Tuulegeneraatorite hooldajate baasettevalmistus mehhaanika ja elektri valdkonnas 02.12-31.03.2023

 

el sotsiaalfond horisontaalne1 haridusmin 3lovi est
Aeg: 02.12-31.03.2023. NB! 
Registreerimine koolitusele suletud 21.11.2022 kell 8.00, grupp on täitunud!
Loe täiendavat infot kooli kodulehelt SIIT ja Pärnu Postimehest "Pärnus algab tuugenite hooldustehnikute koolitamine"
Koolitus hakkab toimuma reedeti ja laupäeviti, kokku 12 nädalat. Reedeti algusega kell 15.45-20.00 korraga 5 akadeemilist tundi ja laupäeviti algusega kell 09.00-16.15 korraga 8 akadeemilist tundi (aktundi).
NB! Erandiks on praktilised koolituspäevad (8 akadeemilist tundi , algus orienteeruvalt kell 8.30) õppekäiguna ja praktilise tööna objektidel tuulepargis, mis lepitakse kokku jooksvalt vastavate ettevõtetega. Koolitusi ei toimu 2022 aasta lõpus 51. ja 52. nädalal ning 2023 aasta jaanuari 1. ja veebruari 8. nädalal.

Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn 12, Pärnu ja vastavates ettevõtetes.
D-korpus III korrus, ruum D306
Toimumispäevad: R02.12, L03.12, R09.12, L10.12, R16.12, L17.12.2022. Jätkub 2023 aastal R13.01, L14.01, R20.01, L21.01, R27.01, L28.01, R03.02, L04.02, R10.02, L11.02, R17.02, L18.02, R03.03, L04.03, R10.03, L11.03, R24.03, L25.03, R31.03.2023.
Majutusvõimalus KAUGEMALT TULIJATELE: Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaskodus Niidupargi 16, info õpilaskodu juhatajalt Siire Tõrva - See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või 4451963, 58607746. Ühe ööpäeva maksumus on 10 EUR.
Esimesel korral 02.12 kell 15.15-15.45 D-korpuses ruum D306.
Sissejuhatus õppetöö korraldusse. Sirje Pauskar
R02.12  kell 15.45-20.00 D-korpuses ruum D306, 5 aktundi
Kell 15.45-17.15, 2 aktundi. Sissejuhatus õpingutesse. Tanel Kutsar
15 minutit virgutuspaus
Kell 17.30-19.00, 2 aktundi, loengud. Tõnis Tamm
15 minutit virgutuspaus
Kell 19.15-20.00, 1 aktund, loeng. Tõnis Tamm
L03.12 kell 09.00-16.15 D-korpuses ruum D306l, 8 aktundi
Laupäeviti koolis toitlustamist ei toimu, lõunasöök kodunt kaasa või sõit lähimasse söögikohta. Võimalus osta koolis kohapeal kohviaparaatidest kohvi ja teed.
Kell 09.00-10.30, 2 aktundi, loengud. Kalmer Kärblane
15 minutit virgutuspaus
Kell 10.45-12.15, 2 aktundi, loengud. Karlo Tamm
45 minutit lõunapaus
Kell 13.00-14.30, 2 aktundi, loengud. Karlo Tamm
15 minutit virgutuspaus
Kell 14.45-16.15, 2 aktundi, loengud. Karlo Tamm
Sihtrühm: Töötavad või tööd otsivad inimesed, kellel on valmidus leida tööd tuuleenergeetikas seadmete hooldajana (tuulikute hooldustehnik)
Maht: 208  akadeemilist tundi sh auditoorne töö 78 tundi, praktiline töö 78 tundi sh 34 tundi tuuleparkides ning iseseisev töö 52 tundi
Kontakttunde kokku 156 akadeemilist tundi (auditoorne töö 78 tundi, praktiline töö 78 tundi sh õppekäigud tuuleparkidesse)
Grupi suurus: 14 õppijat
Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.
Nõuded õpingute alustamiseks: Õppima tuleku eelduseks on valmidus töötada välioludes ja kõrgustes; töö eeldab füüsilist vastupidavust ja tehnilist taiplikkust; suuline väljendusoskus inglise keeles tasemel A2; omandatud või taotlemisel B kategooria juhiload; arvutikasutusoskus tavakasutaja tasemel.
Õpiväljundid:

Õppija tunneb:

 1. Polt- ja keevisühenduste viise ja tehnoloogiaid
 2. Mehhaanilisi mõõtevahendeid ja tööriistu mehhaniliste ühenduste pingutamiseks
 3. Reduktoreid ja muid mehhanilisi jõuülekandeid
 4. Mehhaanilisi pidurdussüsteeme tuulegeneraatoritel
 5. Tuulegeneraatori pööramissüsteeme
 6. Tuulegeneraatori jahutussüsteeme
 7. Tuulegeneraatori määrdesüsteeme
 8. Elektrilisi põhimõisteid ja seoseid
 9. Elektriskeemi komponente
 10. Andurite kasutamist tuulegeneraatorites
 11. Elektriahelate koostamist
 12. Elektriohutusega seotud mõisteid.

  Õppija oskab:

  1. Koostada poltühendusi
  2. Arvutada reduktori ülekandetegureid
  3. Koostada lihtsamaid elektriahelaid ja lugeda skeeme
   Teemad:
   Auditoorne töö 78 tundi, praktiline töö 78 tundi ning iseseisev töö 52 tundi

MEHHAANIKA
Sissejuhatus õpingutesse
Ohutus ja toimimine hädaolukorras; Tööriistad ja rakised; Sissejuhatus tuuleenergeetikasse;
Ulatus ja peamised õpieesmärgid; Pidev hindamine (osaleja hindamisvorm); Motivatsiooniõpetus;
Inimfaktori mõju
Sissejuhatus mehhaanikasse
Süsteemi põhikomponendid; Põhilised tuulegeneraatori süsteemid; Tuulegeneraatori tööpõhimõte
Polt – ja keevisühenduste põhimõtted
Poltühenduste koostamine
Oluliste polt- ja keevisühenduste asukohad
Keevisühenduste kontroll
Poltühenduste kinnitamine ja kontroll
Käsi pingutus- ja mõõteriistade kasutamine
Meetermõõdustik
Käsitööriistade valimine ja kasutamine
Momentvõtme õige seadistamine ja kasutamine
Lehtkaliiber
Nihik
Indikaatorkellad
Hüdrauliline pöördemoment ja pinge
Hüdraulilise momentvõtme kasutamine
Hüdraulilise pingutustööriista kasutamine
Käigukast
Funktsioon ja tööpõhimõte
Käigukasti kontroll
Pidurdussüsteem
Mehaanilise ja aerodünaamilise piduri funktsioon
Mehaanilise pidurisüsteemi kontrollimine
Pööramissüsteem
Pööramissüsteemi toimimine
Pööramissüsteemi kontroll
Jahutussüsteem
Seadmete vajadus jahutuseks
Jahutussüsteemi kontroll
Õlitussüsteem
Komponendid, mis vajavad õlitust
Õlitussüsteemi kontroll
Teoreetiline test
Mehhaanika teemade kokkuvõte ning tagasiside

ELEKTROTEHNIKA
Sissejuhatus elektrotehnikasse
Tööohutus
Seadmed ja tööriistad
Ulatus ja peamised õpieesmärgid
Motivatsiooniõpetus
Inimfaktorimõju
Sissejuhatus elektrivaldkonda
Alalisvool
Oomi seadus
Vaheldusvool
Alaldamine ja vaheldamine
Elektriahela komponendid
Takistid
Keemilised vooluallikad
Lülitid
Kontaktorid
Releed
Dioodid
Alaldussillad
Kondensaatorid
Trafod
Generaatorid ja mootorid
Kaitsmed ja lahutid
Protsessorid
Andurid
Sissejuhatus
Tuuleandurid
Temperatuuriandurid
Asendiandurid
Muud andurid
Elektriahelad
Elektriskeemid ja tingmärgid
Elektriskeemide koostamine
Teoreetiline test
Elektrotehnika teemade kokkuvõte ning tagasiside
Õpiväljundite saavutatuse hindamine ja tagasiside - kirjalik test piiratud ajaga

Õppe korraldus:
 
Õpe toimub kaasaegse tehnoloogiaga varustatud õpperuumis – valge- ja pabertahvel, õpetaja arvuti ja videoprojektor. Õpperuum vastab tööohutuse ja tervisekaitse nõuetele. Igale õppurile on töökoht koos laua (või arvutitega) ja vajalike eestikeelsete õppematerjalidega (mapp), mis peale koolituse lõppu jäävad õppijale.
Lõpetamise tingimused:
1. On läbinud vähemalt 70% õppekavast
2. Õpiväljundid on saavutatud ja hinnatud
3. Kokkuvõttev hinne kujuneb, kui õppija on sooritanud lävendi tasemel kirjaliku testi teadmiste kontrollimiseks  ja eneseanalüüs.
Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel  koolituse tunnistus.
Hindamismeetodid:
Kirjalik test, eneseanalüüs
Mitteeristav hindamine
Hindamiskriteeriumid:
Sooritanud lävendi tasemel kaks kirjalikku testi ja eneseanalüüs
Hinnatakse arvestusega A(arvestatud), MA (mittearvestatud)

Koolitajad:
Lembit Miil, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse mehaanika- ja metallitöö valdkonna kutseõpetaja; mehhanikainsener, kutseõpetaja 7 tase; täiskasvanute koolitaja 6. tase ja pälvinud laureaadi tiitli Aasta Koolitaja 2015 ning Pärnumaa Aasta Kutseõpetaja 2022.
Karlo Tamm, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse elektrieneria- ja energeetika valdkonna kutseõpetaja; elektriinsener, kutseõpetaja 7. tase
Tõnis Tamm, elektriinsener, 8. kutsetase - kutsetunnistus nr.113052; Tehnikateaduse magister aastast 2001 (tänapäevase magistri ja doktori vaheline tase).
Ilmar Eek, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse mehaanika- ja metallitöö valdkonna kutseõpetaja. Tallinna Ehitus- ja mehaanikatehnikum, tehnik-tehnoloog.
Kalmer Kärblane, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse töökeskkonnaspetsialist
Enno Puidet, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse elektroonika valdkonna kutseõpetaja; elektroonikainsener, kutseõpetaja, tase 6
Allan Kauge, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse elektroonika valdkonna kutseõpetaja; elektroonikainsener,  Tallinna Tehnikaülikool _ õpetaja lisaeriala 546h/21 EAP; kutseõpetaja, tase 6
Värdi Soomann, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse arvuti- ja elektroonika valdkonna kutseõpetaja; haridusteaduste magister
Kaasatud on praktikud järgmistest ettevõtetest:
https://tuuleenergia.ee/
https://www.empower4wind.ee/et/kontakt
Empower 4Wind OÜ
Koolituse korraldaja: Sirje Pauskar, täiendus- ja ümberõppe teenistuse juhataja; tel 55642968, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Teadmiseks
-
kui soovid valdkonnas töötada, vaata kutsestandard Elektrituuliku tehnik, tase 5
Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks:
Nõutav on isiku elektriohuteadlikkuse kontrolli ja kõrgtööde koolituse läbimist tõendav tõend. Alus: seadme ohutuse
seadus, töötervishoiu ja tööohutuse seadus.
Elektritööde korraldust reguleerib standard EVS-EN50110-1 „Elektripaigaldiste käit“.
Tuletöid reguleerib siseministri määrus „Tuletöö tegemisele esitatavad nõuded“.
Tööohutuse nõuded, töötajate õigused ja kohustused tervisele ohutu töökeskkonna loomisel ja tagamisel reguleerib
„Töötervishoiu ja tööohutuse seadus“.
Rahvusvahelistes ettevõtetes või globaalsel turul töötades tuleb arvestada nii sihtriigi kui rahvusvaheliselt
tunnustatud standarditega, nt Global Wind Organisation (GWO) standardid.
Eestis on kõrgtööde ohutuse (GWO STD) sertifitseeritud koolitaja Reval Safety Training õppekeskus.
Töö keskkond ja eripära:
Töö on liikuva iseloomuga, nõudes valmisolekut lähetusteks. Vajalik on omada sõiduki juhtimisõigust. Töö toimub
kõrgustes nii sise- kui välitingimustes ning eeldab füüsilist ja vaimset pingutust. Arvestada tuleb ekstreemsete
ilmastikuolude, vibratsiooni, müra ja tolmuga. Võimalik on kokkupuude pingestatud seadmetega. Kohustus on
kasutada isiku- ja kaitsevahendeid. Töötempo on periooditi kiire ja pingeline, vajadusel tuleb töötada üle tavatööaja,
puhkepäevadel ja pühade ajal.
Tööks vajalikud isikuomadused:
Töö eeldab füüsilist vastupidavust ja võimet töötada kõrgustes. Töös on oluline kiire reageerimine, tehniline taip,
tulemustele orienteerumine, tasakaalukus, keskendumis- ja kohanemisvõime, analüüsivõime, käeline osavus ja
koostöövõime.
NB!

Kui olete registreerunud, siis ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele pääsemise põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, õppimissoovi põhjendus ning registreerimisjärjekord. Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5 päeva enne koolituse algust.

 

 

 
Täida väli!
Täida väli
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik
Tee valik!
Invalid Input
Täida väli
Kinnita!
Invalid Input