Joonestamise baaskursus (tehniline mõõtmine ja tehniline joonestamine)

Aeg: 28.03-18.04.2019. Teisipäeviti korraga 5 ak. tundi kell 16.30-20.30 ning neljapäeviti korraga 4 ak. tundi kell 16.45-20.00. Viimasel korral 18.04 3 ak. tundi kell 16.45-19.00.
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu

Sihtrühm:

 1. puuduva või aegunud kvalifikatsiooniga puidu- ja metallivaldkonnas töötavad ning täiendõpet vajavad inimesed;
 2. muudes valdkondades töötavad isikud, kes soovivad värskendada või omandada teadmisi ning praktilisi oskusi tehniline mõõtmise ja tehnilise joonestamise valdkonnas.

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded: puuduvad

Koolitused on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. Koolitusele saame võtta kõrgharidusega isikuid ainult vabade kohtade olemasolul.

Maht: 30 tundi

 

Õpiväljund:  

Koolituse läbinu:

 • omab teadmisi ja praktilisi oskusi tehnilisest mõõtmisest;
 • loeb ja valmistab tootejooniseid ja spetsifikatsioone;
 • loeb selgitavaid andmeid ja märkusi joonistel;
 • oskab joonestada ja lugeda lihtsamate detailide ja koostude eskiise.

 

Koolituse teemad:    

Teooria  8 tundi

 1. SISSEJUHATUS- Kursuse tutvustus. Põhilised jooniste liigid. Joonestamise seos teiste ainetega. Joonestusvahendid.
 2. GEOMEETRILINE JOONESTAMINE- Jooniste formaadid. Mõõtkava. Jooned, joonte liigid ja kasutusalad. Joonte laius ja valik. Jooniste vormistamine. Normkiri. Kirjanurk e. tiitelnurk.
 3. GEOMEETRILISED KEHAD- Prisma. Püramiid. Silinder. Koonus. Kera.
 4. KUJUTISED- Kujutamise üldpõhimõtted. Kujutiste liigid: vaated, lõiked, ristlõiked, väljatoodud elemendid. Lihtsustused ja tinglikkused joonisel.
 5. KEERMED- Keermete liigid. Meeterkeere. Tollkeere. Silindriline torukeere. Trapetskeere. Ruutkeere. Keermete valmistamine. Keermete kujutamine ja tähistamine joonisel. Polt- ja tikkpoltliide. Skits.
 6. MÕÕTMESTAMINE- Mõõtmestamise põhimõtted. Baasi mõiste mõõtmisel. Mõõtmestamiselemendid. Mõõtarvude kandmine joonisele.
 7. ELEMENTIDE KUJUTAMINE- Tinglikke ja lihtsustatud kujutamisvõtteid joonistel. Katkestused. Korduvad elemendid. Sümmeetrilised kujutised. Lahtivõetavad ja kinnisliited.
 8. SELGITAVATE ANDMETE MÄRKIMINE JOONISELE- Pinnakaredus, selle märkimine joonisele. Termilise töötlemise märkimine joonisele. Tolerantsid ja istud joonisel. Pindade kuju- ja asendihälvete märkimine joonisele. Keevisliide. Keevisõmblus. Selgitavad märkused joonisel.
 9. JOONISED- Detaili joonis. Koostejoonis. Tükitabel
 10. MASINPROJEKTEERIMISEKS KASUTATAV TARKVARA- Masinprojekteerimiseks kasutatav tarkvara, levinumad lahendused. Solid, Microstation, AutoCAD, Rhinoceros,Visio, Skechup, Grabcad, jne. Masinprojekteerimise tarkvaras kasutatavad põhimõisted, käskude valik ja sisestamine. Erinevad faililaiendid. Failide teisendamine. CAD/CAM süsteemi tutvustus.

Praktiline töö  22 tundi

 1. GEOMEETRILINE JOONESTAMINE- Jooniste formaadid. Mõõtkava. Jooned, joonte liigid ja kasutusalad. Joonte laius ja valik. Jooniste vormistamine. Normkiri. Kirjanurk e. tiitelnurk.
 2. GEOMEETRILISED KEHAD- Prisma. Püramiid. Silinder. Koonus. Kera.
 3. KUJUTISED- Kujutamise üldpõhimõtted. Kujutiste liigid: vaated, lõiked, ristlõiked, väljatoodud elemendid. Lihtsustused ja tinglikkused joonisel.
 4. KEERMED- Keermete liigid. Meeterkeere. Tollkeere. Silindriline torukeere. Trapetskeere. Ruutkeere. Keermete valmistamine. Keermete kujutamine ja tähistamine joonisel. Polt- ja tikkpoltliide. Skits.
 5. TEHNILINE MÕÕTMINE- Mõõtmestamise põhimõtted. Baasi mõiste mõõtmisel. Mõõtmestamiselemendid. Mõõtarvude kandmine joonisele. Mõõteriistad. Praktilised harjutused.
 6. SELGITAVATE ANDMETE MÄRKIMINE JOONISELE- Pinnakaredus, selle märkimine joonisele. Termilise töötlemise märkimine joonisele. Tolerantsid ja istud joonisel. Pindade kuju- ja asendihälvete märkimine joonisele. Keevisliide. Keevisõmblus. Selgitavad märkused joonisel. Praktilised harjutused.
 7. JOONISED- Detaili joonis. Koostejoonis. Tükitabel. Praktilised harjutused.

 

Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.

Lõpetamise tingimused:

Lõpetaja saab vormikohase  täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:

 1. on läbinud vähemalt 70% ulatuses koolituse ja saavutanud püstitatud õpiväljundid
 2. sooritanud läveni tasemel praktilised tööd

Hindamismeetodiks on praktilised tööd:

1) etteantud skitsi järgi kolmvaate joonestamine, mõõtude peale kandmine, tolerantside, pinnakareduse, asendi – ja kujuhälvete peale kandmine, joonise vormistamine A4 formaadile (paberkandjal). Joonestab käsitsi  ja esitab A4 formaadil vähemalt 1 etteantud detaili või koostu skitsi.

2) etteantud detaili järgi kolmvaate joonestamine, mõõtmine ja mõõtude peale kandmine, tolerantside, pinnakareduse, asendi – ja kujuhälvete peale kandmine, joonise vormistamine A4 formaadile (paberkandjal). Joonestab käsitsi  ja esitab A4 formaadil vähemalt 1 etteantud detaili joonise.

3) etteantud koostu skitsi kolmvaate joonestamine, detailide jooniste joonestamine, mõõtmine ja mõõtude peale kandmine, tolerantside, pinnakareduse, asendi – ja kujuhälvete peale kandmine, joonise vormistamine A4 formaatidele (paberkandjal). Joonestab käsitsi  ja esitab A4 formaadil vähemalt 1 etteantud koostu ja detailide joonise.

Hindamiskriteerium:

Õppija oskab lävendi tasemel joonestada ja vormistada koostu ja detailide joonised, mõõtmestada joonisel kujutatud sõlmed, lõiked ning vaated etteantud nõuete kohaselt; oskab lugeda jooniseid.

A (arvestatud)

Läbiviija: Lembit Miil, kutseõpetaja V (EKR 7), täiskasvanute koolitaja 6. Koolitamiskogemust rohkem kui 6 aastat Pärnumaa Kutsehariduskeskuses.

Koolitusjuht:  Gerli Ollino, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 501 4291, e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.


NB!
 Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. 
Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. Kursusele saame võtta kõrgharidusega soovijaid ainult vabade kohtade olemasolul.
Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5-7 päeva enne koolituse algust.

{BreezingForms:tasuta}