#gruemenu.grue

Tegevusjuhendaja koolitus, II moodul

Põhiained – erihoolekandeteenuseid tarbivad sihtrühmad

Aeg: 19.10-15.12.2018, reedeti algusega kell 10.00-17.30 ja laupäeviti kell 9.00-16.00 (kellaaegasid võimalik muuta õppegrupiga kokkuleppel)
19.10-20.10; 02.11-03.11; 16.11-17.11; 30.11-01.12; 14.12-15.12.2018
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn 12, Pärnu
Maht: 84 tundi, millest 56 tundi on auditoorset ja 28 tundi praktilist tööd
Sihtgrupp: Erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenust osutavate asutuste töötajad, kes soovivad tegevusjuhendajana tööd alustada või kvalifikatsiooni tõsta. Lisaks on oodatud õppima koolitusest motiveeritud huvilised sh omastehooldajad, kellel puudub tegevusjuhendaja koolituse kompetentsid.
1.erialase hariduseta täiskasvanud;
2.aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+.
Koolitus on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. Koolitusele saame võtta kõrgharidusega isikuid ainult vabade kohtade olemasolul.
Nõuded õpingute alustamiseks: Keskharidus. Kasuks tuleb eelnev töökogemus erihoolekande- ja/või rehabilitatsiooniteenuseid pakkuvas asutuses.
Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.
Grupi suurus:10 õppijat, grupi komplekteerumisel täpsustab koolituse korraldaja koolitatava osalemissoovi ning edastab koolituse ajakava ning toimumiskoha.
Majutusvõimalus: Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaskodus Niidupargi 16, info õpilaskodu juhatajalt Siire Tõrva - See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või 4451963, 58607746. Ühe ööpäeva maksumus on 8 EUR.
Eesmärk: Mooduli läbinu eristab erihoolekandeteenuseid tarbivaid sihtrühmi, lähtuvalt arengust ja tegevusvõime tasemest, tunneb ära nende erivajadused ja oskab rakendada neid teadmisi oma töös.
Õpiväljundid:
Koolituse läbinu eristab erihoolekandeteenuseid tarbivaid sihtrühmi, lähtuvalt arengust ja tegevusvõime tasemest tunneb ära nende erivajadused ja oskab rakendada neid teadmisi oma töös
Koolituse teemad:
MOODUL II Põhiained – erihoolekandeteenuseid tarbivad sihtrühmad
Auditoorne töö 56 t
Psüühikahäired
Vaimupuue
Liitpuue
Suhtlemise alused ja eripärad suhtlemisel psüühikahäirega
inimestega
Tegevusvõime, eesmärgistatud tegevus
Praktiline töö 28 t
Erihoolekandeteenuseid tarbivate sihtrühmade eristmine
Diagnoosidega kaasnevate sümptomite äratundmine
Erinevatele sihtrühmadele toetava keskkonna loomine
Lähtuvalt isiku arengutasemest erinevate juhendamisvõtete kasutamine
Teenust saava isiku päeva kujundamine lähtuvalt tegevuste erinevast eesmärgist
Teenust saavatele isikutele tema tegevusvõimet toetavate ja arendavate oluliste tegevuste valimine
Ravimite manustamise viisid ja enamtarvitatavad ravimid, võimalike kõrvalmõjude märkamine
Teenust saava isiku kommunikatsioonitaseme määramine ja toetamine suhtlemispiirangute korral.
Hindamismeetod: Test ja praktiline situatsioonülesanne. Mitteeristav hindamine.
Hindamiskroteeriumid:
1.Testis hinnatakse positiivseks tulemuseks on vaja 80% õigeid vastuseid:
Erihoolekandeteenuseid kasutavaid sihtrühmi, erinevate sihtrühmade diagnoosiga kaasnevaid sümptomeid, prognoose; inimese füüsilise, kognitiivse ja sotsiaal-emotsionaalse arengu etappe, tegevusvõimet mõjutavaid tegureid, eesmärgistatud tegevuse olemust ja mõju inimese tegevusvõimele,
ravimite manustamise viise, enamtarvitatavaid ravimeid ja nende kõrvalmõjusid, suhtlemise põhiprotsesse, kommunikatsioonibarjääre ja suhtlemispiiranguid.
2.Praktilises situatsioonülesandes hinnatakse:
Oskust ära tunda ja eristada sihtrühmi, nende vajadusi, oskust juhendada inimesi vastavalt nende arengutasemele, oskust luua toetav keskkond erinevatele sihtrühmadele, oskust valida suhtlemispiirangule vastav kommunikatsiooniviis.
Lõpetamise tingimused:
Õpingute lõpetamiseks õppija on läbinud vähemalt 70% ulatuses õppekava, sooritanud testi ja praktilise situatsioonülesande ning saavutanud püstitatud õpiväljundid.
Koolituse mooduli läbimisel väljastatakse osalejale tunnistus koos akadeemilise õiendiga vastavalt:
Tegevusjuhendaja koolitus
Moodul II Põhiained – erihoolekandeteenuseid tarbivad sihtrühmad
Planeerimisel jätkuvõimalus: 2019 kevadpoolaastal Tegevusjuhendaja koolitus, moodul III sh Esmaabi õpe ja moodul IV ning lõputöö koostamine arvutil
Koolitajad:
Ülle Pikma – PKHK, kutseõpetaja, Stella Nuust - PKHK, kutseõpetaja, Kadri Melnits - Pärnu haigla psühhiaatriakliiniku päevakeskuse tegevusjuhendaja, Katrin Tsuiman – Sotsiaalkindlustusameti Erihoolekande talituse nõunik ning praktikud Pärnumaa erihoolkandeasutustest ja päevakeskustest.
Koolituse korraldaja: Sirje Pauskar, täiendus- ja ümberõppe teenistuse juhataja; tel 55642968, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
PS!
Kui olete registreerunud, siis ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 7-5 päeva enne koolituse algust.

 

 
 
Osaleja andmed

Käesolevaga kinnitan, et soovin saada PKHK täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt edastatavaid koolituspakkumisi oma e-posti aadressile ja olen teadlik, et saan igal ajal oma nõusoleku tagasi võtta teavitades oma soovist meilile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

© 2018 PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 12 | Pärnu | 80047 | tel +372 442 7870 | kursused[at]hariduskeskus.ee

Please publish modules in offcanvas position.