#gruemenu.grue

Metsataimekasvatus 14.09-28.09.2018

Aeg: 14.09-15.09 ja 21.09-22.09.2018 ja 28.09.2018

14.09 D-korpuses III korrus ruum D312, kell 8.30-16.00 koos vaheaegadega, 8 ak tundi
15.09 D-korpuses III korrus ruum D312, kell 8.30-16.00 koos vaheaegadega, 8 ak tundi
21.09 Kogunemine A-korpuse I korruse fuajees kell 8.15, väljasõit praktilisele õppekäigule 8.30, tagasi kell 16.00, 8 ak tundi
22.09 D-korpuses III korrus ruum D312, kell 8.30-16.00 koos vaheaegadega, 8 ak tundi
28.09 Kogunemine A-korpuse I korruse fuajees kell 8.15, väljasõit praktilisele õppekäigule 8.30, tagasi kell 16.00, 8 ak tundi

Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn 12, Pärnu. Praktiline õpe Pärnumaa ja Eesti erinevad metsataimekasvatusega tegelevad ettevõtted.

Sihtrühm: Metsandusvaldkonnas töötavad või erametsaomanikud või inimesed, kes soovivad hakata tegelema metsataimekasvatusega.

Nõuded õpingute alustamiseks: Koolitused on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes.

Koolitusele kandideerija peab vastama vähemalt ühele kriteeriumile järgnevast:

 1. erialase hariduseta või keskhariduseta täiskasvanud
 2. aegunud oskustega tööealine elanikkond vanuses 50+

Maht: 40 tundi

Grupi suurus: 8 õppijat

Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.

Majutusvõimalus: Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaskodus Niidupargi 16, info õpilaskodu juhatajalt Siire Tõrva - See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või 4451963, 58607746. Ühe ööpäeva maksumus on 8 EUR.


Õpiväljundid:
Õppija:

 1. selgitab taimse paljundusmaterjali tootmisele ja turustamisele õigusaktidega seatud nõudeid;
 2. selgitab kvaliteetse metsaseemne varumise ja säilitamise põhimõtteid;
 3. tunneb metsataimla rajamise põhimõtteid;
 4. tunneb istutusmaterjali tootmise tehnoloogiaid ja agrotehnikat, kasvatab ja hooldab istutusmaterjali;
 5. kirjeldab põhilisi taimlas esinevaid haigusi ning nende profülaktikat.


Koolituse teemad:

Auditoorse töö maht 24 akadeemilist tundi

 1. Paljundusmaterjali tootmise õiguslikud alused
 2. Metsaseemnemajandus
 3. Istutusmaterjali tootmine sh istutusmaterjali kvaliteet ja väljatuleku arvestus
 4. Taimede väljakaevamine, sorteerimine, pakkimine, ajutine säilitamine, transport
 5. Põhilised taimlahaigused ja nende vältimine

Praktilise töö maht 16 akadeemilist tundi

 1. Praktilised tööd avamaataimlas: seemnete külv, taimede väljakaevamine, sorteerimine, kimpu sidumine, ajutine maassekaevamine, koolitamine, väetamine.
 2. Õppekäik erinevatesse istutusmaterjali tootvatesse ettevõtetesse (avamaataimla ja suletud juurestikuga taimi katmikalal kasvatavad taimlad).


Õppe korraldus:
Auditoorne töö toimub klassiruumis ja praktiline töö taimlates. Praktilisele tööle minekuks peab õppijal olema ilmastikule ja aastaajale sobiv riietus ning jalanõud. Praktilistele õppekäigule sõiduks on tellitud buss.

Hindamismeetod: test teoreetiliste teadmiste kontrollimiseks

Hindamiskriteeriumid:

Test (tulemus vähemalt 60%) lähtub alljärgnevatest kriteeriumitest:

Selgitab taimse paljundusmaterjali tootmisele ja turustamisele õigusaktidega seatud nõudeid;

Kirjeldab kvaliteetse metsaseemne varumise põhimõtteid;

Kirjeldab kvaliteetse metsaseemne säilitamise ja kvaliteedi määramise põhimõtteid;

Selgitab metsataimla rajamise põhimõtteid;

Kirjeldab istutusmaterjali tootmise tehnoloogiaid ja agrotehnikat;

Eristab põhilisi taimehaigusi välistunnuste järgi; selgitab taimehaiguste profülaktika põhimõtteid.

Lõpetamise tingimused: õpingute lõpetamiseks on vajalik 70% osalemine koolitusel ja õpiväljundite saavutamine. Õpingute läbimise kohta väljastatakse tunnistus koos akadeemilise õiendiga, millele on märgitud omandatud õpiväljundid ja läbitud teemad ning koolituse maht.


Koolitajad:

Marje Kask – PKHK metsanduse ja aianduse kutseõpetaja
Kaja Hiie – PKHK metsanduse ja aianduse kutseõpetaja

Koolituse korraldaja: Sirje Pauskar, täiendus- ja ümberõppe teenistuse juhataja; tel 55642968, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

PS! Kui olete registreerunud, siis ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, õppimissoovi põhjendus ning registreerimisjärjekord. Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 7 päeva enne koolituse algust.

 

Osaleja andmed

Käesolevaga kinnitan, et soovin saada PKHK täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt edastatavaid koolituspakkumisi oma e-posti aadressile ja olen teadlik, et saan igal ajal oma nõusoleku tagasi võtta teavitades oma soovist meilile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

© 2018 PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 12 | Pärnu | 80047 | tel +372 442 7870 | kursused[at]hariduskeskus.ee

Please publish modules in offcanvas position.