Püsilillede kasvatamine ja aiakujunduse metoodikad (oktoober)

el sotsiaalfond horisontaalne1 haridusmin 3lovi est
Aeg:
Planeerimisel - alustame oktoobri teisel poolel, koolitus lõpeb novembris, üks kord nädalas algusega kell 9.00-20.00 ajavahemikus.
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn 12 ja aiandites.
Sihtrühm: Inimesed, kes tegelevad põllumajanduse ja aianduse, haljastuse ja maastikuehituse valdkonnas või kes kavatsevad hakata tegutsema selles valdkonnas.
Maht: 80 tundi, millest
• auditoorse töö maht 40 akadeemilist tundi
• praktilise töö maht 40 akadeemilist tundi sh õppekäigud püsikuid kasvatavatesse aedadesse
Grupi suurus: 10 õppijat, grupi komplekteerumisel täpsustab koolituse korraldaja koolitatava osalemissoovi ning edastab koolituse ajakava ning toimumise ruumi.
Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.
Õppe alustamise nõuded: Sihtrühma kuulumine. Riikliku koolitustellimuse koolitused (RKT) on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. Koolitusele kandideerija peab vastama vähemalt ühele järgnevatest nõuetest:
1. kesk- või erialase tasemehariduseta täiskasvanud;
2. aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+.
Õpiväljundid:
Koolituse läbinu:
1) tunneb ja liigitab püsikuid ja nende sorte;
2) rakendab sobivaid püsikute kasvatamise põhimõtteid kasutades tööks vajalikku abivahendeid ja tööriistu;
3) valib paljundusmaterjali, külvab ja istutab vastavalt püsikute omadustele;
4) koristab, sorteerib, pakendab, markeerib ning ladustab toodangu vastavalt etteantud nõuetele
5) tunneb aiakultuuride ja haljasalade mahamärkimise põhimõtteid
Koolituse teemad:
Auditoorse töö maht 40 akadeemilist tundi
Püsikute mõiste ja rühmitamine. Püsikute eluiga
Püsikute liigid ja sordid. Püsikute erigrupid.
Püsikute kasvunõuded ning külma- ja talvekindlus
Risoom-, sibul-, mugul- ja mugulsibulpüsikud
Sõnajalad, kõrrelised, veetaimed
Püsikute valik haljastusväärtusest lähtuvalt ja müügipeenra kavandamine
Geotekstiilide, multšide ja erinevate servamaterjalide liigitus ja omadused
Aia- ja haljastuskultuuride mahamärkimiseks (horisontaalseks ja vertikaalseks) kasutatavad metoodikad
Aia planeerimise üldprintsiibid. Värvus- ja kompositsiooniõpetuse üldpõhimõtted
Aiaala inventeerimine, analüüs ja tsoneerimine
Aia kujundusteemad ning valikumeetodid
Enamlevinud aiataimed ja istikutüüpide valik
Praktilise töö maht 40 akadeeemilist tundi
Aiakultuuride ja haljasalade mahamärkimise põhimõtted
Liikidest sõltuv kasvukoha valik ja ettevalmistus. Mahekasvatus. Taimede hooldamine
Kollektsioon ja paljundusmaterjali hankimine. Püsikute paljundamise võimalused seemnetega, pistikutega. Seemnete varumine.
Pikeerimine, harvendamine. Istutamine ja istutusjärgne hooldus. Kastmine, väetamine ja taimekaitse.
Püsikute talveks ettevalmistamine. Toestamine. Märgistamine.
Püsikute müügiks kasvatamise põhimõtted: kalkuleerimine, töö ja materjalid, tasuvusarvutuse põhimõtted.
Õppekäigud püsikuid kasvatavatesse aedadesse
Kavandab püsikute müügiala (müügipeenra) koos taimede nimede (minimaalselt 10 nimetust), müügiala rajamise, kasvatamise ning hooldustööde tabeliga.
Õpiväljundite saavutatuse hindamine ja tagasiside.
Õppe korraldus: Auditoorne töö toimub klassiruumis ja praktiline töö vaatluspraktikana aiandites ning seemne- ja taimemüügi firmades. Praktilisele tööle minekuks peab õppijal olema ilmastikule ja aastaajale sobiv riietus ning jalanõud. Praktilisele õppekäigule sõiduks on tellitud buss.
Nõuded õppe lõpetamiseks:
• On läbinud vähemalt 70% õppekavast
• Õpiväljundid on saavutatud ja hinnatud
• Kokkuvõttev hinne kujuneb, kui õppija on koostanud müügipeenra hooldustööde plaani ja esitleb rühmakaaslastele
Hindamismeetod:
Praktiline ülesanne
Kavandab püsikute müügiala (müügipeenra) koos taimede nimede (minimaalselt 10 nimetust), müügiala rajamise, kasvatamise ning hooldustööde tabeliga.
Mitteeristav hindamine (A, arvestatud; MA, mitte arvestatud)
Hindamiskriteeriumid:
• Nimetab ja rühmitab püsikud vastavalt nende omadustele.
• Kavandab müügipeenra rajamiseks vajalikud agrotehnilised tööd.
• Koostab müügipeenra istutusplaani vastavalt püsikute kasvatamisnõuetele.
• Koostab müügipeenra hooldustööde plaani
Koolitajad:
Kaja Hiie – PKHK metsanduse ja aianduse kutseõpetaja
Erna Gross - PKHK aianduse kutseõpetaja
Anu Nurmesalu – Pärnu linna linnaaednik
Praktikud aianditest ning seemne- ja taimemüügi firmadest.
Koolituse korraldaja: Sirje Pauskar, täiendus- ja ümberõppe teenistuse juhataja; tel 55642968, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Majutusvõimalus: Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaskodus Niidupargi 16, info õpilaskodu juhatajalt Siire Tõrva - See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või 4451963, 58607746. Ühe ööpäeva maksumus on 8 EUR.
PS!
Kui olete registreerunud, siis ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5 päeva enne koolituse algust.

 

 

 
© 2018 PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 12 | Pärnu | 80047 | tel +372 442 7870 | kursused[at]hariduskeskus.ee

Please publish modules in offcanvas position.