Joonestamise baaskursus (tehniline joonestamine ja AutoCad 2015)

Aeg: 11.09- 30.10.2018 T ja N kell 16.30-19.45 (korraga 4 ak. tundi).
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu
Sihtrühm:
1) puuduva või aegunud kvalifikatsiooniga puidu- ja metallivaldkonnas töötavad ning täiendõpet vajavad inimesed;
2) muudes valdkondades töötavad isikud, kes soovivad värskendada või omandada teadmisi ning praktilisi oskusi vektorgraafilise projekteerimistarkvara AutoCad Classic edukaks kasutamiseks;
Koolitused on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes.
Grupi suurus: 14 inimest
Nõuded õpingute alustamiseks: Kesktasemel arvutikasutamise oskus.
Maht: 60 tundi

Õpiväljund:

Koolituse läbinu:
1) loeb ja valmistab tootejooniseid ja spetsifikatsioone;
2) loeb selgitavaid andmeid ja märkusi joonistel;
3) oskab joonestada ja lugeda lihtsamate detailide ja koostude eskiise;
4) koostab erinevaid kahe – ja kolmemõõtmelisi jooniseid masinjoonestamise programmis AutoCAD Classic.
5) vormistab vastavalt standarditele koostejoonise ja detailide joonised masinjoonestamise programmis AutoCAD Classic.

Koolituse teemad:
Teooria  8 tundi
Sissejuhatus.
Geomeetriline joonestamine.
Geomeetrilised kehad.
Kujutised.
Keermed.
Mõõtmestamine.
Elementide kujutamine.
Selgitavate andmete märkimine joonisele.
Masinprojekteerimiseks kasutatav tarkvara.
Praktiline töö  52 tund
Ettevalmistus tööks AutoCad programmiga.
Settingud. 2D töölaua fikseerimine.
Jooniste koostamise alused.
Objektidega manipuleerimine joonisel.
Mõõtmed.
Graafikaelemendid.
Kihid.
Objektide massiivid.
Selgitavate märkuste lisamine joonistele. Pindala  jne. mõõtmine.  Töö 2D joonistega. Vormistamine.
2D joonestamine. Array käsklused. AutoCAD 2010 – 2013 ja 2014 – 2016.
3D projekteerimise põhimõtted.
Kolmemõõtmelised joonised ja nende koostamine
Valmis 3D detailid internetis.
Kolmemõõtmelised joonised ja nendel valguse ning varjude kasutamine.
Animatsioon.
CNC arvjuhtimispingi (Router) tööpõhimõte.
3D printeri tööpõhimõte.
Kokkuvõte.

Õppekavaga saad tutvuda siin!

Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.

Lõpetamise tingimused:
Lõpetaja saab vormikohase  täiskasvanute koolituse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:
1. on läbinud minimaalselt 70% ulatuses kõik õppekavas olevad teemad.
2. saavutanud püstitatud õpiväljundid
3. sooritanud läveni tasemel praktilised tööd

Hindamismeetod:
Praktilised tööd
1) etteantud skitsi järgi kolmvaate joonestamine, mõõtude peale kandmine, tolerantside, pinnakareduse, asendi – ja kujuhälvete peale kandmine, joonise vormistamine A4 formaadile (paberkandjal). Joonestab käsitsi  ja esitab A4 formaadil vähemalt 1 etteantud detaili või koostu skitsi.
2) etteantud skitside järgi erinevate puidust istepinkide, kappide, voodite, jne. 3D koostejoonise, detailide jooniste joonestamine ja euroopaliku joonise vormistamine masinjoonestamisprogrammis AutoCAD Classic 2010 (failina). Joonestab masinjoonestamise programmis AutoCAD Classic vähemalt 5 etteantud 2D detaili joonist. Joonestab masinjoonestamise programmis AutoCAD Classic vähemalt 5 etteantud 3D detaili või koostu joonist.
3) etteantud koostude järgi 3D koostejoonise, detailide jooniste joonestamine ja vastavalt standarditele joonise vormistamine masinjoonestamisprogrammis AutoCAD Classic 2010 (failina). Joonestab masinjoonestamise programmis AutoCAD Classic vähemalt 3 etteantud ülesandest koostejoonised ja detailide joonised vastavalt standarditele.

Hindamiskriteeriumid:
Õppija oskab läveni tasemel joonestada 2D ja 3D joonist, neid muuta ja parandada; mõõtmestada joonisel kujutatud sõlmed, lõiked ning vaated etteantud nõuete kohaselt; kasutada olemasolevaid objekte punktide/ koordinaatide sisestamiseks (SNAP); oskab neid liita, poolitada; oskab CAD jooniste tegemist ja muutmist CAM failiks; oskab avada jooniseid ja neid salvestada ning muuta joone tüüpisid.

Mitteeristav hindamine (A, arvestatud)

Läbiviija: Lembit Miil, kutseõpetaja V (EKR 7), täiskasvanute koolitaja 6. Koolitamiskogemus 6 aastat Pärnumaa Kutsehariduskeskuses.

Koolitusjuht: Gerli Ollino, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 501 4291, e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

NB! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. 
Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. Kursusele saame võtta kõrgharidusega soovijaid ainult vabade kohtade olemasolul.
Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5-7 päeva enne koolituse algust.