#gruemenu.grue

Tegevusjuhendaja koolitus (sh Esmaabi koolitus)

Aeg: 22.08-14.12.2018, kolmapäeviti ja reedeti algusega kell 8.30-16.00

Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn 12, Pärnu
Esimene kord 22.08 A-korpus I korrus ruum A123
Maht: 286 tundi, millest 270 tundi on kontaktunnid sh 186 tundi auditoorset ja 84 tundi praktilist tööd ning 16 tundi iseseisvat tööd lõputöö koostamiseks.
Sihtgrupp: Inimesed, kes soovivad tööd alustada tegevusjuhendajana erihoolekande- ja/või rehabilitatsiooniteenuseid pakkuvas asutuses või töötavatele tegevusjuhendajatele, kes ei oma vastavat kvalifikatsiooni ning soovivad teadmisi ja oskusi täiendada 
Nõuded õpingute alustamiseks: Koolitused on mõeldud keskharidusega täiskasvanutele
Kursuse hind: 1999 EUR
Grupi suurus: 6 õppijat, grupi komplekteerumisel täpsustab koolituse korraldaja koolitatava osalemissoovi ning edastab koolituse ajakava ning toimumiskoha.
Majutusvõimalus: Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaskodus Niidupargi 16, info õpilaskodu juhatajalt Siire Tõrva - See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või 4451963, 58607746. Ühe ööpäeva maksumus on 8 EUR.
Eesmärk: Anda teadmised ja oskused psüühilise erivajadusega inimestega töötamiseks, sh
nende tegevusvõime hindamiseks vastavalt nende erivajadustele, psüühilise erivajadusega inimestele
tegevusplaani koostamiseks ning selle alusel igapäevase töö organiseerimiseks teenust saavate isikutega, samuti
erinevate loovtegevuste juhendamiseks rühmas ja isikute probleemse käitumise juhtimiseks ning tegevuste
dokumenteerimiseks.
Koolitusprogrammi aluseks on «Sotsiaalhoolekande seaduse» alusel kehtestatud sotsiaalministri määrus, millega on kehtestatud nõuded tegevusjuhendajate koolitusele ja täienduskoolituse kavadele.
Õpiväljundid:
Koolituse läbinu:
1) orienteerub erihoolekandesüsteemi olemuses, on teadlik klienditöö eetilistest põhimõtetest, teab inimese arengu iseärasusi ning väärtustab meeskonnatöö vajalikkust tööprotsessis.
2) eristab erihoolekandeteenuseid tarbivaid sihtrühmi, lähtuvalt arengust ja tegevusvõime tasemest tunneb ära nende erivajadused ja oskab rakendada neid teadmisi oma töös.
3) teab oma töörolle ning oskab kasutada nii iseennast kui tegevust klienditöö peamise vahendina, on võimeline hindama psüühilise erivajadusega inimese tegevusvõimet, valdab klienditöö enamlevinud meetodeid, suudab koostada arvutil psüühilise erivajadusega inimestele tegevusplaani ning organiseerida selle alusel igapäevast tööd teenust saava isikuga, korrektselt dokumenteerida isikuga seotud tegevusi.
4) oskab kasutada erinevaid spetsiifilisi klienditöö meetodeid, on võimeline juhendama tegevusi rühmas, tuleb toime probleemse käitumise juhtimisega, oskab märgata teenust saavate isikute seksuaalkäitumist ja on teadlik, kuidas seda juhendada ning on oskuslik kasutama klienditöös erinevaid loovtegevusi.
Koolituse teemad:
I Üldalused – psüühilise erivajadusega inimene ja hoolekandeteenused 32 tundi (lisaks 2 tundi praktilist tööd)
Psüühilise erivajadusega inimeste hoolekanne
Eetika hoolekandes
Arengupsühholoogia alused ja arenguvaldkondade iseärasused puuetega inimestel
Meeskonnatöö alused
II Põhiained – erihoolekandeteenuseid tarbivad sihtrühmad 56 tundi (lisaks 28 tundi praktilist tööd)
Psüühikahäired
Vaimupuue
Liitpuue
Suhtlemise alused ja eripärad suhtlemisel psüühikahäirega inimestega
Tegevusvõime, eesmärgistatud tegevus
III Põhioskused – klienditöö alused 48 tundi (lisaks 32 tundi praktilist tööd)
Tegevusjuhendaja töövaldkond ja rollid
Tegevuse analüüs ja kohandamine
Tegevusvõime hindamine
Klienditöö meetodid
Peamised töövõtted igapäevases hoolduses
Tegevusplaani koostamine
Terviseseisundi jälgimine ja ravimiõpetuse alused
IV Spetsiifilised oskused klienditöös 40 tundi (lisaks 8 tundi praktilist tööd)
Rühmatöö klienditöös
Probleemse käitumise juhtimine
Seksuaalsus ja seksuaalkasvatus
Teraapilised ja arendavad tegevused klienditöös
V Lõputöö- tegevusplaani koostamine teenust saavale isikule 16 tundi iseseisvat tööd
VI Lõputöö vormistamine arvutil 20 tundi sh 10 tundi praktilist tööd
VII Lõputöö suuline esitlus
4 tundi
Hindamismeetod:
Praktiline iseseisev töö ja suuline esitlus
Hindamiskriteeriumid:
Lõputöö- tegevusplaani koostamine teenust saavale isikule
Tegevusplaan koosneb järgmistest komponentidest:
• teenust saava isiku vaatlusraport,
• rehabilitatsiooniplaanis kirjeldatud üldeesmärkide loetelu, alaeesmärgid,
• kokkulepped, tegevused alaeesmärkide saavutamiseks,
• tulemuste hindamine.
Koolituse lõpetamisel väljastatav dokument:
Lõpetaja saab vormikohase tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:
1. on läbinud vähemalt 80% ulatuses koolitusprogrammi ja saavutanud püstitatud õpiväljundid
2. sooritanud positiivsele tulemusele lõputöö
Tasumine ning loobumine: osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).
Koolitajad:
Ülle Pikma – PKHK, kutseõpetaja, Stella Nuust - PKHK, kutseõpetaja, Ülle Kivisild - PKHK, kutseõpetaja,
Kadri Melnits - Pärnu haigla psühhiaatriakliiniku päevakeskuse tegevusjuhendaja, Katrin Tsuiman – Sotsiaalkindlustusameti Erihoolekande talituse nõunik, praktikud Pärnumaa ja Eesti erihoolekandeasutustest ja -päevakeskustest 
Koolituse korraldaja: Sirje Pauskar, täiendus- ja ümberõppe teenistuse juhataja; tel 55642968, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

 

 

 

 

 

 

Osaleja andmed
Maksja
(täita juhul kui tasujaks on kas ettevõte või kolmas isik)

Käesolevaga kinnitan, et soovin saada PKHK täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt edastatavaid koolituspakkumisi oma e-posti aadressile ja olen teadlik, et saan igal ajal oma nõusoleku tagasi võtta teavitades oma soovist meilile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Õppekorraldus

Kursuse eest tasumine

  1. Kursuse eest tasumine toimub arve alusel. Arve saadetakse e-posti teel Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
  2. Kokkuleppel koolitusjuhiga on võimalik tasuda õppetöö eest osade kaupa.

Kursusest loobumine

  1. Kui kursusele registreerunul ei ole võimalik kursusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolitusjuhti.
  2. Peale oma osalemise kinnitust koolitusjuhile (kinnitusmeil saadetakse eelnevalt kursuslase e-mailile) ei ole võimalik koolitusest loobuda. Koolitustasu ei tagastata ning arve tasumise kohustus kursuslasele jääb.
© 2018 PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 12 | Pärnu | 80047 | tel +372 442 7870 | kursused[at]hariduskeskus.ee

Please publish modules in offcanvas position.