Tegevusjuhendaja koolitus (sh esmaabi väljaõpe) 25.08 - 17.12.2021

Aeg: 25.08 - 17.12.2021, kolmapäeviti ja reedeti ajavahemikus kell 8.30-19.00, korraga 8-10 akadeemilist tundi
17.12.2021  lõputöö esitlus ajavahemikus kell 8.30-15.30

Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn 12, Pärnu
Esimesel päeval 25.08.2021 B-korpus IV korrus ruum B307, algus kell 8.30-10.00 Sissejuhatus õpingutesse
Jätkub kell 10.15 - 15.30 loengutega
Maht: 286 akadeemilist tundi, millest
• 186 tundi on auditoorset tööd,
• 44 tundi praktilist tööd sh õppekäigud,
• 40 tundi praktikat erihoolekandeasutuses
• 16 tundi iseseisvat tööd sh lõputöö vormistamine.
Sihtgrupp: Inimesed, kes soovivad tegevusjuhendajana tööd alustada erihoolekande- ja/või rehabilitatsiooniteenuseid pakkuvas asutuses või töötavad tegevusjuhendajana, kes soovivad teadmisi ja oskusi täiendada ning kvalifikatsiooni tõsta.
Nõuded õpingute alustamiseks: Koolitused on mõeldud keskharidusega täiskasvanutele, kel on algteadmised arvutikasutamisest
Kursuse hind: 2000 EUR, Pärnumaa Kutsehariduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
Uuri „Tööta ja õpi“ võimaluste kohta, vajadusel küsi lisainfot tel 55642968, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Grupi suurus: miinimum 6 õppijat, grupi komplekteerumisel täpsustab koolituse korraldaja koolitatava osalemissoovi ning edastab koolituse ajakava ning toimumiskoha. Kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5-7 päeva enne koolituse algust.
Õpiväljundid:
Koolituse läbinu:
1) orienteerub erihoolekandesüsteemi olemuses, on teadlik klienditöö eetilistest põhimõtetest, teab inimese arengu iseärasusi ning väärtustab meeskonnatöö vajalikkust tööprotsessis.
2) eristab erihoolekandeteenuseid tarbivaid sihtrühmi, lähtuvalt arengust ja tegevusvõime tasemest tunneb ära nende erivajadused ja oskab rakendada neid teadmisi oma töös.
3) teab oma töörolle ning oskab kasutada nii iseennast kui tegevust klienditöö peamise vahendina, on võimeline hindama psüühilise erivajadusega inimese tegevusvõimet, valdab klienditöö enamlevinud meetodeid, suudab koostada psüühilise erivajadusega inimestele tegevusplaani ning organiseerida selle alusel igapäevast tööd teenust saava isikuga, korrektselt dokumenteerida isikuga seotud tegevusi.
4) oskab kasutada erinevaid spetsiifilisi klienditöö meetodeid, on võimeline juhendama tegevusi rühmas, tuleb toime probleemse käitumise juhtimisega, oskab märgata teenust saavate isikute seksuaalkäitumist ja on teadlik, kuidas seda juhendada ning on oskuslik kasutama klienditöös erinevaid loovtegevusi.
Koolituse teemad:
Üldalused – psüühilise erivajadusega inimene ja hoolekandeteenused 32 tundi (lisaks 2 tundi praktilist tööd)
Psüühilise erivajadusega inimeste hoolekanne
Eetika hoolekandes
Arengupsühholoogia alused ja arenguvaldkondade iseärasused puuetega inimestel
Meeskonnatöö alused
Põhiained – erihoolekandeteenuseid tarbivad sihtrühmad 56 tundi (lisaks 14 tundi praktilist tööd sh õppekäigud )
Psüühikahäired
Vaimupuue
Liitpuue
Kriisisituatsioonis käitumine ja riskijuhtimine
Tegevusjuhendaja võimalused enesekaitseks ning ohtliku olukorra ennetamiseks
Suhtlemise alused ja eripärad suhtlemisel psüühikahäirega inimestega
Tegevusvõime, eesmärgistatud tegevus
Põhioskused – klienditöö alused 48 tundi (lisaks 10 tundi praktilist tööd sh õppekäigud )
Tegevusjuhendaja töövaldkond ja rollid
Tegevuse analüüs ja kohandamine
Tegevusvõime hindamine
Klienditöö meetodid
Peamised töövõtted igapäevases hoolduses
Erihooldusabivahendid ja ergonoomika
Tegevusplaani koostamine
Terviseseisundi jälgimine ja ravimiõpetuse alused
Esmaabi
Spetsiifilised oskused klienditöös 36 tundi (lisaks 8 tundi praktilist tööd)
Rühmatöö klienditöös
Probleemse käitumise juhtimine
Seksuaalsus ja seksuaalkasvatus
Teraapilised ja arendavad tegevused klienditöös
Praktika erihoolekandeasutuses 40 tundi
Praktika juhend - eesmärgid ja tööülesanded. Praktika dokumentatsioon. Praktika aruanne. Praktika supervision.
Lõputöö- tegevusplaani koostamine teenust saavale isikule 16 tundi (iseseisvat tööd)
Tegevusplaani vormistamine arvutil 20 tundi sh 10 tundi praktilist tööd
Informatsioon ja kommunikatsioon
Failihaldus
Tekstitöötlus
Esitlus
Lõputöö suuline esitlus 4 tundi
Hindamismeetod:
Praktilised ülesanded kodutööna.
Kirjalik praktika aruanne
Lõputöö - praktiline iseseisev töö ja suuline esitlus
Hindamiskriteeriumid:
• Kirjalik töö praktikal kogetu põhjal: ühe kliendi tegevusvõime hindamise etapid ja tegevusvõime analüüs
• Lõputöö- tegevusplaani koostamine teenust saavale isikule
Tegevusplaan koosneb järgmistest komponentidest:
• teenust saava isiku vaatlusraport,
• rehabilitatsiooniplaanis kirjeldatud üldeesmärkide loetelu, alaeesmärgid,
• kokkulepped, tegevused alaeesmärkide saavutamiseks,
• tulemuste hindamine.
Koolituse lõpetamisel väljastatav dokument:
Lõpetaja saab vormikohase tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:
1. on läbinud vähemalt 80% ulatuses koolitusprogrammi ja saavutanud püstitatud õpiväljundid
2. sooritanud positiivsele tulemusele lõputöö
Tasumine ning loobumine: osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).
Koolitajad:
Ülle Pikma – PKHK, kutseõpetaja, Stella Nuust - PKHK, kutseõpetaja, Ülle Kivisild - PKHK, kutseõpetaja, Evelyn Eichhorst - MTÜ Pesapuu, koolitaja, Katrin Tsuiman – Pärnu Haigla Sotsiaalravi teenistuse juhataja ja koolitaja, Eda Tiismaa – PKHK raamatukogu juhataja, informaatika õpetaja, Indrek Linnuste - Pärnu Haigla psühholoog, SOLVE ET COAGULA OÜ juhatuse liige, tegevusjuhendajate koolitaja, tegelenud üle kümne aasta psüühikahäiretega inimestega,
Marika Tirmaste Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus, juhatuse liige ja ergonoomika koolitaja, Kaido Voogla – Mediq Eesti OÜ tootejuht ja ergonoomika koolitaja ja praktikud Pärnumaa erihoolkandeasutustest ja päevakeskuskustest.
Koolituse korraldaja: Sirje Pauskar, täiendus- ja ümberõppe teenistuse juhataja; tel 55642968, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Majutusvõimalus: Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaskodus Niidupargi 16, info õpilaskodu juhatajalt Siire Tõrva - See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või 4451963, 58607746. Ühe ööpäeva maksumus on 8 EUR.

 

 

© 2018 PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 12 | Pärnu | 80047 | tel +372 442 7870 | kursused[at]hariduskeskus.ee

Please publish modules in offcanvas position.