#gruemenu.grue

Hooldustegevust toetav massaaž 13.05.2019

NB! Veel on võimalik liituda tasuta koolitusega HOOLDUSTEGEVUST TOETAV MASSAAŽ
Koolitus algas 06.05 ja lõpeb 12.06.2019, kokku 60 tundi sh 20 teoreetilist ja 40 praktilist õpet.
Liitumisel koolitusega anname kätte kõik teoorias käsitletud ja käsitletavad õppematerjalid.
Järgmised korrad:
E 13.05 kell 16.00-17.30 2 ak tundi ja 17.45-20.00 3 ak tundi , ruum A 402
K 15.05 kell 16.00-17.30 2 ak tundi ja 17.45-20.00 3 ak tundi, ruum A 402
E 20.05 kell 16.00-17.30 2 ak tundi ja 17.45-20.00 3 ak tundi, ruum A 125
K 22.05 kell 16.00-17.30 2 ak tundi ja 17.45-20.00 3 ak tundi, ruum A 125
E 27.05 kell 16.00-17.30 2 ak tundi ja 17.45-20.00 3 ak tundi, ruum A 125
K 29.05 kell 16.00-17.30 2 ak tundi ja 17.45-20.00 3 ak tundi, ruum A 125
E 03.06 kell 16.00-17.30 2 ak tundi ja 17.45-20.00 3 ak tundi, ruum A 125
K 05.06 kell 16.00-17.30 2 ak tundi ja 17.45-20.00 3 ak tundi, ruum A 125
E 10.06 kell 12.00-13.30 2 ak tundi ja 13.45-16.00 3 ak tundi, ruum A 125
K 12.06 kell 12.00-13.30 2 ak tundi ja 13.45-16.00 3 ak tundi, ruum A 125

Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn 12,
Sihtrühm: Inimesed, kes töötavad tervishoid ja heaolu valdkonnas sh sotsiaalvaldkonnas või kes kavatsevad hakata tegutsema selles valdkonnas.
Nõuded õpingute alustamiseks: Sihtrühma kuulumine. Riikliku koolitustellimuse koolitused (RKT) on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. Koolitusele kandideerija peab vastama vähemalt ühele järgnevatest nõuetest:
1. kesk- või erialase tasemehariduseta täiskasvanud;
2. aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+.
Maht: 60 tundi
Grupi suurus: 12 õppijat
Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.
Õpiväljundid:
Koolituse läbinu:
1. tunneb massaaži teostamise nõudeid ja toimemehhanisme
rakendab sobivaid massaaživõtteid emotsionaalsete ja lihaspingete vähendamiseks järgides hügieenireegleid ja ergonoomika põhimõtteid.
2. valmistab ette ja viib läbi massaaži, nõustades klienti vastavalt tema soovidele, vajadustele ja tervislikule seisundile järgides ergonoomilisi töövõtteid ja tööohutust
Koolituse teemad:
Auditoorse töö maht 20 akadeemilist tundi
1. Anatoomia ja füsioloogia lühiülevaade
2. Massaažiõpetus
3. Massaažiliigid ja vahendid
Praktilise töö maht 40 akadeeemilist tundi
1. Praktiline massaažiõpe
• Käte ja jalgade massaaž
• Kontorimassaaž
• Eneseabimassaaž
2. Praktiline klienditeenindamine
• Käte ja jalgade massaaž
• Kontorimassaaž
• Eneseabimassaaž
3. Õpiväljundite hindamine ja tagasiside
Õppe korraldus:
Auditoorne õpe toimub tervishoiu klassiruumis ja praktiline õpe kosmeetikute õppesalongis klienditoolidel . Klassiruumis on 20 õppijakohta, valge tahvel, õpetaja arvuti ja videoprojektor. Õppeklassid vastavad tööohutuse ja tervisekaitse nõuetele. Igale õppijale on töökoht koos laua ja vajalike eestikeelsete õppematerjalidega (lühikonspekt), mis peale koolituse lõppu jäävad õppijale. Praktilisele õppele minekuks peab õppijal olema sobiv massööririietus ning jalanõud. Kooli poolt on praktilise töö ajal kasutamiseks vajalikud töövahendid ja materjalid.

Nõuded õppe lõpetamiseks
• On läbinud vähemalt 70% õppekavast
• Õpiväljundid on saavutatud ja hinnatud
• Kokkuvõttev hinne kujuneb, kui õppija on demonstreerinud juhendi alusel üht massaažiliiki, kasutades massaažiprotseduuri läbiviimisel ergonoomika, töötervishoiu ja
tööhügieeni reegleid
Hindamismeetod:
Praktiline ülesanne
Õppija demonstreerib juhendi alusel üht massaažiliiki, kasutades massaažiprotseduuri läbiviimisel ergonoomika, töötervishoiu ja
tööhügieeni reegleid.
Mitteeristav hindamine (A, arvestatud; MA, mitte arvestatud)
Hindamiskriteeriumid:
Demonstreerib vastavalt ülesandele lihtsamaid massaaživõtteid, järgides
hügieenireegleid ja ergonoomika põhimõtteid.
Koolitaja:
Margit Kiviväli – Pärnumaa Kutsehariduskeskuse massaažiõppe kutseõpetaja, lõpetanud Massaazikooli 1 aastase õppe,lisaks täiendanud erinevatel koolitustel, omab Massaažiterapeut, tase 6 kutsekvalifikatsiooni, töötab oma firmas massöörina – Masrit massaažisalong.
Koolituse korraldaja: Sirje Pauskar, täiendus- ja ümberõppe teenistuse juhataja; tel 55642968, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

 

 
Osaleja andmed

Käesolevaga kinnitan, et soovin saada PKHK täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt edastatavaid koolituspakkumisi oma e-posti aadressile ja olen teadlik, et saan igal ajal oma nõusoleku tagasi võtta teavitades oma soovist meilile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

© 2018 PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 12 | Pärnu | 80047 | tel +372 442 7870 | kursused[at]hariduskeskus.ee

Please publish modules in offcanvas position.