Elektriku B1 pädevusklassi koolitus 17.02-24.03.2023

Elektriku B1 pädevusklassi koolitus

el sotsiaalfond horisontaalne1 haridusmin 3lovi est
Aeg:
 17.02-24.03.2023
Koolitus toimub reedeti algusega kell 16.30-19.45 ( 4 akadeemilist tundi) ja laupäeviti algusega kell 09.00-14.30 (6 akadeemilist tundi)
Esimesel korral 17.02 D-korpus, ruum D305, kell 16.00-16.30 Sissejuhatus õpingutesse
R 17.02 kell 16.30-19.45 4 ak tundi
L 18.02 kell 09.00-14.30 6 ak tundi
R 03,03 kell 16.30-19.45 4 ak tundi
L 04.03 kell 09.00-14.30 6 ak tundi
R 10.03 kell 16.30-19.45 4 ak tundi
L 11.03 kell 09.00-14.30 6 ak tundi
R 17.03 kell 16.30-19.45 4 ak tundi
L 18.03 kell 09.00-14.30 6 ak tundi
R 24.03 kell 16.30-19.45 4 ak tundi, test.
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn 12, Pärnu. 
D-korpus, ruum D305
Majutusvõimalus KAUGEMALT TULIJATELE: Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaskodus Niidupargi 16, info õpilaskodu juhatajalt Siire Tõrva - See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või 4451963, 58607746. Ühe ööpäeva maksumus on 10 EUR.
Sihtrühm: Elektritööde juhi pädevustunnistuse eksamiks valmistujatele.
Keskeri-, kesk- ja kutsekeskharidusega elektriku (3.; 4.; 5.) täienduskoolitus B1 pädevus-klassi piirides.
Koolitus on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. Koolitusele saame võtta kõrgharidusega isikuid ainult vabade kohtade olemasolul.
Maht: 44 tundi
Grupi suurus: 14 õppijat
Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.
Nõuded õpingute alustamiseks: Õppima tuleku eelduseks on: elektrialane kutseharidus või sisetööde elektrik, tase 3 kutsekvalifikatsioon ja vastava elektritöö kogemus, mis on omandatud vähemalt kahe aasta jooksul.
Õpiväljundid:

Õppija:
1) oskab juhtida ja teha elektripaigaldise ehitustöid madalpingelises elektripaigaldises peakaitsme nimivooluga kuni 63 A, välja arvatud projekteerimist ja auditit;
2) olla elektripaigaldise eest vastutav kompetentne isik madalpingelises elektripaigaldises peakaitsme nimivooluga
kuni 250 A.
Koolituse teemad:
Auditoorse töö maht 40 akadeemilist tundi
1. Seadme ohutuse seadus ja selle rakendussätted: 2 t
2. Ehitusseadustik: 2 t
3. Elektripaigaldiste käit EVS-NE 50110-1 standardist lähtuvalt: 4 t
4. Pingevaba too korraldamine: 2 t
5. Kaitse elektrilöögi eest standardi EVS-HD 60364-4-41 põhjal: 2 t
6. Kaitse kuumuse toime eest standardi EVS-HD 60364-4-42 põhjal: 2 t
7. Liigvoolukaitse standardi EVS-IEC 60364-4-43 põhjal: 4 t
8. Maandamine ja kaitsejuhid standardi EVS-HD 60364-5-54 põhjal: 4 t
9. Juhistike valik standardi EVS-HD 60364-5-52 põhjal: 4 t
10. Kontrollitoimingud standardi EVS-HD 60364-6 põhjal: 4 t
11. Erielektripaigaldised lähtuvalt standardist EVS-HD 60364-7: 4 t
12. Liigpingekaitse standardi EVS-HD 60364-4 põhjal: 2 t
13. Piksekaitse standardi EVS-EN 62305-3 põhjal: 2 t
14. Pahvatusohtlikud keskkonnad vastavalt standardile EVS-NE 60079: 2 t
15. Ümbrisega tagatavad IP astmed vastavalt standardile EVS-NE 60529; 1 t
16. Elektromagnetiline ühilduvus vastavalt standardile EVS-IEC/TR 61000-1-1; 1 t
Praktilise töö maht 4 akadeeemilist tundi
Õpiväljundite saavutatuse hindamine ja tagasiside - kirjalik test piiratud ajaga
Õppe korraldus: Vajadusel on võimalik õpet läbi viia hübriidõppena - kontakttundidena koolis või soovi korral veebikeskkonnas kodus. 
Õpe toimub kaasaegse tehnoloogiaga varustatud õpperuumis – valge- ja pabertahvel, õpetaja arvuti ja videoprojektor. Õpperuum vastab tööohutuse ja tervisekaitse nõuetele. Igale õppurile on töökoht koos laua (või arvutitega) ja vajalike eestikeelsete õppematerjalidega (mapp), mis peale koolituse lõppu jäävad õppijale. Kõigil õppijatel on koolituse ajal kasutada vastavaid normatiivdokumente, standardeid ning piisavalt laua pinda normatiivdokumentidega töötamiseks
Lõpetamise tingimused:
1. On läbinud vähemalt 70% õppekavast
2. Õpiväljundid on saavutatud ja hinnatud
3. Kokkuvõttev hinne kujuneb, kui õppija on sooritanud lävendi tasemel kirjaliku testi
Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel Elektriku B1 pädevusklassi koolituse tunnistus.
Hindamismeetodid:
Kirjalik test
Mitteeristav hindamine
Hindamiskriteeriumid:
Sooritanud lävendi tasemel kirjaliku testi
Koolitajad:
Tõnis Tamm, Erialadiplom aastast 1994 (võrdne tänapäevase magistriga);
Tehnikateaduse magister aastast 2001 (tänapäevase magistri ja doktori vaheline tase);
Elektrialane A-pädevus – tunnistus number nr. EL-712-15;
Volitatud elektriinsener, 8. kutsetase - kutsetunnistus nr.113052;
Elektrilevi elektriohutuskaart E1, E2, L1, L2;
Õppinud TTÜ-s inseneripedagoogikat 2012.. 2013.
Erialane töökogemus aastast 1994. Töötanud ELWO AS-s elektriku ja insenerina (eelarvestamine, projekteerimine, konsultatsioonid), Ericsson Eesti AS-s (eelarvestamine, projekteerimine, elektritöö juht, ettevõtte vastutav isik). Samal-ajal (alates 2001) õpetanud erinevaid elektrivaldkonna aineid Pärnu Saksa Tehnoloogiakoolis ja Pärnumaa Kutsehariduskeskuses. Pikka aega osalenud EETEL-i elektrikute kutseeksami komisjonide töös.
Mart Ronk, Elektroonikainsener, läbinud kutsepedagoogika kursused TÜ-s, TTÜ magistrikraad, praktiline töökogemus erinevates elektroonika ettevõtetes, kutseõpetaja üle 6 a. PKHK-s ja TTHK-s selle valdkonna ainetes, omab kutseõpetaja kutsetaset 7.
Täiskasvanute täiendkoolitusi regulaarselt läbi viinud alates 2010-ndast aastast.
Madis Pulk
Elektriinsener. Momendil erialane töökogemus elektriosakonna eksperdina ja koolitajana Inspecta Estonia OÜ. Koolitab elektrikuid üle Eesti.
Uno Kuller
Elektriinsener. Alates 2019/2020 õppeaastast töötab Pärnumaa KHK elektriala õpetajana ja koolitajana.
Koolituse korraldaja: Sirje Pauskar, täiendus- ja ümberõppe teenistuse juhataja; tel 55642968, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. 

NB!
Kui olete registreerunud, siis ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele pääsemise põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, õppimissoovi põhjendus ning registreerimisjärjekord. Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5 päeva enne koolituse algust.

 

 

 
Täida väli!
Täida väli
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik
Tee valik!
Invalid Input
Täida väli
Invalid Input