#gruemenu.grue

Tugiisiku koolitus

Aeg: 04.03-14.05.2019 (E ja T 17.00-20.15 korraga 4 ak. tundi, mõnel korral koolituspäev ka N)
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu
Sihtrühm:
-Isikud, kes soovivad omandada ja/või täiendada teadmisi ja oskusi tugiisiku alasel väljaõppel
-Isikud, kes soovivad hakata pakkuma tugiisiku teenust kriisis või psühhosotsiaalselt keerulises olukorras olevatele inimestele ja nende lähedastele.

Eesmärk:
Üldine eesmärk: õppija omandab teadmised ja oskused töötamiseks kriisis või psühhosotsiaalselt keerulises olukorras olevate erinevatesse sihtgruppidesse (lapsed, noorukid, täiskasvanud, eakad, erivajadusteja isikud) kuuluvate inimestega ning nende lähedastega; neid juhendada, jõustada (motiveerimine, julgustamine, kliendi oskustele ja võimetele keskendumine) ja tagada toimetulek või säilitada, parendada, takistada nende toimetulekuvõime langust.
Kohustuslikeks komponentideks on:
- omandada ülevaade ning oskus suunata klienti sotsiaalpoliitika-alases seadusandluses, õigustest, kohustustest ning kliendi ja tugiisiku töö eetikast;
- saada teadmised ja oskused tööks erivajadustega nind väärkoheldud isikutega, nende lähedastega;
- suunata ja toetada nimetatud isikute eneseväärikuse ja -hinnangu tõusu, adekvaatse mina-pildi kujunemist ning elutervete käitumismustrite kujundamist;
-anda esmased teadmised ja oskused nõustamisest, erinevate tehnikate kasutamisest lähtuvalt kliendist ning individuaalsest olukorrast.

Maht: 80 tundi

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:
- teab ja oskab õigesti kasutada erialast termonoloogiat, mõtestada ja lähtuda oma töös tugiisiku rollist, eetikast, õigustest ja kohustustest;
- teab ning oskab mõista ning anda soovitusi sotsiaalpoliitika-alastest seadustest, kliendi õigustest ja kohustustest;
- omab ülevaadet ning oskab oma töös suunata, toetada, jõustada erivajadustega ja väärkoheldud inimesi ning vajadusel nende lähedasi;
- omab empaatilise suhtlemise oskusi, teab ja tunneb erinevaid suhtlemisvorme ja – tasandeid;
- oma töös lähtuda teoreetilistest põhitõdedest ja neid loovalt kasutada;- oskab analüüsida vanuselist ja arengulist eripära.

Koolituse teemad:
I moodul ARENGUPSÜHHOLOOGIA 8 tundi
• Arenguprobleemid lapseeas.
• Noorus kui arenguetapp.
• Täiskasvanuiga.
• Vananemine ja surm.

II moodul SOTSIAALPOLIITIKA JA INIMÕIGUSED 8 tundi
• Professionaalse tugiisiku teenuse olemus
• Isiklik abistaja ja tugiisiku teenuse erinevus
• Seadusandlus ja õigused ning kohustused tugiisiku töös
• Teenuse osutaja rollid töötamisel klientidega ja piirid tugiisiku töös
• Isikuandmete kaitse

III moodul SUHTLEMISPSÜHHOLOOGIA JA PEDAGOOGIKA ALUSED 16 tundi
• Isikutaju ehk pertseptsioon
• Partnerite vastastikune mõjutamine e. sotsiaalne interaktsioon
• Suhtlemine eriolukordades ja erivajadustega inimestega.

IV moodul PSÜHHOLOOGIA 16 tundi
• Väärtushinnangud
• Probleemsed käitumised
• Interaktsioon
• Individuaalsed suhtlemisoskused
• Koostöö/ meeskonnatöö.

V moodul ERIPEDAGOOGIKA ALUSED 12 tundi
• Eripedagoogika ja –psühholoogia teoreetilised alused
• Puude mõiste, olemus ja erinevad puude liigid
• Nõustamise ja tegevusteraapia alused
• Sotsiaalhoolekanne, seadusandlus. Tugiisiku koht sotsiaalhoolekandes, pädevus ja vastustus, koostöö.

VI moodul VÄÄRKOHTLEMINE 12 tundi
• Vägivalla määratlemine
• Vägivaldse käitumise liigid
• Erinevate sugupoolte vaheline väärkohtlemine.
• Vägivalla ennetamise võimalused ning tegelemine tagajärgedega.
• Tugiisiku töö väärkoheldud inimestega.

VII moodul ESMAABI 8 tundi

Grupi suurus: miinimum 8 õppijat. Grupi komplekteerumisel täpsustab koolitusjuht koolitatava osalemissoovi ning edastab koolituse ajakava ning toimumiskoha.
Maksumus: 560 eur/ in.
Tasumine ning loobumine: osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).
Lektorid:
Kaisa Üprus-Tali, Stella Nuust, Ülle Pikma, Anne Sepping

Koolitusjuht: Gerli Ollino, koolitusjuht, 445 1968; 501 4291, e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Osaleja andmed
Maksja
(täita juhul kui tasujaks on kas ettevõte või kolmas isik)

Käesolevaga kinnitan, et soovin saada PKHK täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt edastatavaid koolituspakkumisi oma e-posti aadressile ja olen teadlik, et saan igal ajal oma nõusoleku tagasi võtta teavitades oma soovist meilile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Õppekorraldus

Kursuse eest tasumine

  1. Kursuse eest tasumine toimub arve alusel. Arve saadetakse e-posti teel Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
  2. Kokkuleppel koolitusjuhiga on võimalik tasuda õppetöö eest osade kaupa.

Kursusest loobumine

  1. Kui kursusele registreerunul ei ole võimalik kursusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolitusjuhti.
  2. Peale oma osalemise kinnitust koolitusjuhile (kinnitusmeil saadetakse eelnevalt kursuslase e-mailile) ei ole võimalik koolitusest loobuda. Koolitustasu ei tagastata ning arve tasumise kohustus kursuslasele jääb.
© 2018 PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 12 | Pärnu | 80047 | tel +372 442 7870 | kursused[at]hariduskeskus.ee

Please publish modules in offcanvas position.