#gruemenu.grue

Hooldustöötaja 3.taseme ettevalmistamine kutseeksamiks 31.10-12.12.2019

el sotsiaalfond horisontaalne1 haridusmin 3lovi est


Aeg:
31.10 – 12.12.2019, teisipäeviti ja neljapäeviti 8-10 ak tundi korraga kell 8.30-19.15 ajavahemikus

Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn 12, Pärnu
Esimene kord 31.10.2019 kell 8.30 ruumis A 402
Maht: 100 tundi, millest
• sh auditoorse töö maht 40 akadeemilist tundi
• sh praktilise töö maht 60 akadeemilist tundi
Sihtgrupp: Töötavad hooldustöötajad, kelle praktilised kutsealased oskused on omandatud töö käigus ja kes soovivad ette valmistada hooldustöötaja 3. taseme kutseeksamiks. Lisaks on oodatud õppima koolitusest motiveeritud huvilised, kellel puudub hooldustöötaja koolituse kompetentsid.
Nõuded õpingute alustamiseks: Sihtrühma kuulumine. Riikliku koolitustellimuse koolitused (RKT) on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. Koolitusele kandideerija peab vastama vähemalt ühele järgnevatest nõuetest:
1. kesk- või erialase tasemehariduseta täiskasvanud;
2. aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+.
Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.
Grupi suurus: 10 õppijat, grupi komplekteerumisel täpsustab koolituse korraldaja koolitatava osalemissoovi ning edastab koolituse ajakava ning toimumise ruumi.
Õpiväljundid:
Koolituse läbinu:
1) orienteerub hoolekandesüsteemi olemuses, on teadlik sotsiaaltöö eetilistest põhimõtetest, järgib võrdse kohtlemise põhimõtteid
2) oskab abistada ja juhendada abivajajat elamistoimingutes ning teostada planeeritud hooldustegevused sotsiaalteenuse kvaliteedinõudeid arvestades lähtudes abivajaja vajadustest ja seisundist
3) oskab teha korrastustöid kasutades iseennast, abivajajat ning keskkonda säästvaid töövõtteid ja -meetodeid
4) märkab eluohtlikke olukordi, kutsub abi, abistab abivajajat tervisest tulenevate probleemide korral
5) suudab koostada eneseanalüüsi ning korrektselt kirjeldada ja põhjendada oma praktikat tööosade kaupa
Koolituse teemad:
I Abistamine elamistoimingutes ja hooldustegevuste läbiviimine, 62 tundi
1. Hoolduse alused 10 teoreetilist tundi
• Sotsiaalpoliitika
• Kutse-eetika
• Hooldusplaan
• Seksuaalsus ja seksuaalkasvatus
2. Hooldustoimingud 8 tundi sh 4 teooriat ja 4 praktilist tundi
• Abivajaja juhendamine ja motiveerimine
• Anatoomia, füsioloogia
• Hügieeninõuded isikuhoolduses
• Hooldustoimingud
3. Toitumisõpetus 2 teoreetilist tundi
4. Hooldusabivahendid 4 praktilist tundi
5. Ergonoomika 2 teoreetilist ja 6 praktilist tundi
6. Ilutoimingud 2 praktilist tundi
7. Surija hooldus 4 teoreetilist tundi
8. Elamistoimingud 18 tundi sh 4 teooriat ja 14 praktilist tundi
• Inimese elamistoimingud
• Hooldusprotsess
• Hingamine
• Eritamine
• Söömine, söötmine, jootmine: enteraalne toitmine.
• Nahk: Naha puhtuse eest hoolitsemine
• Riietumine ja riietamine.
• Haava puhastamine
• Käitumine nakkusohtlikus olukorras.
• Õe abistamine õendustoimingutes
9. Ravimiõpetuse alused 2 teoreetilist tundi
• Ravimite kasutusjuhised, toimed ja säilitamine
• Ravimite annused ja manustamine
10. Suhtlemisvormid ja –viisid 4 teoreetilist tundi
• Baasilised suhtlemisoskused
• Võrgustikutöö ja koostöö
II Majapidamistööde korraldamine, 6 tundi sh 2t teooriat ja 4t praktilist tööd
1. Korrastus- ja puhastustööd
III Esmaabi andmine, 16 tundi sh teooria 6 ja praktiline 10 tundi
1. Esmaabi
IV Lõputöö- eneseanalüüsi koostamine ja vormistamine arvutil 10 praktilist tundi
Eneseanalüüs baseerub Hooldustöötaja tase 3 kutseeksami eneseanalüüsi küsimustikul.
V Lõputöö suuline esitlus ja vestlus 4 praktilist tundi
VI Õpiväljundite saavutatuse hindamine ja tagasiside 2 praktilist tundi
Nõuded õppe lõpetamiseks:
1. On läbinud vähemalt 70% õppekavast
2. Õpiväljundid on saavutatud ja hinnatud
3. Kokkuvõttev hinne kujuneb, kui õppija on koostanud ja vormistanud eneseanalüüsi elektrooniliselt ja sooritanud suulise vestluse läbitud teemadel.
Hindamismeetodid:
1. Suuline vestlus läbitud teemadel
2. Lõputöö - praktiline iseseisev töö
Mitteeristav hindamine (A, arvestatud; MA, mitte arvestatud)
Hindamiskriteeriumid:
1. Suuline vestlus
Hinnatakse suhtlemisoskust, kõlbelist hoiakut, väärtuste järgimist, pingetaluvust ja tolerantsust järgmistel põhiteemadel:
• Väärtussüsteem
• Suhtlemisoskused
• Abivajaja toetamine
2. Lõputöö- eneseanalüüsi koostamine
Eneseanalüüs koosneb järgmistest tööosadest:
• Abistamine elamistoimingutes ja hooldustegevuste läbiviimine
• Majapidamistööde korraldamine
• Esmaabi andmine
• Hooldustöötaja, tase 3 kutset läbiv kompetents
Tegevused:
• oma praktika kirjeldamine, analüüsimine ja põhjendamine tööosade kaupa küsimuste abil
tööosade valdamise tõendamine ja kirjeldamine näidetega
Koolitajad:
Ülle Pikma – PKHK õpetaja (suhtlemise alused, meeskonnatöö), Ülle Kivisild - PKHK, hooldustöötaja eriala kutseõpetaja, Aita Kütt – Pärnu Haigla vanemõde ja PKHK hooldustöötaja eriala kutseõpetaja, Iirina Golub – Pärnu Haigla õde, Taisi Talviste – PKHK koka eriala kutseõpetaja, Annely Raev – PKHK puhastusteeninduse kutseõpetaja, Katrin Tsuiman – Sotsiaalkindlustusameti erihoolekande talituse nõunik,
Monika Koppel - pereterapeut, pereteraapia õpetaja-superviisor, pedagoog, OÜ Monika Koppel konsultatsionid.
Koolituse korraldaja: Sirje Pauskar, täiendus- ja ümberõppe teenistuse juhataja; tel 55642968, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Majutusvõimalus: Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaskodus Niidupargi 16, info õpilaskodu juhatajalt Siire Tõrva - See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või 4451963, 58607746. Ühe ööpäeva maksumus on 8 EUR.
PS!
Kui olete registreerunud, siis ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohale põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 7-5 päeva enne koolituse algust.

 

 

 
Osaleja andmed

Käesolevaga kinnitan, et soovin saada PKHK täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt edastatavaid koolituspakkumisi oma e-posti aadressile ja olen teadlik, et saan igal ajal oma nõusoleku tagasi võtta teavitades oma soovist meilile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

© 2018 PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 12 | Pärnu | 80047 | tel +372 442 7870 | kursused[at]hariduskeskus.ee

Please publish modules in offcanvas position.