Viljapuude ja marjapõõsaste kujundus- ja noorenduslõikus 18.03.2019

Aeg: 18.03, 19.03 ja 01.04.2019
Esimesel päeval 18.03 kell 8.30 A-korpuses II korrus ruum A220
18.03 kell 8.30-9.00 Sissejuhatus õpingutesse. Sirje Pauskar
18.03 kell 9.00-16.00 Erna Gross
19.03 kell 8.30-16.00 Praktiline õpe Pärnumaa aiandis. Erna Gross
01.04 kell 8.30-16.00 Praktiline õpe Pärnumaa aiandis. Erna Gross
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn 12, Pärnu ja praktiline õpe Häädemeestes Krundikülas
Sihtrühm: Erialase hariduseta või aegunud oskustega aiandusettevõtete (sh väikeettevõtjad) töötajad või selles valdkonnas tööd alustavad inimesed, kes soovivad tööalaselt oma oskusi uuendada või naasta erialasele tööle
Nõuded õpingute alustamiseks: Koolitused on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes.
Koolitusele kandideerija peab vastama vähemalt ühele kriteeriumile järgnevast:
1. erialase hariduseta või keskhariduseta täiskasvanud
2. aegunud oskustega tööealine elanikkond vanuses 50+
Maht: 24 tundi
Grupi suurus: 8 õppijat
Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.
Õpiväljundid:
Õppija:
• Valib viljapuude ja marjapõõsaste lõikamiseks sobivad töövahendid ning teostab töövõtted ohutult
• Leiab ja hindab viljapuude ja marjapõõsaste võimalikud kahjustused
• Kasutab õigeid meetodeid viljapuude ja marjapõõsaste kujundamisel, harvendamisel ja noorendamisel
• Lõikab viljapuud ja marjapõõsad sõltuvalt eesmärgist ergonoomiliste töövõtetega
Koolituse teemad:
Auditoorse töö maht 8 akadeemilist tundi
• Viljapuude ja marjapõõsaste kujundava lõikamise teoreetilised alused.
• Töövahendid, nende ohutu kasutamine ja lõikevõtted.
• Võra ehitus ja võratüübid. Okste vanuse ja võratüüpide määramine.
• Lehe- ja õiepungade tundmaõppimine.
• Võimalikud kahjustused ja nende hindamine.
• Kandeealise viljapuu harvendamine.
• Luuviljaliste lõikamise iseärasused.
• Pirnipuu lõikamine. Eri vanuses õunapuude lõikamine ja kujundamine.
• Marjapõõsaste lõikamine.
Praktilise töö maht 16 akadeeemilist tundi
• Võimalike kahjustuste leidmine ja nende hindamine
• Kandeealise viljapuu harvendamine.
• Luuviljaliste lõikmaine, lõikamise iseärasuste arvestamine
• Eri vanuses viljapuude lõikamine ja kujundamine.
• Marjapõõsaste lõikamine arvestades marjapõõsaste lõikamine iseärasusi.
• Sobivate töövahendite ohutu ja ergonoomiline kasutamine.
• Õpiväljundite saavutatuse hindamine ja tagasiside
Õppe korraldus: Auditoorne töö toimub klassiruumis ja praktiline töö erinevates viljapuu- ja marjapõõsaste aedades Pärnumaal
Praktilisele tööle minekuks peab õppijal olema ilmastikule ja aastaajale sobiv riietus ning jalanõud. Kooli poolt on praktilise töö ajal kasutamiseks vajalik varustus. Praktilisele õppekäigule sõiduks on tellitud buss.
Lõpetamise tingimused:
Õpingute lõpetamiseks on vajalik 70% osalemine koolitusel ja õpiväljundite saavutamine. Õpingute läbimise kohta väljastatakse tunnistus koos akadeemilise õiendiga, millele on märgitud omandatud õpiväljundid ja/või läbitud teemad ning koolituse maht.
Hindamismeetod:
Praktiline ülesanne
Hindamiskriteeriumid: õppija kavandab ja sooritab etteantud ülesande alusel viljapuu ja marjapõõsa noorendus- või kujunduslõikuse.
Koolitaja:
Erna Gross – PKHK, kutseõpetaja
Koolituse korraldaja: Sirje Pauskar, täiendus- ja ümberõppe teenistuse juhataja; tel 55642968, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

NB!
Kui olete registreerunud, siis ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele pääsemise põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, õppimissoovi põhjendus ning registreerimisjärjekord. Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5 päeva enne koolituse algust.

 

 

 
© 2018 PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 12 | Pärnu | 80047 | tel +372 442 7870 | kursused[at]hariduskeskus.ee

Please publish modules in offcanvas position.