Vaarikate kasvatamine 25.09-17.10.2019

el sotsiaalfond horisontaalne1 haridusmin 3lovi est


Aeg: 
Koolitus toimub kolmel päeval - 25.09, 09.10 ja 17.10.2019, korraga 8-12 akadeemilist tundi

Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn 12 
Esimesel päeval 25.09.2019 A korpus III korrus ruum A322 
Kell 8.45-09.15 sissejuhatus õpingutesse
Kell 9.15-16.15 (koos lõuna ja vaheaegadega) koolitaja Liina Arus
Teisel päeval 09.10.2019
Kell 8.25 kogunemine A korpuse I korruse fuajees
Kell 8.30-10.00 väljasõit Niidupargist Viljandi suunal Heamari OÜ-sse
Kell 10.00-17.00 (koos lõuna ja vaheaegadega) õppekäik ja praktiline töö Heamari OÜ-s, koolitaja Liina Arus
Kell 17.00-18.30 sõit Pärnu, Niidupargi 12 
17.10.2019 Niidupargi 12
Kell 9.15-16.15-18.00 (koos lõuna ja vaheaegadega) koolitaja Liina Arus
NB! Korraldaja jätab õiguse teha vajadusel muudatusi

Sihtrühm: Inimesed, kes tegelevad põllumajanduse ja aianduse valdkonnas või kes kavatsevad hakata tegutsema selles valdkonnas.
Maht: 30 tundi, millest
• auditoorse töö maht 10 akadeemilist tundi
• praktilise töö maht 20 akadeemilist tundi sh õppekäigud
Grupi suurus: 8 õppijat, grupi komplekteerumisel täpsustab koolituse korraldaja koolitatava osalemissoovi ning edastab koolituse ajakava ning toimumise ruumi.
Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.
Nõuded õpingute alustamiseks: Sihtrühma kuulumine. Koolitused on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes.
Koolitusele kandideerija peab vastama vähemalt ühele kriteeriumile järgnevast:
1. erialase hariduseta või keskhariduseta täiskasvanud
2. aegunud oskustega tööealine elanikkond vanuses 50+
Õpiväljundid:
Koolituse läbinu:
1) tunneb ja liigitab vaarikaistikuid
2) rakendab sobivaid vaarikate kasvatamise põhimõtteid kasutades tööks vajalikku tehnikat
3) valib paljundusmaterjali ja istutab vastavalt istikute omadustele
4) hooldab vaarikataimi vastavalt hooldusnõuetele
5) koristab, sorteerib, pakendab, markeerib ning ladustab toodangu vastavalt etteantud nõuetele.
Koolituse teemad:
Auditoorse töö maht 10 akadeemilist tundi
Vaarikate liigid, bioloogia ja sordid.
Vaarikate külma- ja talvekindlus
Vaarikaistandiku kasvukoha valik ja maa ettevalmistamine
Vaarikaistanduse pinnas ja selle parendamine
Vaarikate väetamine, multšimine, kastmine
Kasvatustehnoloogiad, mahekasvatus
Vaarikate kaitsmine kahjustajate eest
Praktilise töö maht 20 akadeeemilist tundi
Liikidest sõltuv kasvukoha valik ja ettevalmistus. Mahekasvatus. Taimede hooldamine istutuseelselt.
Paljundusmaterjali hankimine. Vaarikaistikute paljundamise võimalused.
Istutamine ja istutusjärgne hooldus. Kastmine, väetamine ja taimekaitse.
Talveks ettevalmistamine. Toestamine. Märgistamine
Vaarikataimede kaitsmine kahjustajate eest
Vaarikamarja müügiks kasvatamise põhimõtted: kalkuleerimine, töö ja materjalid, tasuvusarvutuse põhimõtted.
Õppekäigud vaarikaistandikesse
Õpiväljundite saavutatuse hindamine ja tagasiside
Õppe korraldus: Auditoorne töö toimub klassiruumis ja praktiline töö vaarikakasvatuse ettevõtjast praktikute juures.
Praktilisele tööle minekuks peab õppijal olema ilmastikule ja aastaajale sobiv riietus ning jalanõud. Kooli poolt on praktilise töö ajal kasutamiseks vajalik varustus. Praktilisele õppekäigule sõiduks on tellitud buss.
Nõuded õppe lõpetamiseks
• On läbinud vähemalt 70% õppekavast
• Õpiväljundid on saavutatud ja hinnatud
• Kokkuvõttev hinne kujuneb, kui õppija on koostanud ja vormistanud arvutil kasvuala hooldustööde plaani ja esitleb rühmakaaslastele
Hindamismeetod:
Praktiline ülesanne
Õpilane kavandab vaarikaistanduse kasvuala koos taimede nimede (minimaalselt 4 nimetust), kasvuala rajamise, kasvatamise ning hooldustööde tabeliga.
Mitteeristav hindamine (A, arvestatud; MA, mitte arvestatud)
Hindamiskriteeriumid:
• Nimetab vaarikataimi ning nende levinumaid sorte
• Kavandab vaarikaistandiku rajamiseks vajalikud agrotehnilised tööd.
• Koostab vaarikaistandiku istutusplaani vastavalt vaarikate kasvatamisnõuetele.
• Koostab vaarikaistandiku hooldustööde plaani.
Koolitaja:
Liina Arus – EMÜ Polli Aiandusuuringute keskuse aianduse konsulent
Vaarikakasvatuse ettevõtjast praktikud
Koolituse korraldaja: Sirje Pauskar, täiendus- ja ümberõppe teenistuse juhataja; tel 55642968, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Majutusvõimalus: Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaskodus Niidupargi 16, info õpilaskodu juhatajalt Siire Tõrva - See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või 4451963, 58607746. Ühe ööpäeva maksumus on 8 EUR.
PS!
Kui olete registreerunud, siis ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 7-5 päeva enne koolituse algust.

 

 

 
© 2018 PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 12 | Pärnu | 80047 | tel +372 442 7870 | kursused[at]hariduskeskus.ee

Please publish modules in offcanvas position.