#gruemenu.grue

Maitse- ja ravimtaimede kasvatamine 14.08.2019

el sotsiaalfond horisontaalne1 haridusmin 3lovi est


Aeg:
Planeerimisel - augusti II pool ja september
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn 12, Pärnu ja Tamme Aiandustalu Pärnumaal.
Sihtrühm: Inimesed, kes tegelevad põllumajanduse ja aianduse valdkonnas või kes kavatsevad hakata tegutsema selles valdkonnas.
Maht:48 tundi, millest
• auditoorse töö maht 20 akadeemilist tundi
• praktilise töö maht 28 akadeemilist tundi sh õppekäigud maitse- ja ravimtaimede taimlatesse
Grupi suurus: 10 õppijat, grupi komplekteerumisel täpsustab koolituse korraldaja koolitatava osalemissoovi ning edastab koolituse ajakava ning toimumise ruumi.
Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.
Nõuded õpingute alustamiseks: Sihtrühma kuulumine. Koolitused on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes.
Koolitusele kandideerija peab vastama vähemalt ühele kriteeriumile järgnevast:
1. erialase hariduseta või keskhariduseta täiskasvanud
2. aegunud oskustega tööealine elanikkond vanuses 50+
Õpiväljundid:
Koolituse läbinu:
1. tunneb ja liigitab maitse- ja ravimtaimi, mõistab nende süstemaatikat, morfoloogiat, füsioloogiat, fenoloogiat;
2. rakendab sobivaid maitse- ja ravimtaimede kasvatamise põhimõtteid kasutades tööks vajalikku tehnikat;
3. valib paljundusmaterjali, külvab ja istutab vastavalt maitse- ja ravimtaimede omadustele;
4. koristab, sorteerib, pakendab, markeerib ning ladustab toodangu vastavalt etteantud nõuetele.
Koolituse teemad:
Auditoorse töö maht 20 akadeemilist tundi
• Maitse- ja ravimtaimede mõiste ja rühmitamine.
• Maitse- ja ravimtaimede liigid ja sordid. Maitsetaimede erigrupid.
• Maitse- ja ravimtaimede külma- ja talvekindlus
• Ühe- ja mitmeaastased maitse- ja ravimtaimed
• Maitse- ja ravimtaimede kasvatamine müügiks, mahekasvatus
• Maitse- ja ravimtaimede valik haljastusväärtusest lähtuvalt ja müügipeenra kavandamine
Praktilise töö maht 28 akadeeemilist tundi
• Liikidest sõltuv kasvukoha valik ja ettevalmistus. Mahekasvatus. Taimede hooldamine.
• Kollektsioon ja paljundusmaterjali hankimine. Maitse- ja ravimtaimede paljundamise võimalused seemnetega, pistikutega. Seemnete varumine.
• Pikeerimine, harvendamine. Istutamine ja istutusjärgne hooldus. Kastmine, väetamine ja taimekaitse.
• Maitse- ja ravimtaimede talveks ettevalmistamine. Toestamine. Märgistamine.
• Maitse- ja ravimtaimede müügiks kasvatamise põhimõtted: kalkuleerimine, töö ja materjalid, tasuvusarvutuse põhimõtted.
• Õppekäigud maitse- ja ravimtaimede taimlatesse
• Õpiväljundite saavutatuse hindamine ja tagasiside
Õppe korraldus: Auditoorne töö toimub klassiruumis ja praktiline töö Tamme aiandustalus, mis on tunnustatud maitse- ja ravimtaimede kasvataja. Praktilisele tööle minekuks peab õppijal olema ilmastikule ja aastaajale sobiv riietus ning jalanõud. Kooli poolt on praktilise töö ajal kasutamiseks vajalik varustus. Praktilisele õppekäigule sõiduks on tellitud buss.
Nõuded õppe lõpetamiseks:
1. On läbinud vähemalt 70% õppekavast
2. Õpiväljundid on saavutatud ja hinnatud
3. Kokkuvõttev hinne kujuneb, kui õppija on koostanud ja vormistanud arvutil kasvuala hooldustööde plaani ja esitleb rühmakaaslastele
Hindamismeetod:
Praktiline ülesanne
Õppija kavandab maitse- ja ravimtaimede kasvuala koos taimede nimede (minimaalselt 10 nimetust), kasvuala rajamise, kasvatamise ning hooldustööde tabeliga.
Mitteeristav hindamine (A, arvestatud; MA, mitte arvestatud)
Hindamiskriteeriumid:
• Nimetab ja rühmitab maitse- ja ravimtaimi vastavalt nende omadustele.
• Kavandab kasvuala rajamiseks vajalikud agrotehnilised tööd.
• Koostab kasvuala istutusplaani vastavalt maitse- ja ravimtaimede kasvatamisnõuetele.
• Koostab kasvuala hooldustööde plaani.
Koolitajad:
Erna Gross – PKHK, kutseõpetaja
Heli Viedehof – Tamme aiandustalu, koolitaja
Koolituse korraldaja: Sirje Pauskar, täiendus- ja ümberõppe teenistuse juhataja; tel 55642968, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Majutusvõimalus: Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaskodus Niidupargi 16, info õpilaskodu juhatajalt Siire Tõrva - See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või 4451963, 58607746. Ühe ööpäeva maksumus on 8 EUR.
PS!
Kui olete registreerunud, siis ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5 päeva enne koolituse algust.

 

 

 
Osaleja andmed

Käesolevaga kinnitan, et soovin saada PKHK täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt edastatavaid koolituspakkumisi oma e-posti aadressile ja olen teadlik, et saan igal ajal oma nõusoleku tagasi võtta teavitades oma soovist meilile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

© 2018 PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 12 | Pärnu | 80047 | tel +372 442 7870 | kursused[at]hariduskeskus.ee

Please publish modules in offcanvas position.