Teenindusalase eesti keele kursus (vene keele baasil)

Aeg: 26.02-28.05.2019. 1 kord nädalas teisipäeviti kell 16.30-18.45, korraga 3 ak. tundi.
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu

Sihtrühm: Teenindussektoris töötavad või tööd otsivad inimesed, kelle teadmised eesti keelest on kas puudulikud või aegunud ja kellel on soov oma eesti keele oskusi tööalases kontekstis täiustada. Kursus on kombineeritud nii tööalasest kui ka igapäevasest eesti keelest.

Grupi suurus: 9 inimest

Õppe alustamise nõuded: eesti keel algtasemel (A1 tase).

Koolitused on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. Koolitusele saame võtta kõrgharidusega isikuid ainult vabade kohtade olemasolul.

Maht: 40 tundi

 

Õpiväljund:  

Koolituse läbinu:

 • koolitatav vestleb lihtsates igapäevastes tööalastes situatsioonides
 • suudab mõista teksti, mis on seotud tema töö või huvidega
 • koolitatav mõistab ja kasutab suulisel suhtlemisel teenindusalast eestikeelset terminoloogiat
 • oskab koostada seotud teksti tuttaval või huvipakkuval teemal ja kirjutada isiklikke kirju, milles kirjeldab oma kogemusi ning muljeid
 • suhtleb grammatiliselt õigesti tavasituatsioonides

Õppetundide maht ei võimalda grammatika õppimist sügavuti. Vajalik on üldiste teadmiste kordamine ja grammatikaülesannete seostamine vastavate teemadega.

 

Koolituse teemad:    

Auditoorne töö 10 tundi

 • Organisatsiooni kirjeldamine, sõnumite edastamine
 • Vestluse arendamine
 • Tööülesannete kirjeldamine (erinevad ametid)
 • Tervisliku seisundi kirjeldamine (avarii tekkimine, vigastustest aru saamine, abi andmine ning kutsumine kannatanule)
 • Klienditeenindus; kliendi rahulolu; kliendikaebuste käsitlemine
 • Klienditeeninduses enamlevinud sõnavara
 • Etiketi- ning viisakusnõuded
 • Suhtlussituatsioonid ettevõttes. Telefonivestlus
 • Töökultuur ja tööpäev
 • Õpiväljundite kontroll

Praktiline töö 30 tundi

 • Organisatsiooni kirjeldamine, sõnumite edastamine
 • Vestluse arendamine
 • Tööülesannete kirjeldamine (erinevad ametid)
 • Tervisliku seisundi kirjeldamine (avarii tekkimine, vigastustest aru saamine, abi andmine ning kutsumine kannatanule)
 • Klienditeenindus; kliendi rahulolu; kliendikaebuste käsitlemine
 • Klienditeeninduses enamlevinud sõnavara
 • Etiketi- ning viisakusnõuded
 • Suhtlussituatsioonid ettevõttes. Telefonivestlus
 • Töökultuur ja tööpäev
 • Õpiväljundite kontroll

 

Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.

Lõpetamise tingimused:

Lõpetaja saab vormikohase  täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:

 1. on läbinud vähemalt 70% ulatuses koolituse ja saavutanud püstitatud õpiväljundid
 2. sooritanud arvestusliku dialoogi ning lõputesti õpitud materjali peale

Hindamismeetod:

Arvestuslik dialoog (erialaga seotud) ja kontroll lõputest õpitud materjali kohta.

Hindamiskriteerium:

 • Dialoog on arvestatud, kui koolitatav vestleb kliendiga selges ja ladusas eesti keeles igapäevases tööalases situatsioonis sh. ka telefoni teel.
 • Lõputest  koosneb 10-st ülesandest (ankeedi täitmine 1 ülesanne; kuus ülesannet valik  vastuste variantidega ja kolm ülesannet avatud küsimustega.  Maksimaalne punktide arv 80. Õppija peab soritama testi minimaalselt 70% (56 punkti)

A (arvestatud)

Läbiviija: Maie Jesjutina,  Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpetaja; täiendus- ja ümberõppe teenistuse lektor. Kvalifikatsioon: Tartu Riiklik Ülikool, vene keel ja kirjandus.

Koolitusjuht:  Gerli Ollino, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 501 4291, e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.


NB!
 Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. 
Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. Kursusele saame võtta kõrgharidusega soovijaid ainult vabade kohtade olemasolul.
Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5-7 päeva enne koolituse algust.

{BreezingForms:tasuta}