#gruemenu.grue

Klienditeeninduse alused teenindavale personalile

Aeg: 28.11.2018, algusega kell 09.00-16.30
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn 12, Pärnu
Maht: 8 tundi, millest 6 tundi on auditoorset ja 2 tundi praktilist tööd
Sihtgrupp: Kõik huvilised läbivalt erinevate valdkondade/ ametikohtade lõikes, kes
töötavad klienditeenindajatena või soovivad asuda tööle klienditeenindajaks.
Koolitused on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes.
Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.
Grupi suurus: 14 õppijat, grupi komplekteerumisel täpsustab koolituse korraldaja koolitatava osalemissoovi ning edastab koolituse ajakava ning toimumiskoha.
Majutusvõimalus: Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaskodus Niidupargi 16, info õpilaskodu juhatajalt Siire Tõrva - See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või 4451963, 58607746. Ühe ööpäeva maksumus on 8 EUR.
Õpiväljundid:
Koolituse läbinu:
Mõistab teeninduse põhiolemust
Teab teenindusliku mõtteviisi põhitõdesid ja oma rolli teenidusprotsessis
Omab üldist ülevaadet teenindus- ja suhtlemispüshholoogia valdkonda puudutavatest põhitõdedest
Oskab põhitõdesid kasutada kliendikeskses teeninduses
Omab baasteadmisi konfliktide lahendamisel.
Koolituse teemad:
Auditoorne töö 6 t on seotud praktiliste ülesannetega 2 t.
1. Teeninduse olemus ja mõiste 1,5 t sh praktiline töö 0,5 t
Teeninduse olemus, kes on klient, teenidusvromid, teeninduskultuur ja teeninduslik mõtlemine, klientide vajadused ja ootused. Hea klienditeeniduse tavad.
2. Teeniduskultuur 1,5 t sh praktiline töö 0,5 t
Teeninduskultuuri mõiste ja olemus. Suunatus kvaliteetsele teenindamisele ja klientidele, Teenindusstandardid, väärtused, kleindikeskne teenindamine.
3. Teenindus- ja suhtlemispsühholoogia 3 t sh praktiline töö 0,5 t
Teenindus- ja suhtlemispsühholoogia olemus. Hoiakud, väärtushinnangud ja nende mõju teenindusele.
4. Toimetulek keeruliste klientidega 2 t sh praktiline töö 0,5 t
Negatiivsete emotsioonide tekkimine, meie uskumused ja käitumine. Negatiivsete emotsioonide maandamise meetmed ja positiivsete hoiakute kujundamine.
Hindamismeetod: Eneseanalüüs, grupiliikmete ja koolitaja tagasiside. Mitteeristav hindamine.
Hindamiskriteeriumid: Õpitulemused on hinnatavad praktiliste harjutuste tulemuste ning harjutuste analüüsi kaudu, osalejatele antakse sellekohast tagasidet.
Lõpetamise tingimused: Õpingute lõpetamiseks õppija on läbinud vähemalt 100% ulatuses õppekava, sooritanud eneseanalüüsi läbi praktilise harjutuse ning saavutanud püstitatud õpiväljundid. Koolituse läbimisel väljastatakse osalejale tunnistus koos akadeemilise õiendiga.
Koolitaja:
Herve Merivald, Haridusteaduste magister, Tallinna Ülikool 2009, Sotsiaalteaduste magister, Tallinna Ülikool 2007. Juhtinud Häirekeskuses abi ja infokeskust aastatel 2004-2012. Töötanud Häirekeskuse arenusosakonna juhatajana aastatel 2012-2017. Koordineerinud abi ja infotelefonide teenuste arendamist ja väljatöötamist: Tallinna ja kohalike omavalitsuste abitelefonid, Keskkonnainspektsiooni valvetelefon, Päästeala infotelefon. Juhtinud Häirekeskuse arendustegevusi. Täiskasvanute koolitaja koolitajakogemus Häirekeskuse teenindava personali koolitamisel.
Koolituse korraldaja: Sirje Pauskar, täiendus- ja ümberõppe teenistuse juhataja; tel 55642968, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
PS!
Kui olete registreerunud, siis ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 7-5 päeva enne koolituse algust.

 

 

 
Osaleja andmed

Käesolevaga kinnitan, et soovin saada PKHK täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt edastatavaid koolituspakkumisi oma e-posti aadressile ja olen teadlik, et saan igal ajal oma nõusoleku tagasi võtta teavitades oma soovist meilile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

© 2018 PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 12 | Pärnu | 80047 | tel +372 442 7870 | kursused[at]hariduskeskus.ee

Please publish modules in offcanvas position.