#gruemenu.grue

Tegevusjuhendaja koolitus III ja IV moodul

Oluline teada: Koolitus on jätkukoolitus ning mõeldud I ja II mooduli läbinud õppijatele.
Kokku on õppekohti 10, millest kaks on vabanenud ja vabad kohad kandideerimiseks õppima.
Aeg: 07.02 – 17.05.2019, neljapäeviti 9-10 ak tundi algusega kell 8.30-17.15 ja reedeti 8 ak tundi algusega kell 08.30 – 15.30 
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn 12, Pärnu
Maht: 160 tundi, millest 102 tundi on auditoorset ja 58 tundi praktilist tööd
Sihtgrupp: Erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenust osutavate asutuste töötajad, kes soovivad tegevusjuhendajana tööd alustada või kvalifikatsiooni tõsta. Lisaks on oodatud õppima koolitusest motiveeritud huvilised sh omastehooldajad, kellel puudub tegevusjuhendaja koolituse kompetentsid.
1.erialase hariduseta täiskasvanud;
2.aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+.
Koolitus on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. Koolitusele saame võtta kõrgharidusega isikuid ainult vabade kohtade olemasolul.
Nõuded õpingute alustamiseks: Keskharidus. Kasuks tuleb eelnev töökogemus erihoolekande- ja/või rehabilitatsiooniteenuseid pakkuvas asutuses.
Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.
Grupi suurus: 10 õppijat, grupi komplekteerumisel täpsustab koolituse korraldaja koolitatava osalemissoovi ning edastab koolituse ajakava ning toimumise ruumi.
Majutusvõimalus: Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaskodus Niidupargi 16, info õpilaskodu juhatajalt Siire Tõrva - See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või 4451963, 58607746. Ühe ööpäeva maksumus on 8 EUR.
Õpiväljundid:
Koolituse läbinu:
1) teab oma töörolle ning oskab kasutada nii iseennast kui tegevust klienditöö peamise vahendina, on võimeline hindama psüühilise erivajadusega inimese tegevusvõimet, valdab klienditöö enamlevinud meetodeid, suudab koostada psüühilise erivajadusega inimestele tegevusplaani ning organiseerida selle alusel igapäevast tööd teenust saava isikuga, korrektselt dokumenteerida isikuga seotud tegevusi.
2) oskab kasutada erinevaid spetsiifilisi klienditöö meetodeid, on võimeline juhendama tegevusi rühmas, tuleb toime probleemse käitumise juhtimisega, oskab märgata teenust saavate isikute seksuaalkäitumist ja on teadlik, kuidas seda juhendada ning on oskuslik kasutama klienditöös erinevaid loovtegevusi.
Koolituse teemad:
MOODUL III Põhioskused – klienditöö alused 48 tundi (lisaks 32 tundi praktilist õpet sh õppekäigud)
Auditoorne töö 48 t
Tegevusjuhendaja töövaldkond ja rollid
Tegevuse analüüs ja kohandamine
Tegevusvõime hindamine
Klienditöö meetodid
Peamised töövõtted igapäevases hoolduses
Tegevusplaani koostamine
Terviseseisundi jälgimine ja ravimiõpetuse alused
Praktiline töö 32t
Tegevuse analüüs ja kohandamine
Tegevusvõime hindamine
Dokumenteerimine
Hooldusvõtted
Esmaabi
Klienditöö meetodid
Käitumine kriisiolukorras ja esmaabi
Õppekäigud erihoolekandeasutustesse
MOODUL IV Spetsiifilised oskused klienditöös 54 tundi (lisaks 26 tundi praktilist õpet)
Auditoorne töö 54 t
Rühmatöö klienditöös
Probleemse käitumise juhtimine
Seksuaalsus ja seksuaalkasvatus
Teraapilised ja arendavad tegevused klienditöös
Tegevusplaani vormistamine arvutil
Praktiline töö 26 t
Probleemse käitumise juhendamisvõtted
Seksuaalarengu etapid, seksuaalkäitumine ja seksuaalsele arengule vastavad juhendamisvõtted
Loovad tegevused klienditöös
Õppekäigud erihoolekandeasutustesse
Lõputöö- tegevusplaani koostamine teenust saavale isikule ja vormistamine arvutil
Lõputöö esitlus
Õpiväljundite saavutatuse hindamine ja tagasiside
Hindamismeetod:
Lõputöö - praktiline töö ja suuline esitlus
Hindamiskriteeriumid:
Lõputöö- tegevusplaani koostamine teenust saavale isikule
Tegevusplaan koosneb järgmistest komponentidest:
• teenust saava isiku vaatlusraport,
• rehabilitatsiooniplaanis kirjeldatud üldeesmärkide loetelu, alaeesmärgid,
• kokkulepped, tegevused alaeesmärkide saavutamiseks,
• tulemuste hindamine.
Nõuded õppe lõpetamiseks
1. On läbinud vähemalt 70% õppekavast
2. Õpiväljundid on saavutatud ja hinnatud
3. Kokkuvõttev hinne kujuneb, kui õppija on koostanud ja vormistanud tegevusplaani elektrooniliselt ja sooritanud suulise lõputöö esitluse.
Koolituse kahe mooduli läbimisel väljastatakse osalejale tunnistus koos akadeemilise õiendiga vastavalt:
Tegevusjuhendaja koolitus III ja IV moodul
Moodul III Põhioskused – klienditöö alused
Moodul IV Spetsiifilised oskused klienditöös
Koolitajad:
Ülle Pikma – PKHK, kutseõpetaja, Stella Nuust - PKHK, kutseõpetaja, Ülle Kivisild - PKHK, kutseõpetaja,Kadri Melnits - Pärnu haigla psühhiaatriakliiniku päevakeskuse tegevusjuhendaja, Katrin Tsuiman – Sotsiaalkindlustusameti Erihoolekande talituse nõunik, Monika Koppel - pereterapeut, pereteraapia õpetaja-superviisor, pedagoog, OÜ Monika Koppel konsultatsionid,
praktikud Pärnumaa erihoolkandeasutustest ja päevakeskuskustest.
Koolituse korraldaja: Sirje Pauskar, täiendus- ja ümberõppe teenistuse juhataja; tel 55642968, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
PS!
Kui olete registreerunud, siis ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 7-5 päeva enne koolituse algust.

 

 

 

 
Osaleja andmed

Käesolevaga kinnitan, et soovin saada PKHK täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt edastatavaid koolituspakkumisi oma e-posti aadressile ja olen teadlik, et saan igal ajal oma nõusoleku tagasi võtta teavitades oma soovist meilile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

© 2018 PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 12 | Pärnu | 80047 | tel +372 442 7870 | kursused[at]hariduskeskus.ee

Please publish modules in offcanvas position.