#gruemenu.grue

Massaazi täiendusõpe juuksuritele 07.10 - 30.10.2019

el sotsiaalfond horisontaalne1 haridusmin 3lovi est
Aeg:
07.10 - 30.10.2019, esmaspäeviti ja kolmapäeviti, korraga 5 akadeemilist (ak) tundi
Esimesel päeval 07.10 kell 15.30 B-korpuses II korrus ruum B210
E 07.10 kell 15.30-16.00 Sissejuhatus õpingutesse. Sirje Pauskar
Kell 16.00-17.30 2 ak tundi, Anatoomia ja füsioloogia Margit Kiviväli
Kell 17.45-20.00 3 ak tundi, Anatoomia ja füsioloogia Margit Kiviväli
Järgmised toimumisajad: 09.10, 14.10,16.10, 21.10, 23.10, 28.10 ja 30.10.2019
NB! E 28.10 ja K 30.10 kell 12.00-16.00 praktiline klienditeenindus

Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn 12
Sihtrühm: Inimesed, kes töötavad juuksurite või iluteenindajatena, kes soovivad juurde õppida pea- ja ülabüsti massaaživõtteid ning kavatsevad hakata pakkuma kompaktsemat teenust .
Nõuded õpingute alustamiseks: Sihtrühma kuulumine. Riikliku koolitustellimuse koolitused (RKT) on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. Koolitusele kandideerija peab vastama vähemalt ühele järgnevatest nõuetest:
1. kesk- või erialase tasemehariduseta täiskasvanud;
2. aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+.
Maht: 40 tundi
Grupi suurus: 12 õppijat
Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.
Õpiväljundid:
Koolituse läbinu:
1. tunneb massaaži teostamise nõudeid ja toimemehhanisme
rakendab sobivaid massaaživõtteid emotsionaalsete ja lihaspingete vähendamiseks järgides hügieenireegleid ja ergonoomika põhimõtteid.
2. valmistab ette ja viib läbi massaaži, nõustades klienti vastavalt tema soovidele, vajadustele ja tervislikule seisundile järgides ergonoomilisi töövõtteid ja tööohutust
Koolituse teemad:
Auditoorse töö maht 20 akadeemilist tundi
1. Anatoomia ja füsioloogia lühiülevaade
2. Massaažiõpetus
• Massaaži toimed
• Massaaži metoodika
• Massaažis kasutatavad võtted
• Massaaži põhireeglid, massaažiõlid ja geelid
• Valude põhjused ja vaigistamine. Erinevad patoloogiad ja massaaži näidustused
3. Massaažiliigid ja vahendid
• Õlavöötme-, kätemassaaž. Turja-, kaela-, peamassaaž tagant
• Kontorimassaaž
• Eneseabimassaaž
Praktilise töö maht 20 akadeeemilist tundi
1. Praktiline massaažiõpe
Õlavöötme-, kätemassaaž. Turja-, kaela-, peamassaaž tagant
Kontorimassaaž
Eneseabimassaaž
2. Praktiline klienditeenindamine
Õlavöötme-, kätemassaaž. Turja-, kaela-, peamassaaž tagant
Kontorimassaaž
Eneseabimassaaž
3. Õpiväljundite hindamine ja tagasiside
Õppe korraldus:
Auditoorne õpe toimub juuksurite harjutusklassis ja praktiline õpe juuksurite õppesalongis klienditoolidel 8 tk . Harjutusklassis on 16 õppijakohta, valge tahvel, õpetaja arvuti ja videoprojektor. Õppeklassid vastavad tööohutuse ja tervisekaitse nõuetele. Igale õppijale on töökoht koos laua ja vajalike eestikeelsete õppematerjalidega (lühikonspekt), mis peale koolituse lõppu jäävad õppijale. Praktilises õppes odalemiseks peab õppijal olema sobiv massööririietus ning jalanõud. Kooli poolt on praktilise töö ajal kasutamiseks vajalik varustus.
Nõuded õppe lõpetamiseks:
• On läbinud vähemalt 70% õppekavast
• Õpiväljundid on saavutatud ja hinnatud
• Kokkuvõttev hinne kujuneb, kui õppija on demonstreerinud juhendi alusel üht massaažiliiki, kasutades massaažiprotseduuri läbiviimisel ergonoomika, töötervishoiu ja tööhügieeni reegleid
Hindamismeetod:
Praktiline ülesanne
Õppija demonstreerib juhendi alusel üht massaažiliiki, kasutades massaažiprotseduuri läbiviimisel ergonoomika, töötervishoiu ja tööhügieeni reegleid.
Mitteeristav hindamine (A, arvestatud; MA, mitte arvestatud)
Hindamiskriteeriumid:
Demonstreerib vastavalt ülesandele lihtsamaid massaaživõtteid, järgides
hügieenireegleid ja ergonoomika põhimõtteid.
Koolitaja:
Margit Kiviväli – Pärnumaa Kutsehariduskeskuse massaažiõppe kutseõpetaja, lõpetanud Massaazikooli 1 aastase õppe,lisaks täiendanud erinevatel koolitustel, omab Massaažiterapeut, tase 6 kutsekvalifikatsiooni, töötab oma firmas massöörina – Masrit massaažisalong.
Koolituse korraldaja: Sirje Pauskar, täiendus- ja ümberõppe teenistuse juhataja; tel 55642968, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Majutusvõimalus: Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaskodus Niidupargi 16, info õpilaskodu juhatajalt Siire Tõrva - See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või 4451963, 58607746. Ühe ööpäeva maksumus on 8 EUR.

PS! Kui olete registreerunud osalejaks, siis sellega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohale pääsemise põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5 päeva enne koolituse algust.

 

 

 
Osaleja andmed

Käesolevaga kinnitan, et soovin saada PKHK täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt edastatavaid koolituspakkumisi oma e-posti aadressile ja olen teadlik, et saan igal ajal oma nõusoleku tagasi võtta teavitades oma soovist meilile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

© 2018 PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 12 | Pärnu | 80047 | tel +372 442 7870 | kursused[at]hariduskeskus.ee

Please publish modules in offcanvas position.