Algajale: Hooldustöötaja 3. taseme koolitus (sh esmaabi väljaõpe)05.10-14.12.2020


Aeg: 05.10-14.12.2020, esmaspäeviti, ajavahemikus kell 8.30-19.00, korraga 8-10 akadeemilist tundi
10.11 – 11.12.2020 ettevõtte praktika tervishoiuasutuses või hoolekandeasutuses või koduhoolduses vastavalt graafikule
14.12.2020 praktika kaitsmine ja lõputöö esitlus ajavahemikus kell 8.30-15.30
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus (PKHK), Niidupargi tn 12, Pärnu
Esimesel korral 05.10.2020 kell 8.45 PKHK ruumis A 402
Kell 8.45-10.15 Sissejuhatus õpingutesse. Sirje Pauskar
Kell 10.30-17.30 Ergonoomika, koolitaja Kaido Voogla
Toimumise kuupäevad: E05.10, E12.10, E19.10, E26.10, E02.11, E09.11, E16.11, E23.11, E30.11, E07.12, E14.12.2020
NB! Koolituse kellaajaline ajavahemik on kell 8.30-19.00 Praktika 10.11-11.12.2020
Maht: 246 tundi, millest 106 tundi on kontaktunnid sh teooria ja praktiline õpe ning 4 tundi iseseisvat tööd.ning 136 tundi ettevõtte praktika.

Sihtgrupp: õppima on oodatud sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas hooldustöötajana tööd alustada soovivad inimesed, kes on hoolivad ja valmis hoolitsema ning kes on huvitatud  teadmiste täiendamisest ning oskuste ja vilumute saamisest läbi praktika 
Koolituse tulemusena on võimalik soovijatel kutset taotleda, tutvu võimalustega ESTA kodulehel siin
Nõuded õpingute alustamiseks: Algteadmised arvuti kasutamisest
Kursuse hind: 1850 EUR
Uuri „Tööta ja Õpi“ võimalusi Eesti Töötukassa kodulehelt siit
Majutusvõimalus: Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaskodus Niidupargi 16, info õpilaskodu juhatajalt Siire Tõrva - See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või 4451963, 58607746. Ühe ööpäeva maksumus on 8 EUR.
Grupi suurus: miinimum 2 õppijat
Eesmärk: Anda teadmised ja oskused abivajaja toetamiseks ja abistamiseks ning väärika elu korraldamiseks ja võimalikult kõrge elukvaliteedi saavutamiseks.
Õppekava koostamise aluseks: on hooldustöötaja kutsestandard, tase 3
Hooldustöötaja, tase 3 kompetentsid:
B.2.1 Abistamine elamistoimingutes ja hooldustegevuste läbiviimine
B.2.2 Majapidamistööde korraldamine
B.2.3 Esmaabi andmine
B.2.4 Hooldustöötaja, tase 3 kutset läbiv kompetents
Õpiväljundid:
Koolituse läbinu:
1) orienteerub hoolekandesüsteemi olemuses, on teadlik sotsiaaltöö eetilistest põhimõtetest, järgib võrdse kohtlemise põhimõtteid
2) oskab abistada ja juhendada abivajajat elamistoimingutes ning teostada planeeritud hooldustegevused sotsiaalteenuse kvaliteedinõudeid arvestades lähtudes abivajaja vajadustest ja seisundist,
3) oskab teha korrastustöid kasutades iseennast, abivajajat ning keskkonda säästvaid töövõtteid ja -meetodeid.
4) märkab eluohtlikke olukordi, kutsub abi, abistab esmaabi võtetega abivajajat tervisest tulenevate probleemide korral.
5) suudab koostada eneseanalüüsi ning korrektselt kirjeldada ja põhjendada oma praktikat tööosade kaupa
Koolituse teemad:
Sissejuhatus õpingutesse, 2 tundi
I Abistamine elamistoimingutes ja hooldustegevuste läbiviimine, 70 tundi
1. Hoolduse alused
2. Seksuaalkäitumise juhendamine ja toetamine
3. Hooldus- ja elamistoimingud
4. Toitumisõpetus
5. Ergonoomika ja hooldusabivahendid
6. Ilutoimingud
7. Surija hooldus
8. Ravimiõpetuse alused
9. Suhtlemisvormid ja -viisid
II Majapidamistööde korraldamine, 6 tundi sh 2t teooriat ja 4t praktilist tööd
1. Korrastus- ja puhastustööd
III Esmaabi andmine, 16 tundi sh teooria 9 ja praktiline töö 7 tundi
1. Elupäästva ja jätkuva esmaabi andmise põhimõtted. Kannatanu uurimine,
seisundi hindamine ja tegevus õnnetuspaigal
2. Eluohtlikud haigusseisundid
3. Teadvusetus. Diabeet. Epilepsia
4. Allergia. Šokk.
5. Luumurrud.
6. Traumad (sh põletused, kuumakahjustused, külmakahjustused, mürgitused, elektritraumad ), verejooksud.
7. Kliiniline surm. Elustamine mannekeenil.
IV Ettevõtte praktika, 136 tundi
1. Tervishoiuasutuses
2. Hoolekandeasutuses
3. Koduhoolduses
4. Praktika kaitsmine
V Lõputöö koostamine ja vormistamine arvutil, 8 tundi teooria ja praktiline töö ning 4 ak tundi iseseisev töö
1. Eneseanalüüsi koostamine
2. Eneseanalüüsi vormistamine arvutil
3. CV ja avalduse vormistamine arvutil.
V Lõputöö suuline esitlemine 4 tundi

Hindamismeetod:
Lõputöö - praktiline iseseisev töö ja esitlemine
Praktika kaitsmine – praktika aruande koostamine ja esitlemine
Mitteeristav hindamine (A, arvestatud; MA, mitte arvestatud)
Hindamiskriteeriumid:
Lõputöö- eneseanalüüsi koostamine
Eneseanalüüs koosneb järgmistest komponentidest:
• oma praktika kirjeldamine, analüüsimine ja põhjendamine tööosade kaupa küsimuste abil.
• tööosade valdamise tõendamine ja kirjeldamine näidetega
Praktika kaitsmine - sisaldab dokumenteeritud (aruanne, päevik, enesehinnang, ettevõttepoolne hinnang) õppematerjali esitamist ja esitlust.
Koolituse lõpetamisel väljastatav dokument:
Lõpetaja saab vormikohase tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:
1. on läbinud vähemalt 80% ulatuses koolitusprogrammi ja saavutanud püstitatud õpiväljundid
2. sooritanud positiivsele tulemusele lõputöö ja ettevõtte praktika
Koolitajad:
Ülle Pikma – PKHK – õpetaja (suhtlemise alused, meeskonnatöö), Ülle Kivisild - PKHK, hooldustöötaja kutseõpetaja, Aita Kütt – Pärnu Haigla vanemõde ja PKHK kutseõpetaja ja koolitaja, Stella Nuust - PKHK, hooldustöötaja ja esmaabi kutseõpetaja, Taisi Talviste – PKHK koka eriala kutseõpetaja, Annely Raev– PKHK puhastusteeninduse kutseõpetaja, Katrin Tsuiman – Sotsiaalkindlustusameti erihoolekande talituse nõunik, koolitaja, Eda Tiismaa – PKHK raamatukogu juhataja, infotehnoloogia õpetaja ja täiskasvanute koolitaja, Kaido Voogla - Mediq Eesti tootejuht, ergonoomika ja hooldusabivahendite koolitaja.
Koolituse korraldaja: Sirje Pauskar, täiendus- ja ümberõppe teenistuse juhataja; tel 55642968, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
NB! Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil (puudumisel helistataks) hiljemalt 5-7 päeva enne koolituse algust.

Koolituse lõpetamisel on õppijal valminud õpimapp (dokumentide pakett) järgmiselt :
a) vormikohane avaldus;
b) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart);
c) vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus (CV);
d) täienduskoolituse läbimist tõendavate dokumentide koopiad ;
e) tööandjapoolne soovitus/iseloomustus või praktikajuhendajapoolne soovitus/iseloomustus;
f) eneseanalüüs praktilise töökogemuse kohta.

NB! Soovi korral on võimalik taotleda Hooldustöötaja 3.taseme kutset. Kool korraldab dokumentide saatmise Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioonile (ESTA)

 

 

© 2018 PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 12 | Pärnu | 80047 | tel +372 442 7870 | kursused[at]hariduskeskus.ee

Please publish modules in offcanvas position.