Suvelillede ettekasvatamine ja kasutamine haljastuses 28.08.2019

el sotsiaalfond horisontaalne1 haridusmin 3lovi est
Aeg:
Planeerimisel - augusti II pool ja september, algusega kell 9.00-17.15 koos vaheaegadega.
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn 12 ja aiandites ning seemne- ja taimemüügi firmades
Sihtrühm: Inimesed, kes tegelevad põllumajanduse ja aianduse, haljastuse ja maastikuehituse valdkonnas või kes kavatsevad hakata tegutsema selles valdkonnas.
Maht: 40 tundi, millest
• auditoorse töö maht 10 akadeemilist tundi
• praktilise töö maht 30 akadeemilist tundi sh õppekäigud õppekäigud aianditesse ning seemne- ja taimemüügi firmadesse
Grupi suurus: 8 õppijat, grupi komplekteerumisel täpsustab koolituse korraldaja koolitatava osalemissoovi ning edastab koolituse ajakava ning toimumise ruumi.
Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.
Õppe alustamise nõuded: Sihtrühma kuulumine. Riikliku koolitustellimuse koolitused (RKT) on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. Koolitusele kandideerija peab vastama vähemalt ühele järgnevatest nõuetest:
1. kesk- või erialase tasemehariduseta täiskasvanud;
2. aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+.
Õpiväljundid:
Koolituse läbinu:
1) tunneb ja liigitab suvelilli ja nende sorte;
2) rakendab sobivaid suvelillede ettekasvatamise ja hooldamise põhimõtteid kasutades tööks vajalikku abivahendeid ja tööriistu;
3) valib paljundusmaterjali, külvab ja istutab vastavalt suvelillede omadustele;
4) tunneb suvelillede hooldamise ja kujunduspõhimõtteid
Koolituse teemad:
Auditoorse töö maht 10 akadeemilist tundi
Ülevaade suvelillede generatiivsest paljundamisest,
Suvelillede sordid. Suvelilletaimede ettekasvatamine. Külvikoha ettevalmistamine
Külvikastid, -karbid ja –kassett ning nende ettevalmistamine külviks
Väikesed potid ja turbatabletid ning nende ettevalmistamine külviks
Külvi teostamine ja külvijärgne hooldus. Pikeerimine ja potistamine
Hooldustööd taimede ettekasvtamisel. Suvelilletaimede kasvatamine kasvukohal.
Suvelilled aias. Enamlevinud suvelilletaimed. Suvelillede hooldamine ja kujundusideed
Suvelillede müügiks ettevalmistamine
Praktilise töö maht 30 akadeeemilist tundi
Suvelillede generatiivne paljundamine
Õppekäigud aianditesse ning seemne- ja taimemüügi firmadesse
Kavandab suvelillede müügiala (müügipeenra) koos taimede nimede (minimaalselt 10 nimetust), müügiala rajamise, kasvatamise ning hooldustööde tabeliga
Õpiväljundite saavutatuse hindamine ja tagasiside.
Õppe korraldus: Auditoorne töö toimub klassiruumis ja praktiline töö vaatluspraktikana aiandites ning seemne- ja taimemüügi firmades. Praktilisele tööle minekuks peab õppijal olema ilmastikule ja aastaajale sobiv riietus ning jalanõud. Praktilisele õppekäigule sõiduks on tellitud buss.
Nõuded õppe lõpetamiseks:
• On läbinud vähemalt 70% õppekavast
• Õpiväljundid on saavutatud ja hinnatud
• Kokkuvõttev hinne kujuneb, kui õppija on koostanud müügipeenra hooldustööde plaani ja esitleb rühmakaaslastele
Hindamismeetod:
Praktiline ülesanne
Kavandab suvelillede müügiala (müügipeenra) koos taimede nimede (minimaalselt 10 nimetust), müügiala rajamise, kasvatamise ning hooldustööde tabeliga.
Mitteeristav hindamine (A, arvestatud; MA, mitte arvestatud)
Hindamiskriteeriumid:
• Nimetab ja rühmitab suvelilli vastavalt nende omadustele.
• Kavandab müügipeenra rajamiseks vajalikud agrotehnilised tööd.
• Koostab müügipeenra istutusplaani vastavalt suvelillede kasvatamisnõuetele.
• Koostab müügipeenra hooldustööde plaani
Koolitajad:
Kaja Hiie – PKHK metsanduse ja aianduse kutseõpetaja
Erna Gross - PKHK aianduse kutseõpetaja
Anu Nurmesalu – Pärnu linna linnaaednik
Praktikud aianditest ning seemne- ja taimemüügi firmadest.
Koolituse korraldaja: Sirje Pauskar, täiendus- ja ümberõppe teenistuse juhataja; tel 55642968, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Majutusvõimalus: Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaskodus Niidupargi 16, info õpilaskodu juhatajalt Siire Tõrva - See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või 4451963, 58607746. Ühe ööpäeva maksumus on 8 EUR.
PS!
Kui olete registreerunud, siis ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5 päeva enne koolituse algust.

 

 

 
© 2018 PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 12 | Pärnu | 80047 | tel +372 442 7870 | kursused[at]hariduskeskus.ee

Please publish modules in offcanvas position.