#gruemenu.grue

Tegevusjuhendaja koolitus, I moodul

Üldalused – psüühilise erivajadusega inimene ja hoolekandeteenused

Aeg: 05.10-06.10 ja 12.10-13.10.2018, reedeti algusega kell 10.00-17.30 ja laupäeviti kell 9.00-16.00 (kellaaegasid võimalik muuta õppegrupiga kokkuleppel)
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn 12, Pärnu
Maht: 34 tundi, millest 32 tundi on auditoorset ja 2 tundi praktilist tööd
Sihtgrupp: Erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenust osutavate asutuste töötajad, kes soovivad tegevusjuhendajana tööd alustada või kvalifikatsiooni tõsta. Lisaks on oodatud õppima koolitusest motiveeritud huvilised sh omastehooldajad, kellel puudub tegevusjuhendaja koolituse kompetentsid.
1.erialase hariduseta täiskasvanud;
2.aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+.
Koolitus on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. Koolitusele saame võtta kõrgharidusega isikuid ainult vabade kohtade olemasolul.
Nõuded õpingute alustamiseks: Keskharidus. Kasuks tuleb eelnev töökogemus erihoolekande- ja/või rehabilitatsiooniteenuseid pakkuvas asutuses.
Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.
Grupi suurus:10 õppijat, grupi komplekteerumisel täpsustab koolituse korraldaja koolitatava osalemissoovi ning edastab koolituse ajakava ning toimumiskoha.
Majutusvõimalus: Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaskodus Niidupargi 16, info õpilaskodu juhatajalt Siire Tõrva - See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või 4451963, 58607746. Ühe ööpäeva maksumus on 8 EUR.
Eesmärk: Mooduli läbinu orienteerub erihoolekandesüsteemi olemuses, on teadlik klienditöö eetilistest põhimõtetest, teab inimese arengu iseärasusi ning väärtustab meeskonnatöö vajalikkust tööprotsessis
Õpiväljundid:
Koolituse läbinu orienteerub erihoolekandesüsteemi olemuses, on teadlik klienditöö eetilistest põhimõtetest, teab inimese arengu iseärasusi ning väärtustab meeskonnatöö vajalikkust tööprotsessis.
Koolituse teemad:
MOODUL I Üldalused – psüühilise erivajadusega inimene ja hoolekandeteenused
Auditoorne töö 32 t
Psüühilise erivajadusega inimeste hoolekanne
Eetika hoolekandes
Arengupsühholoogia alused ja arenguvaldkondade iseärasused puuetega inimestel
Meeskonnatöö alused
Praktiline töö 2t
Erihoolekandeteenustes orienteerumine
Suhtumismudelite kasutamine
Elukaare erinevate etappide vajadused ning kasutamine klienditöös
Meeskonnatöös osalemine.
Hindamismeetod: Test ja praktiline situatsioonülesanne. Mitteeristav hindamine.
Hindamiskroteeriumid:
1.Testis hinnatakse ning positiivseks tulemuseks on vaja 80% õigeid vastuseid :
Erihoolekandeteenuste tundmist, erihoolekandega seotud seadusandluse tundmist, sh teenust saavate isikute õigused, arenguetappide tundmist .
2.Praktilises situatsioonülesandes hinnatakse:
Oskust kasutada teadmisi klienditöös, suhtumist teenust saavatesse isikutesse, oskust teha meeskonnatööd.
Lõpetamise tingimused:
Õpingute lõpetamiseks õppija on läbinud vähemalt 70% ulatuses õppekava, sooritanud testi ja praktilise situatsioonülesande ning saavutanud püstitatud õpiväljundid.
Koolituse mooduli läbimisel väljastatakse osalejale tunnistus koos akadeemilise õiendiga vastavalt:
Tegevusjuhendaja koolitus
Moodul I Üldalused – psüühilise erivajadusega inimene ja hoolekandeteenused
Lisaks jätkuvõimalus: 19.10-15.12 Tegevusjuhendaja koolitus, moodul II Põhiained - erihoolekandeteenuseid tarbivad sihtrühmad
Koolitajad:

Ülle Pikma – PKHK, kutseõpetaja, Kadri Melnits - Pärnu haigla psühhiaatriakliiniku päevakeskuse tegevusjuhendaja,
Katrin Tsuiman – Sotsiaalkindlustusameti Erihoolekande talituse nõunik
Koolituse korraldaja: Sirje Pauskar, täiendus- ja ümberõppe teenistuse juhataja; tel 55642968, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
PS!
Kui olete registreerunud, siis ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5-7 päeva enne koolituse algust.

 
 
 
 
 
 
 
 
Osaleja andmed

Käesolevaga kinnitan, et soovin saada PKHK täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt edastatavaid koolituspakkumisi oma e-posti aadressile ja olen teadlik, et saan igal ajal oma nõusoleku tagasi võtta teavitades oma soovist meilile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

© 2018 PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 12 | Pärnu | 80047 | tel +372 442 7870 | kursused[at]hariduskeskus.ee

Please publish modules in offcanvas position.