#gruemenu.grue

Maasikate kasvatamine 17.09 – 02.10.2019

Aeg: Planeerimisel 17.09 – 02.10.2019, koolitus toimub kolmel päeval, korraga 10 akadeemilist tundi
NB! Korraldaja jätab õiguse kuupäevades teha muudatusi
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn 12 ja õppekäigud ning praktiline töö Pärnumaa ettevõtjate juures.
Esimesel päeval 17.09.2019 algusega kell 9.00-17.15 koos vaheaegadega
Sihtrühm: Inimesed, kes tegelevad põllumajanduse ja aianduse valdkonnas või kes kavatsevad hakata tegutsema selles valdkonnas.
Maht: 30 tundi, millest
• auditoorse töö maht 10 akadeemilist tundi
• praktilise töö maht 20 akadeemilist tundi sh õppekäigud
Grupi suurus: 8 õppijat, grupi komplekteerumisel täpsustab koolituse korraldaja koolitatava osalemissoovi ning edastab koolituse ajakava ning toimumise ruumi.
Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.
Nõuded õpingute alustamiseks: Sihtrühma kuulumine. Koolitused on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes.
Koolitusele kandideerija peab vastama vähemalt ühele kriteeriumile järgnevast:
1. erialase hariduseta või keskhariduseta täiskasvanud
2. aegunud oskustega tööealine elanikkond vanuses 50+
Õpiväljundid:
Koolituse läbinu:
1) tunneb ja liigitab maasikaistikuid
2) rakendab sobivaid maasikate kasvatamise põhimõtteid kasutades tööks vajalikku tehnikat
3) valib paljundusmaterjali ja istutab vastavalt istikute omadustele
4) hooldab maasikataimi vastavalt hooldusnõuetele
5) koristab, sorteerib, pakendab, markeerib ning ladustab toodangu vastavalt etteantud nõuetele
Koolituse teemad:
Auditoorse töö maht 10 akadeemilist tundi
Maasikate liigid, bioloogia ja sordid.
Maassikate külma- ja talvekindlus
Maasikaistandiku kasvukoha valik ja maa ettevalmistamine
Maasikaistanduse pinnas ja selle parendamine
Maasikate väetamine, multšimine, kastmine
Kasvatustehnoloogiad, mahekasvatus
Maasikataimede kaitsmine kahjustajate eest
Praktilise töö maht 20 akadeeemilist tundi
Liikidest sõltuv kasvukoha valik ja ettevalmistus. Mahekasvatus. Taimede hooldamine istutuseelselt.
Paljundusmaterjali hankimine. Maasikaistikute paljundamise võimalused.
Istutamine ja istutusjärgne hooldus. Kastmine, väetamine ja taimekaitse.
Talveks ettevalmistamine. Märgistamine
Maasikataimede kaitsmine kahjustajate eest
Maasikate müügiks kasvatamise põhimõtted: kalkuleerimine, töö ja materjalid, tasuvusarvutuse põhimõtted.
Õppekäigud maasikakaistandikesse
Õpiväljundite saavutatuse hindamine ja tagasiside
Õppe korraldus: Auditoorne töö toimub klassiruumis ja praktiline töö maasikasvatuse ettevõtjast praktikute juures.
Praktilisele tööle minekuks peab õppijal olema ilmastikule ja aastaajale sobiv riietus ning jalanõud. Kooli poolt on praktilise töö ajal kasutamiseks vajalik varustus. Praktilisele õppekäigule sõiduks on tellitud buss.
Nõuded õppe lõpetamiseks:
• On läbinud vähemalt 70% õppekavast
• Õpiväljundid on saavutatud ja hinnatud
• Kokkuvõttev hinne kujuneb, kui õppija on koostanud ja vormistanud arvutil kasvuala hooldustööde plaani ja esitleb rühmakaaslastele
Hindamismeetod:
Praktiline ülesanne
Õpilane kavandab maasikaistanduse kasvuala koos taimede nimede (minimaalselt 4 nimetust), kasvuala rajamise, kasvatamise ning hooldustööde tabeliga.
Mitteeristav hindamine (A, arvestatud; MA, mitte arvestatud)
Hindamiskriteeriumid:
• Nimetab maasikataimi ning nende levinumaid sorte
• Kavandab maasikaistandiku rajamiseks vajalikud agrotehnilised tööd.
• Koostab maasikaistandiku istutusplaani vastavalt maasikate kasvatamisnõuetele.
• Koostab maasikaistandiku hooldustööde plaani.
Koolitaja:
Liina Arus – EMÜ Polli Aiandusuuringute keskuse aianduse konsulent
Maasikasvatuse ettevõtjast praktikud
Koolituse korraldaja: Sirje Pauskar, täiendus- ja ümberõppe teenistuse juhataja; tel 55642968, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Majutusvõimalus: Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaskodus Niidupargi 16, info õpilaskodu juhatajalt Siire Tõrva - See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või 4451963, 58607746. Ühe ööpäeva maksumus on 8 EUR.
PS!
Kui olete registreerunud, siis ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 7-5 päeva enne koolituse algust.

 

 

 
Osaleja andmed

Käesolevaga kinnitan, et soovin saada PKHK täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt edastatavaid koolituspakkumisi oma e-posti aadressile ja olen teadlik, et saan igal ajal oma nõusoleku tagasi võtta teavitades oma soovist meilile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

© 2018 PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 12 | Pärnu | 80047 | tel +372 442 7870 | kursused[at]hariduskeskus.ee

Please publish modules in offcanvas position.