#gruemenu.grue

Rooside kasvatamine ja aiakujunduse metoodikad (oktoober)

el sotsiaalfond horisontaalne1 haridusmin 3lovi est


Aeg:
Planeerimisel - alustame oktoobri teisel poolel, koolitus lõpeb novembris, üks kord nädalas algusega kell 9.00-20.00 ajavahemikus.
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn 12 ja aiandites ning roosiaedades.
Sihtrühm: Inimesed, kes tegelevad põllumajanduse ja aianduse, haljastuse ja maastikuehituse valdkonnas või kes kavatsevad hakata tegutsema selles valdkonnas.
Maht: 80 tundi, millest
• auditoorse töö maht 40 akadeemilist tundi
• praktilise töö maht 40 akadeemilist tundi sh õppekäigud aiandites ning roosiaedades
Grupi suurus: 10 õppijat, grupi komplekteerumisel täpsustab koolituse korraldaja koolitatava osalemissoovi ning edastab koolituse ajakava ning toimumise ruumi.
Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.
Õppe alustamise nõuded: Sihtrühma kuulumine. Riikliku koolitustellimuse koolitused (RKT) on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. Koolitusele kandideerija peab vastama vähemalt ühele järgnevatest nõuetest:
1. kesk- või erialase tasemehariduseta täiskasvanud;
2. aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+.
Õpiväljundid:
Koolituse läbinu:
1) tunneb ja liigitab roose ja nende sordirühmi;
2) rakendab sobivaid rooside kasvatamise põhimõtteid kasutades tööks vajalikku abivahendeid ja tööriistu;
3) valib paljundusmaterjali, paljundab roose vastavalt nende omadustele;
4) tunneb aiakujundamise põhimõtteid
Koolituse teemad:
Auditoorse töö maht 40 akadeemilist tundi
Sissejuhatus. Rooside ajalugu
Rooside sordirühmad.
Rooside kasvunõuded ning külma- ja talvekindlus
Rooside valimine oluliste omaduste järgi ja istutamine
Lõikamine ja kujundmine. Mullad ja väetamine, kastmine
Haiguste ja kahjurite tõrje.
Rooside paljundamine. Paljundusmaterjali tootmise õiguslikud alused
Roosiaia kujundamine ja metoodikad. Värvus- ja kompositsiooniõpetuse üldpõhimõtted
Rooside sobitamine teiste taimedega.
Praktilise töö maht 40 akadeeemilist tundi
Rooside paljundamine
Rooside müügiks kasvatamise põhimõtted: kalkuleerimine, töö ja materjalid, tasuvusarvutuse põhimõtted.
Õppekäigud erinevatesse roosiaedadesse
Rooside lõikamine ja kujundamine
Õpiväljundite saavutatuse hindamine ja tagasiside.
Õppe korraldus: Auditoorne töö toimub klassiruumis ja praktiline töö vaatluspraktikana aiandites ning roosiaedades. Praktilisele tööle minekuks peab õppijal olema ilmastikule ja aastaajale sobiv riietus ning jalanõud. Praktilisele õppekäigule sõiduks on tellitud buss.
Nõuded õppe lõpetamiseks:
1. On läbinud vähemalt 70% õppekavast
2. Õpiväljundid on saavutatud ja hinnatud
3. Kokkuvõttev hinne kujuneb, kui õppija sooritab teoreetiliste teadmiste testi tulemusele vähemalt 60%.
Hindamismeetod:
Teoreetiliste teadmiste test. Testis peab saavutama tulemuse vähemalt 60%.
Hindamiskriteeriumid:
1. Selgitab taimse paljundusmaterjali tootmisele ja turustamisele õigusaktidega seatud nõudeid;
2. Kirjeldab rooside paljundamise põhimõtteid;
3. Kirjeldab rooside kvaliteedi määramise põhimõtteid;
4. Selgitab roosiaia rajamise põhimõtteid;
5. Kirjeldab pookealuste tootmise tehnoloogiaid ja agrotehnikat;
6. Eristab põhilisi roosihaigusi välistunnuste järgi; selgitab roosihaiguste profülaktika põhimõtteid.
Koolitajad:
Praktikud Eesti Roosiklubist ja erinevatest roosiaianditest.
Anu Nurmesalu – Pärnu linna linnaaednik
Koolituse korraldaja: Sirje Pauskar, täiendus- ja ümberõppe teenistuse juhataja; tel 55642968, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Majutusvõimalus: Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaskodus Niidupargi 16, info õpilaskodu juhatajalt Siire Tõrva - See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või 4451963, 58607746. Ühe ööpäeva maksumus on 8 EUR.
PS!
Kui olete registreerunud, siis ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5 päeva enne koolituse algust.

 

 

 
Osaleja andmed

Käesolevaga kinnitan, et soovin saada PKHK täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt edastatavaid koolituspakkumisi oma e-posti aadressile ja olen teadlik, et saan igal ajal oma nõusoleku tagasi võtta teavitades oma soovist meilile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

© 2018 PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 12 | Pärnu | 80047 | tel +372 442 7870 | kursused[at]hariduskeskus.ee

Please publish modules in offcanvas position.