Algajale: Hooldustöötaja 3. taseme koolitus (sh esmaabi väljaõpe) 28.09 – 21.12.2021


Aeg:
28.09 – 21.12.2021  teisipäeviti, ajavahemikus kell 8.30-19.00, korraga 8-10 akadeemilist tundi
15.11 – 20.12.2021 ettevõtte praktika tervishoiuasutuses või hoolekandeasutuses või koduhoolduses vastavalt graafikule
21.12.2021 lõputöö esitlus ajavahemikus kell 8.30-15.30
21.12.2021 - PRAKTIKA esitlus ajavahemikus kell 8.30-15.30
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus (PKHK), Niidupargi tn 12, Pärnu
Esimesel korral 28.09.2021 kell 8.30 PKHK A-korpus,ruumis B307 
Kell 8.30-10.00 Sissejuhatus õpingutesse. Sirje Pauskar
Kell 10.15-17.15 õppetunnid koos vaheaegadega.
Toimumise kuupäevad: T28.09, T05.10, T12.10, T19.10, T26.10, T02.11, T09.11, T16.11, T23.11, T30.11, T07.12, T14.12, T21.12.2021.
NB! Koolituse kellaajaline ajavahemik on kell 8.30-19.00 (8-10 akadeemilist tundi). 
Praktika 15.11 – 20.12.2021, 
21.12.2021 - PRAKTIKA esitlus ajavahemikus kell 8.30-15.30
21.12.2021 lõputöö esitlus ajavahemikus kell 8.30-15.30

Maht: 246 akadeemilist tundi, millest 106 tundi on kontaktunnid sh teooria ja praktiline õpe ning 4 tundi iseseisvat tööd ning 136 akadeemilist tundi ettevõtte praktika.
Sihtgrupp: õppima on oodatud sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas hooldustöötajana tööd alustada soovivad inimesed, kes on valmis hoolima ja hoolitsema ning kes on huvitatud täiendama teadmisi, oskusi ja vilumusi hooldustöötaja tase 3 kompetentsidest lähtuvalt (hooldustöötaja tase 3)
Koolituse tulemusena on võimalik soovijatel kutset taotleda, tutvu võimalustega ESTA kodulehel siin
Nõuded õpingute alustamiseks: Algteadmised arvuti kasutamisest
Kursuse hind: 1850 EUR
Uuri „Tööta ja Õpi“ võimalusi Eesti Töötukassa kodulehelt siit
Grupi suurus: miinimum 2 õppijat
Eesmärk: Anda teadmised ja oskused abivajaja toetamiseks ja abistamiseks ning väärika elu korraldamiseks ja võimalikult kõrge elukvaliteedi saavutamiseks.
Õppekava koostamise aluseks: on hooldustöötaja kutsestandard, tase 3
Hooldustöötaja, tase 3 kompetentsid:
B.2.1 Abistamine elamistoimingutes ja hooldustegevuste läbiviimine
B.2.2 Majapidamistööde korraldamine
B.2.3 Esmaabi andmine
B.2.4 Hooldustöötaja, tase 3 kutset läbiv kompetents
Õpiväljundid:
Koolituse läbinu:
1) orienteerub hoolekandesüsteemi olemuses, on teadlik sotsiaaltöö eetilistest põhimõtetest, järgib võrdse kohtlemise põhimõtteid
2) oskab abistada ja juhendada abivajajat elamistoimingutes ning teostada planeeritud hooldustegevused sotsiaalteenuse kvaliteedinõudeid arvestades lähtudes abivajaja vajadustest ja seisundist,
3) teab ja järgib hügieenireegleid ja kuidas kasutada isikukaitsevahendeid ning teab meetmeid, et ennast ja klienti kaitsta
4) oskab teha korrastustöid kasutades iseennast, abivajajat ning keskkonda säästvaid töövõtteid ja -meetodeid.
5) märkab eluohtlikke olukordi, kutsub abi, abistab esmaabi võtetega abivajajat tervisest tulenevate probleemide korral.
6) suudab koostada eneseanalüüsi ning korrektselt kirjeldada ja põhjendada oma praktikat tööosade kaupa
Koolituse teemad:
Sissejuhatus õpingutesse, 2 tundi
I Abistamine elamistoimingutes ja hooldustegevuste läbiviimine, 70 tundi
1. Hoolduse alused
2. Seksuaalkäitumise juhendamine ja toetamine
3. Hooldus- ja elamistoimingud
4. Infektsioonikontrolli põhimõtted
5. Toitumisõpetus
6. Ergonoomika ja hooldusabivahendid
7. Ilutoimingud
8. Surija hooldus
9. Ravimiõpetuse alused
10. Suhtlemisvormid ja -viisid
II Majapidamistööde korraldamine, 6 tundi sh 2t teooriat ja 4t praktilist tööd
1. Korrastus- ja puhastustööd
III Esmaabi andmine, 16 tundi sh teooria 9 ja praktiline töö 7 tundi
1. Elupäästva ja jätkuva esmaabi andmise põhimõtted. Kannatanu uurimine,
seisundi hindamine ja tegevus õnnetuspaigal
2. Eluohtlikud haigusseisundid
3. Teadvusetus. Diabeet. Epilepsia
4. Allergia. Šokk.
5. Luumurrud.
6. Traumad (sh põletused, kuumakahjustused, külmakahjustused, mürgitused, elektritraumad ), verejooksud.
7. Kliiniline surm. Elustamine mannekeenil.
IV Ettevõtte praktika, 136 tundi
1. Tervishoiuasutuses
2. Hoolekandeasutuses
3. Koduhoolduses
4. Praktika kaitsmine
V Lõputöö koostamine ja vormistamine arvutil, 8 tundi teooria ja praktiline töö ning 4 ak tundi iseseisev töö
1. Eneseanalüüsi koostamine
2. Eneseanalüüsi vormistamine arvutil
3. CV ja avalduse vormistamine arvutil.
V Lõputöö suuline esitlemine 4 tundi
Hindamismeetod:
Lõputöö - praktiline iseseisev töö ja esitlemine
Praktika kaitsmine – praktika aruande koostamine ja esitlemine
Mitteeristav hindamine (A, arvestatud; MA, mitte arvestatud)
Hindamiskriteeriumid:
Lõputöö- eneseanalüüsi koostamine
Eneseanalüüs koosneb järgmistest komponentidest:
• oma praktika kirjeldamine, analüüsimine ja põhjendamine tööosade kaupa küsimuste abil.
• tööosade valdamise tõendamine ja kirjeldamine näidetega
Praktika kaitsmine - sisaldab dokumenteeritud (aruanne, päevik, enesehinnang, ettevõttepoolne hinnang) õppematerjali esitamist ja esitlust.
Koolituse lõpetamisel väljastatav dokument:
Lõpetaja saab vormikohase tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:
1. on läbinud vähemalt 80% ulatuses koolitusprogrammi ja saavutanud püstitatud õpiväljundid
2. sooritanud positiivsele tulemusele lõputöö ja ettevõtte praktika
Koolitajad:
Ülle Pikma – PKHK – õpetaja (suhtlemise alused, meeskonnatöö), Ülle Kivisild - PKHK, hooldustöötaja kutseõpetaja, Stella Nuust - PKHK, hooldustöötaja ja esmaabi kutseõpetaja, Taisi Talviste – PKHK koka eriala kutseõpetaja, Annely Raev– PKHK puhastusteeninduse kutseõpetaja, Katrin Tsuiman – Pärnu Haigla Sotsiaalravi teenistuse juhataja, koolitaja; Eda Tiismaa – PKHK raamatukogu juhataja, infotehnoloogia õpetaja ja täiskasvanute koolitaja, Marika Tirmaste - Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus, juhatuse liige, ergonoomika ja hooldusabivahendite koolitaja.
Koolituse korraldaja: Sirje Pauskar, täiendus- ja ümberõppe teenistuse juhataja; tel 55642968, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Majutusvõimalus: Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaskodus Niidupargi 16, info õpilaskodu juhatajalt Siire Tõrva - See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või 4451963, 58607746. Ühe ööpäeva maksumus on 9 EUR.
NB! Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil (puudumisel helistataks) hiljemalt 5-7 päeva enne koolituse algust.
Koroonaviiruse levikuks kehtestatud piirangud Pärnumaa Kutsehariduskeskus (PKHK) täiendusõpppes
Aluseks: Vabariigi valitsuse 23.08.2021 korraldus ja seletuskiri
Koolitusel saavad osaleda inimesed, kes tõendavad, et on:

  1. vaktsineerimiskuuri läbinud või
  2. COVID-19 haiguse läbi põdenud kehtivusega 6 kuud või
  3. kuni 48 tundi kehtivusega teinud antigeeni kiirtesti või kuni 72 tundi kehtivusega PCR-testi, mille tulemus on negatiivne.
    Kiirtest vajalik ka neile , kes ei ole täielikult vaktsineeritud või kes ei saa tervislikel põhjustel vaktsineerida.
    Lisaks maskikandmise kohustus.
    Tõend tuleb esitada paberkandjal või digitaalselt.

 

 

 

© 2018 PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 12 | Pärnu | 80047 | tel +372 442 7870 | kursused[at]hariduskeskus.ee

Please publish modules in offcanvas position.