#gruemenu.grue

Hooldustöötaja 3. taseme koolitus (sh esmaabi väljaõpe) 27.08-11.11.2019

NB! ÕPPEGRUPP ON TÄITUNUD (25.06). Järgmine 16.09.2019
Aeg:
27.08 – 11.11.2019, üks kord nädalas, esmaspäeviti või teisipäeviti algusega kell 8.30-16.00
T 27.08, T 03.09, E 09.09, E16.09, T 24.09, E 30.09, T 08.10, E 14.10, E 21.10, E 28.10, E 04.11, E 11.11
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus (PKHK), Niidupargi tn 12, Pärnu ja
Esimesel korral 27.08.2019 kell 8.30 PKHK ruumis B 307
Maht: 100 tundi, millest 92 tundi on kontaktunnid sh teooria ja praktiline õpe ning 8 tundi iseseisvat tööd.
Sihtgrupp: töötavad hooldustöötajad või kes soovivad valdkonnas tööd alustada, et saada juurde teadmisi ja oskusi ning ettevalmistada kutse taotlemiseks.
Nõuded õpingute alustamiseks: Algteadmised arvuti kasutamisest
Kursuse hind: 850 EUR
Uuri „Tööta ja Õpi“ võimalusi Eesti Töötukassa kodulehelt
Majutusvõimalus: Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaskodus Niidupargi 16, info õpilaskodu juhatajalt Siire Tõrva - See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või 4451963, 58607746. Ühe ööpäeva maksumus on 8 EUR.
Grupi suurus: miinimum 6 õppijat
Eesmärk: Anda teadmised ja oskused abivajaja toetamiseks ja abistamiseks ning väärika elu korraldamiseks ja võimalikult kõrge elukvaliteedi saavutamiseks
Õpiväljundid:
Koolituse läbinu:
1) orienteerub hoolekandesüsteemi olemuses, on teadlik sotsiaaltöö eetilistest põhimõtetest, järgib võrdse kohtlemise põhimõtteid
2) oskab abistada ja juhendada abivajajat elamistoimingutes ning teostada planeeritud hooldustegevused sotsiaalteenuse kvaliteedinõudeid arvestades lähtudes abivajaja vajadustest ja seisundist,
3) oskab teha korrastustöid kasutades iseennast, abivajajat ning keskkonda säästvaid töövõtteid ja -meetodeid.
4) märkab eluohtlikke olukordi, kutsub abi, abistab esmaabi võtetega abivajajat tervisest tulenevate probleemide korral.
5) suudab koostada eneseanalüüsi ning korrektselt kirjeldada ja põhjendada oma praktikat tööosade kaupa
Koolituse teemad:
I Abistamine elamistoimingutes ja hooldustegevuste läbiviimine, 62 tundi
1. Hoolduse alused
2. Hooldus- ja elamistoimingud
3. Toitumisõpetus
4. Ergonoomika ja hooldusabivahendid
5. Ilutoimingud
6. Surija hooldus
7. Ravimiõpetuse alused
8. Suhtlemisvormid ja -viisid
II Majapidamistööde korraldamine, 6 tundi sh 2t teooriat ja 4t praktilist tööd
Korrastus- ja puhastustööd
III Esmaabi andmine, 16 tundi sh teooria 9 ja praktiline töö 3 tundi ning iseseisev töö 4 tundi
1. Elupäästva ja jätkuva esmaabi andmise põhimõtted. Kannatanu uurimine,
seisundi hindamine ja tegevus õnnetuspaigal
2. Eluohtlikud haigusseisundid
3. Teadvusetus. Diabeet. Epilepsia
4. Allergia. Šokk.
5. Luumurrud.
6. Traumad (sh põletused, kuumakahjustused, külmakahjustused, mürgitused, elektritraumad ), verejooksud.
7. Kliiniline surm. Elustamine mannekeenil.
IV Lõputöö koostamine ja vormistamine arvutil, 8 tundi teooria ja praktiline töö ning iseseisev töö 4 tundi
1. Eneseanalüüsi koostamine
2. Eneseanalüüsi vormistamine arvutil
3. Kutse taotlemiseks CV ja avalduse vormistamine arvutil 
V Lõputöö suuline esitlemine 4 tundi
Hindamismeetod:
Lõputöö - praktiline iseseisev töö ja esitlemine
Hindamiskriteeriumid:
Lõputöö- eneseanalüüsi koostamine
Eneseanalüüs koosneb järgmistest komponentidest:
• oma praktika kirjeldamine, analüüsimine ja põhjendamine tööosade kaupa küsimuste abil.
• tööosade valdamise tõendamine ja kirjeldamine näidetega
Koolituse lõpetamisel väljastatav dokument:
Lõpetaja saab vormikohase tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:
1. on läbinud vähemalt 80% ulatuses koolitusprogrammi ja saavutanud püstitatud õpiväljundid
2. sooritanud positiivsele tulemusele lõputöö
Koolitajad:
Ülle Pikma – PKHK – õpetaja (suhtlemise alused, meeskonnatöö), Ülle Kivisild - PKHK, hooldustöötaja kutseõpetaja,
Kaido Voogla – Mediq Eesti OÜ tootejuht ja ergonoomika koolitaja, Iirina Golub – Pärnu Haigla õde, Taisi Talviste – PKHK koka eriala kutseõpetaja, Annely Raev ja Endla Kuura – PKHK puhastusteeninduse kutseõpetaja, Monika Koppel - pereterapeut, pereteraapia õpetaja-superviisor, pedagoog, Anne Sepping - Sotsiaalkindlustusameti Lastekaitse osakonna Lääne piirkonna koordinaator, koolitaja
Koolituse korraldaja: Sirje Pauskar, täiendus- ja ümberõppe teenistuse juhataja; tel 55642968, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

 

Osaleja andmed
Maksja
(täita juhul kui tasujaks on kas ettevõte või kolmas isik)

Käesolevaga kinnitan, et soovin saada PKHK täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt edastatavaid koolituspakkumisi oma e-posti aadressile ja olen teadlik, et saan igal ajal oma nõusoleku tagasi võtta teavitades oma soovist meilile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Õppekorraldus

Kursuse eest tasumine

  1. Kursuse eest tasumine toimub arve alusel. Arve saadetakse e-posti teel Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
  2. Kokkuleppel koolitusjuhiga on võimalik tasuda õppetöö eest osade kaupa.

Kursusest loobumine

  1. Kui kursusele registreerunul ei ole võimalik kursusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolitusjuhti.
  2. Peale oma osalemise kinnitust koolitusjuhile (kinnitusmeil saadetakse eelnevalt kursuslase e-mailile) ei ole võimalik koolitusest loobuda. Koolitustasu ei tagastata ning arve tasumise kohustus kursuslasele jääb.
© 2018 PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 12 | Pärnu | 80047 | tel +372 442 7870 | kursused[at]hariduskeskus.ee

Please publish modules in offcanvas position.