#gruemenu.grue

Hooldustöötaja 3. taseme koolitus (sh esmaabi väljaõpe) 16.09 - 02.12.2019

Aeg: 16.09 – 02.12.2019, esmaspäeviti, ajavahemikus kell 8.30-19.00, korraga 8-10 akadeemilist tundi
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus (PKHK), Niidupargi tn 12, Pärnu
Esimesel korral 16.09.2019 kell 8.30 PKHK ruumis B 307
Kell 8.30-10.00 Sissejuhatus õpingutesse. Sirje Pauskar
Kell 10.15-17.15 Hoolduse alused. Hügieeninõuded. Ülle Kivisild
Toimumise kuupäevad: E16.09, E23.09, E30.09, E07.10, E14.10, E21.10, E28.10, E04.11, E11.11, E18.11, E25.11, E02.12. NB! Koolituse kellaajaline ajavahemik on kell 8.30-19.00
Maht: 100 tundi, millest 94 tundi on kontaktunnid sh teooria ja praktiline õpe ning 6 tundi iseseisvat tööd.
Sihtgrupp: töötavad hooldustöötajad, kellel on olemas praktilised kogemused, kuid puuduvad teoreetilised teadmised ja oskused hooldustöötaja 3. taseme kutsestandardi kompetentsidest lähtuvalt.
Koolituse tulemusena on võimalik soovijatel kutset taotleda, tutvu võimalustega ESTA kodulehel siin
Nõuded õpingute alustamiseks: Algteadmised arvuti kasutamisest
Kursuse hind: 870 EUR
Uuri „Tööta ja Õpi“ võimalusi Eesti Töötukassa kodulehelt siit
Majutusvõimalus: Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaskodus Niidupargi 16, info õpilaskodu juhatajalt Siire Tõrva - See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või 4451963, 58607746. Ühe ööpäeva maksumus on 8 EUR.
Grupi suurus: miinimum 6 õppijat
Eesmärk: Anda teadmised ja oskused abivajaja toetamiseks ja abistamiseks ning väärika elu korraldamiseks ja võimalikult kõrge elukvaliteedi saavutamiseks.
Õppekava koostamise aluseks: on hooldustöötaja kutsestandard, tase 3
Hooldustöötaja, tase 3 kompetentsid:
B.2.1 Abistamine elamistoimingutes ja hooldustegevuste läbiviimine
B.2.2 Majapidamistööde korraldamine
B.2.3 Esmaabi andmine
B.2.4 Hooldustöötaja, tase 3 kutset läbiv kompetents
Õpiväljundid:
Koolituse läbinu:
1) orienteerub hoolekandesüsteemi olemuses, on teadlik sotsiaaltöö eetilistest põhimõtetest, järgib võrdse kohtlemise põhimõtteid
2) oskab abistada ja juhendada abivajajat elamistoimingutes ning teostada planeeritud hooldustegevused sotsiaalteenuse kvaliteedinõudeid arvestades lähtudes abivajaja vajadustest ja seisundist,
3) oskab teha korrastustöid kasutades iseennast, abivajajat ning keskkonda säästvaid töövõtteid ja -meetodeid.
4) märkab eluohtlikke olukordi, kutsub abi, abistab esmaabi võtetega abivajajat tervisest tulenevate probleemide korral.
5) suudab koostada eneseanalüüsi ning korrektselt kirjeldada ja põhjendada oma praktikat tööosade kaupa
Koolituse teemad:
Sissejuhatus õpingutesse, 2 tundi
I Abistamine elamistoimingutes ja hooldustegevuste läbiviimine, 62 tundi
1. Hoolduse alused
2. Seksuaalkäitumise juhendamine ja toetamine
3. Hooldus- ja elamistoimingud
4. Toitumisõpetus
5. Ergonoomika ja hooldusabivahendid
6. Ilutoimingud
7. Surija hooldus
8. Ravimiõpetuse alused
9. Suhtlemisvormid ja -viisid
II Majapidamistööde korraldamine, 6 tundi sh 2t teooriat ja 4t praktilist tööd
1. Korrastus- ja puhastustööd
III Esmaabi andmine, 16 tundi sh teooria 9 ja praktiline töö 3 tundi ning iseseisev töö 4 tundi
1. Elupäästva ja jätkuva esmaabi andmise põhimõtted. Kannatanu uurimine,
seisundi hindamine ja tegevus õnnetuspaigal
2. Eluohtlikud haigusseisundid
3. Teadvusetus. Diabeet. Epilepsia
4. Allergia. Šokk.
5. Luumurrud.
6. Traumad (sh põletused, kuumakahjustused, külmakahjustused, mürgitused, elektritraumad ), verejooksud.
7. Kliiniline surm. Elustamine mannekeenil.
IV Lõputöö koostamine ja vormistamine arvutil, 8 tundi teooria ja praktiline töö ning iseseisev töö 2 tundi
1. Eneseanalüüsi koostamine
2. Eneseanalüüsi vormistamine arvutil
3. CV ja avalduse vormistamine arvutil.
V Lõputöö suuline esitlemine 4 tundi
Hindamismeetod:
Lõputöö - praktiline iseseisev töö ja esitlemine
Mitteeristav hindamine (A, arvestatud; MA, mitte arvestatud)
Hindamiskriteeriumid:
Lõputöö- eneseanalüüsi koostamine
Eneseanalüüs koosneb järgmistest komponentidest:
• oma praktika kirjeldamine, analüüsimine ja põhjendamine tööosade kaupa küsimuste abil.
• tööosade valdamise tõendamine ja kirjeldamine näidetega
Koolituse lõpetamisel väljastatav dokument:
Lõpetaja saab vormikohase tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:
1. on läbinud vähemalt 80% ulatuses koolitusprogrammi ja saavutanud püstitatud õpiväljundid
2. sooritanud positiivsele tulemusele lõputöö
Koolitajad:
Ülle Pikma – PKHK – õpetaja (suhtlemise alused, meeskonnatöö), Ülle Kivisild - PKHK, hooldustöötaja kutseõpetaja, Aita Kütt – Pärnu Haigla vanemõde ja PKHK kutseõpetaja ja koolitaja, Stella Nuust - PKHK, hooldustöötaja ja esmaabi kutseõpetaja, Irina Golub – Pärnu Haigla õde , esmaabi koolitaja, Taisi Talviste – PKHK koka eriala kutseõpetaja, Annely Raev– PKHK puhastusteeninduse kutseõpetaja, Monika Koppel - pereterapeut, pereteraapia õpetaja-superviisor, pedagoog, Katrin Tsuiman – Sotsiaalkindlustusameti erihoolekande talituse nõunik, koolitaja, Eda Tiismaa – PKHK raamatukogu juhataja, infotehnoloogia õpetaja ja täiskasvanute koolitaja, Kaido Voogla - Mediq Eesti tootejuht, ergonoomika ja hooldusabivahendite koolitaja.
Koolituse korraldaja: Sirje Pauskar, täiendus- ja ümberõppe teenistuse juhataja; tel 55642968, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
NB! Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5-7 päeva enne koolituse algust.

Koolituse lõpetamisel on õppijal valminud õpimapp (dokumentide pakett) järgmiselt :
a) vormikohane avaldus;
b) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart);
c) vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus (CV);
d) täienduskoolituse läbimist tõendavate dokumentide koopiad ;
e) tööandjapoolne soovitus/iseloomustus või praktikajuhendajapoolne soovitus/iseloomustus;
f) eneseanalüüs praktilise töökogemuse kohta.

NB! Soovi korral on võimalik taotleda Hooldustöötaja 3.taseme kutset. Kool korraldab dokumentide saatmise Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioonile (ESTA)

 

 

Osaleja andmed
Maksja
(täita juhul kui tasujaks on kas ettevõte või kolmas isik)

Käesolevaga kinnitan, et soovin saada PKHK täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt edastatavaid koolituspakkumisi oma e-posti aadressile ja olen teadlik, et saan igal ajal oma nõusoleku tagasi võtta teavitades oma soovist meilile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Õppekorraldus

Kursuse eest tasumine

  1. Kursuse eest tasumine toimub arve alusel. Arve saadetakse e-posti teel Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
  2. Kokkuleppel koolitusjuhiga on võimalik tasuda õppetöö eest osade kaupa.

Kursusest loobumine

  1. Kui kursusele registreerunul ei ole võimalik kursusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolitusjuhti.
  2. Peale oma osalemise kinnitust koolitusjuhile (kinnitusmeil saadetakse eelnevalt kursuslase e-mailile) ei ole võimalik koolitusest loobuda. Koolitustasu ei tagastata ning arve tasumise kohustus kursuslasele jääb.
© 2018 PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 12 | Pärnu | 80047 | tel +372 442 7870 | kursused[at]hariduskeskus.ee

Please publish modules in offcanvas position.