Töötavale: Hooldustöötaja 3. taseme koolitus (sh esmaabi väljaõpe) 20.10-01.12.2020


Aeg:
20.10-01.12.2020 neljapäeviti ja teisipäeviti, ajavahemikus kell 8.30-18.20, korraga 10 akadeemilist tundi
01.12.2020  lõputöö esitlus ajavahemikus kell 8.30-15.30
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus (PKHK), Niidupargi tn 12, Pärnu
Esimesel korral 20.10.2020 kell 8.45 PKHK ruumis A 020 uus ruum A403
Kell 8.45-10.15 Sissejuhatus õpingutesse. Sirje Pauskar
Kell 10.30-17.30 (koos vaheaegadega) Ergonoomika, koolitaja Kaido Voogla
Toimumise kuupäevad: T20.10, N22.10, T27.10, N29.10, T03.11, N05.11, T10.11, N12.11,T17.11, N19.11,T24.11, N26.11 ja T01.12.2020
NB! Koolituse kellaajaline ajavahemik on kell 8.30-18.20 (10 akadeemilist tundi) 
Maht: 110 akadeemilist tundi, millest 106 tundi on kontaktunnid sh teooria ja praktiline õpe ning 4 tundi iseseisvat tööd.
Sihtgrupp: õppima on oodatud sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas hooldustöötajana töötavad inimesed, kellel on olemas praktilised kogemused ja kes on huvitatud täiendama teadmisi, oskusi ja vilumusi hooldustöötaja tase 3 kompetentsidest lähtuvalt (hooldustöötaja tase 3)
Koolituse tulemusena on võimalik soovijatel kutset taotleda, tutvu võimalustega ESTA kodulehel siin
Nõuded õpingute alustamiseks: Algteadmised arvuti kasutamisest
Kursuse hind: 990 EUR
Uuri „Tööta ja Õpi“ võimalusi Eesti Töötukassa kodulehelt siit
Grupi suurus: miinimum 6 õppijat
Eesmärk: Anda teadmised ja oskused abivajaja toetamiseks ja abistamiseks ning väärika elu korraldamiseks ja võimalikult kõrge elukvaliteedi saavutamiseks.
Õppekava koostamise aluseks: on hooldustöötaja kutsestandard, tase 3
Hooldustöötaja, tase 3 kompetentsid:
B.2.1 Abistamine elamistoimingutes ja hooldustegevuste läbiviimine
B.2.2 Majapidamistööde korraldamine
B.2.3 Esmaabi andmine
B.2.4 Hooldustöötaja, tase 3 kutset läbiv kompetents
Õpiväljundid:
Koolituse läbinu:
1) orienteerub hoolekandesüsteemi olemuses, on teadlik sotsiaaltöö eetilistest põhimõtetest, järgib võrdse kohtlemise põhimõtteid
2) oskab abistada ja juhendada abivajajat elamistoimingutes ning teostada planeeritud hooldustegevused sotsiaalteenuse kvaliteedinõudeid arvestades lähtudes abivajaja vajadustest ja seisundist,
3) teab ja järgib hügieenireegleid ja kuidas kasutada isikukaitsevahendeid ning teab meetmeid, et ennast ja klienti kaitsta
4) oskab teha korrastustöid kasutades iseennast, abivajajat ning keskkonda säästvaid töövõtteid ja -meetodeid.
5) märkab eluohtlikke olukordi, kutsub abi, abistab esmaabi võtetega abivajajat tervisest tulenevate probleemide korral.
6) suudab koostada eneseanalüüsi ning korrektselt kirjeldada ja põhjendada oma praktikat tööosade kaupa
Koolituse teemad:
Sissejuhatus õpingutesse, 2 tundi
I Abistamine elamistoimingutes ja hooldustegevuste läbiviimine, 70 tundi
1. Hoolduse alused
2. Seksuaalkäitumise juhendamine ja toetamine
3. Hooldus- ja elamistoimingud
4. Infektsioonikontrolli põhimõtted
5. Toitumisõpetus
6. Ergonoomika ja hooldusabivahendid
7. Ilutoimingud
8. Surija hooldus
9. Ravimiõpetuse alused
10. Suhtlemisvormid ja -viisid
II Majapidamistööde korraldamine, 6 tundi sh 2t teooriat ja 4t praktilist tööd
1. Korrastus- ja puhastustööd
III Esmaabi andmine, 16 tundi sh teooria 9 ja praktiline töö 7 tundi
1. Elupäästva ja jätkuva esmaabi andmise põhimõtted. Kannatanu uurimine,
seisundi hindamine ja tegevus õnnetuspaigal
2. Eluohtlikud haigusseisundid
3. Teadvusetus. Diabeet. Epilepsia
4. Allergia. Šokk.
5. Luumurrud.
6. Traumad (sh põletused, kuumakahjustused, külmakahjustused, mürgitused, elektritraumad ), verejooksud.
7. Kliiniline surm. Elustamine mannekeenil.
IV Lõputöö koostamine ja vormistamine arvutil, 8 tundi teooria ja praktiline töö ning 4 ak tundi iseseisev töö
1. Eneseanalüüsi koostamine
2. Eneseanalüüsi vormistamine arvutil
3. CV ja avalduse vormistamine arvutil.
V Lõputöö suuline esitlemine 4 tundi
Hindamismeetod:
Lõputöö - praktiline iseseisev töö ja esitlemine
Mitteeristav hindamine (A, arvestatud; MA, mitte arvestatud)
Hindamiskriteeriumid:
Lõputöö- eneseanalüüsi koostamine
Eneseanalüüs koosneb järgmistest komponentidest:
• oma praktika kirjeldamine, analüüsimine ja põhjendamine tööosade kaupa küsimuste abil.
• tööosade valdamise tõendamine ja kirjeldamine näidetega
Koolituse lõpetamisel väljastatav dokument:
Lõpetaja saab vormikohase tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:
1. on läbinud vähemalt 80% ulatuses koolitusprogrammi ja saavutanud püstitatud õpiväljundid
2. sooritanud positiivsele tulemusele lõputöö 
Koolitajad:
Ülle Pikma – PKHK – õpetaja (suhtlemise alused, meeskonnatöö), Ülle Kivisild - PKHK, hooldustöötaja kutseõpetaja, Stella Nuust - PKHK, hooldustöötaja ja esmaabi kutseõpetaja, Taisi Talviste – PKHK koka eriala kutseõpetaja, Annely Raev– PKHK puhastusteeninduse kutseõpetaja, Katrin Tsuiman – Pärnu Haigla Sotsiaalravi teenistuse juhataja ja koolitaja; Eda Tiismaa – PKHK raamatukogu juhataja, infotehnoloogia õpetaja ja täiskasvanute koolitaja, Kaido Voogla - Mediq Eesti tootejuht, ergonoomika ja hooldusabivahendite koolitaja.
Koolituse korraldaja: Sirje Pauskar, täiendus- ja ümberõppe teenistuse juhataja; tel 55642968, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Majutusvõimalus: Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaskodus Niidupargi 16, info õpilaskodu juhatajalt Siire Tõrva - See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või 4451963, 58607746. Ühe ööpäeva maksumus on 8 EUR.
NB! Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil (puudumisel helistataks) hiljemalt 5-7 päeva enne koolituse algust.

 

 

 

© 2018 PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 12 | Pärnu | 80047 | tel +372 442 7870 | kursused[at]hariduskeskus.ee

Please publish modules in offcanvas position.