Tegevusjuhendaja koolitus (sh esmaabi väljaõpe) 02.02.2023 - 08.06.2023

Aeg: 02.02.2023 - 08.06.2023 kolmapäeviti ja neljapäeviti ajavahemikus kell 8.30-19.00, korraga 8-10 akadeemilist tundi
08.06.2023  lõputöö esitlus ajavahemikus kell 10.15-13.45
NB! Õppekava täieneb üksikute uute teemadega.
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn 12, Pärnu
Esimesel päeval 02.02.2023 A-korpus II korrus ruum A402, algus kell 10.15
Kell 10.15-11.45 Sissejuhatus õpingutesse. Sirje Pauskar
Kell 12.15-17.15 erinevad loengud. Stella Nuust ja Eda Tiismaa
Maht: 286 akadeemilist tundi, millest
• 182 tundi auditoorset tööd,
• 48 tundi praktilist tööd sh õppekäigud,
• 40 tundi vaatluspraktikat erihoolekandeasutuses
• 16 tundi iseseisvat tööd sh lõputöö vormistamine.
Sihtgrupp: Inimesed, kes soovivad tegevusjuhendajana tööd alustada erihoolekande- ja/või rehabilitatsiooniteenuseid pakkuvas asutuses või töötavad tegevusjuhendajana, kes soovivad teadmisi ja oskusi täiendada ning kvalifikatsiooni tõsta.
Nõuded õpingute alustamiseks: Koolitused on mõeldud keskharidusega täiskasvanutele, kel on algteadmised arvutikasutamisest
Kursuse hind: 2340 EUR, Pärnumaa Kutsehariduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
Uuri „Tööta ja õpi“ võimaluste kohta, vajadusel küsi lisainfot tel 55642968, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Grupi suurus: miinimum 5 õppijat, grupi komplekteerumisel täpsustab koolituse korraldaja koolitatava osalemissoovi ning edastab koolituse ajakava ning toimumiskoha. Kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5-7 päeva enne koolituse algust.
Õpiväljundid:
Koolituse läbinu:
1) orienteerub erihoolekandesüsteemi olemuses, on teadlik klienditöö eetilistest põhimõtetest, teab inimese arengu iseärasusi ning väärtustab meeskonnatöö vajalikkust tööprotsessis.
2) eristab erihoolekandeteenuseid tarbivaid sihtrühmi, lähtuvalt arengust ja tegevusvõime tasemest tunneb ära nende erivajadused ja oskab rakendada neid teadmisi oma töös.
3) teab oma töörolle ning oskab kasutada nii iseennast kui tegevust klienditöö peamise vahendina, on võimeline hindama psüühilise erivajadusega inimese tegevusvõimet, valdab klienditöö enamlevinud meetodeid, suudab koostada psüühilise erivajadusega inimestele tegevusplaani ning organiseerida selle alusel igapäevast tööd teenust saava isikuga, korrektselt dokumenteerida isikuga seotud tegevusi.
4) oskab kasutada erinevaid spetsiifilisi klienditöö meetodeid, on võimeline juhendama tegevusi rühmas, tuleb toime probleemse käitumise juhtimisega, oskab märgata teenust saavate isikute seksuaalkäitumist ja on teadlik, kuidas seda juhendada ning on oskuslik kasutama klienditöös erinevaid loovtegevusi.
Koolituse teemad:
Üldalused – psüühilise erivajadusega inimene ja hoolekandeteenused 32 tundi (lisaks 2 tundi praktilist tööd)
Psüühilise erivajadusega inimeste hoolekanne
Eetika hoolekandes
Arengupsühholoogia alused ja arenguvaldkondade iseärasused puuetega inimestel
Meeskonnatöö alused
Põhiained – erihoolekandeteenuseid tarbivad sihtrühmad 56 tundi (lisaks 14 tundi praktilist tööd sh õppekäigud )
Intellektihäire ja vaimse tervise psühhopatoloogia (psüühikahäired, vaimupuue, liitpuue)
Kriisisituatsioonis käitumine ja riskijuhtimine
Tegevusjuhendaja võimalused enesekaitseks ning ohtliku olukorra ennetamiseks
Suhtlemise alused ja eripärad suhtlemisel psüühikahäirega inimestega
Tegevusvõime, eesmärgistatud tegevus
Põhioskused – klienditöö alused 48 tundi (lisaks 10 tundi praktilist tööd sh õppekäigud )
Tegevusjuhendaja töövaldkond ja rollid
Tegevuse analüüs ja kohandamine
Tegevusvõime hindamine
Klienditöö meetodid
Peamised töövõtted igapäevases hoolduses
Erihooldusabivahendid ja ergonoomika
Tegevusplaani koostamine
Terviseseisundi jälgimine ja ravimiõpetuse alused
Esmaabi
Spetsiifilised oskused klienditöös 36 tundi (lisaks 8 tundi praktilist tööd)
Rühmatöö klienditöös
Probleemse käitumise juhtimine
Seksuaalsus ja seksuaalkasvatus
Teraapilised ja arendavad tegevused klienditöös
Praktika erihoolekandeasutuses 40 tundi
Praktika juhend - eesmärgid ja tööülesanded. Praktika dokumentatsioon. Praktika aruanne. Praktika supervision.
Lõputöö- tegevusplaani koostamine teenust saavale isikule 16 tundi (iseseisvat tööd)
Tegevusplaani vormistamine arvutil 20 tundi sh 10 tundi praktilist tööd
Informatsioon ja kommunikatsioon
Failihaldus
Tekstitöötlus
Esitlus
Lõputöö suuline esitlus 4 tundi
Hindamismeetod:
Praktilised ülesanded kodutööna.
Kirjalik praktika aruanne
Lõputöö - praktiline iseseisev töö ja suuline esitlus
Hindamiskriteeriumid:
• Kirjalik töö praktikal kogetu põhjal: ühe kliendi tegevusvõime hindamise etapid ja tegevusvõime analüüs
• Lõputöö- tegevusplaani koostamine teenust saavale isikule
Tegevusplaan koosneb järgmistest komponentidest:
• teenust saava isiku vaatlusraport,
• rehabilitatsiooniplaanis kirjeldatud üldeesmärkide loetelu, alaeesmärgid,
• kokkulepped, tegevused alaeesmärkide saavutamiseks,
• tulemuste hindamine.
Koolituse lõpetamisel väljastatav dokument:
Lõpetaja saab vormikohase tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:
1. on läbinud vähemalt 80% ulatuses koolitusprogrammi ja saavutanud püstitatud õpiväljundid
2. sooritanud positiivsele tulemusele lõputöö
Tasumine ning loobumine: osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).
Koolitajad:
Evelyn Eichhorst - MTÜ Pesapuu nõustamis- ja koolituskeskus, tegevusjuhendajate koolitaja;
Katrin Tsuiman – Sotsiaalkindlustusameti teenuste osakonna erihoolekande ja rehabilitatsiooni talituse projektijuht ja sotsiaalvaldkonna koolitaja;
Stella Nuust - Pärnumaa Kutsehariduskeskus, hooldustöötaja ja tegevusjuhendaja eriala kutseõpetaja;
Ülle Kivisild - Pärnumaa Kutsehariduskeskus, hooldustöötaja ja tegevusjuhendaja eriala kutseõpetaja;
Eda Tiismaa – Pärnumaa Kutsehariduskeskus, raamatukogu juhataja, informaatika õpetaja;
Indrek Linnuste - Pärnu Haigla psühholoog, SOLVE ET COAGULA OÜ juhatuse liige, tegevusjuhendajate koolitaja, tegelenud üle kümne aasta psüühikahäiretega inimestega;
Marika Tirmaste - Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus, juhatuse liige ja ergonoomika koolitaja;
Vladimir Sillaste – PTK Estonia (Pekiti Tirsia Kali World Federation ESTONIA), treener/instruktor;
Reine Pilli – Pärnu Haigla Psühhiaatriakliiniku juhataja, psühhiaater;
Helle Tölp - Maarja-Magdaleena Gild, Helle Savikoda, keraamik;
Lisaks praktikud Pärnumaa erihoolekandeasutustest ja päevakeskustest.
Koolituse korraldaja: Sirje Pauskar, täiendus- ja ümberõppe teenistuse juhataja; tel 55642968, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Majutusvõimalus: Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaskodus Niidupargi 16, info õpilaskodu juhatajalt Siire Tõrva - See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või 4451963, 58607746. Ühe ööpäeva maksumus on 10 EUR.

 

 

Täida väli!
Täida väli
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!

Õppekorraldus

Kursuse eest tasumine

  1. Kursuse eest tasumine toimub arve alusel. Arve saadetakse e-posti teel Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
  2. Kokkuleppel koolitusjuhiga on võimalik tasuda õppetöö eest osade kaupa.

Kursusest loobumine

  1. Kui kursusele registreerunul ei ole võimalik kursusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolitusjuhti.
  2. Peale oma osalemise kinnitust koolitusjuhile (kinnitusmeil saadetakse eelnevalt kursuslase e-mailile) ei ole võimalik koolitusest loobuda. Koolitustasu ei tagastata ning arve tasumise kohustus kursuslasele jääb.
Kinnita!
Invalid Input

Maksja

(täita juhul kui tasujaks on kas ettevõte või kolmas isik)

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input