine ja tagasiside.
  Õppe korraldus: Auditoorne töö toimub klassiruumis ja praktiline töö metsas. Praktilisele tööle minekuks peab õppijal olema ilmastikule ja aastaajale sobiv riietus ning jalanõud. Kooli poolt on praktilise töö läbiviimiseks kasutada vajalik turvavarustus, kett- ja võsasaed ning nende kütus, hooldusvahendid. Praktilistele töödele sõiduks on tellitud buss.
  Hindamismeetodid: Praktiline töö
  Hindamiskriteeriumid: Praktilise töö käigus määrab õppija puu- ja põõsaliigid, valib väljaraiutavad puud valgustus- ja harvendusraiel, määrab puistu rinnaspindala, puude arvu metsauuendusalal ja vajadusel põhjendab oma tegevust.
  Lõpetamise tingimused:
  Õpingute lõpetamiseks on vajalik 100 % osalemine koolitusel ja õpiväljundite saavutamise hindamine. Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus.
  NB! Peale lõpetamist võimalus sooritada kutseeksam, info koolituse korraldajalt.
  Koolitajad:
  Kaja Hiie - PKHK, kutseõpetaja
  Arnold Schmidt – PKHK, kutseõpetaja
  Värdi Soomann – PKHK, kutseõpetaja
  Stella Nuust – PKHK, kutseõpetaja
  Koolituse korraldaja: Sirje Pauskar, täiendus- ja ümberõppe teenistuse juhataja; tel 55642968, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
  PS! Kui olete registreerunud, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud.  Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 7 päeva enne koolituse algust.
Osaleja andmed
Maksja
(täita juhul kui tasujaks on kas ettevõte või kolmas isik)

Käesolevaga kinnitan, et soovin saada PKHK täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt edastatavaid koolituspakkumisi oma e-posti aadressile ja olen teadlik, et saan igal ajal oma nõusoleku tagasi võtta teavitades oma soovist meilile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Õppekorraldus

Kursuse eest tasumine

 1. Kursuse eest tasumine toimub arve alusel. Arve saadetakse e-posti teel Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
 2. Kokkuleppel koolitusjuhiga on võimalik tasuda õppetöö eest osade kaupa.

Kursusest loobumine

 1. Kui kursusele registreerunul ei ole võimalik kursusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolitusjuhti.
 2. Peale oma osalemise kinnitust koolitusjuhile (kinnitusmeil saadetakse eelnevalt kursuslase e-mailile) ei ole võimalik koolitusest loobuda. Koolitustasu ei tagastata ning arve tasumise kohustus kursuslasele jääb.
© 2018 PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 12 | Pärnu | 80047 | tel +372 442 7870 | kursused[at]hariduskeskus.ee

Please publish modules in offcanvas position.