#gruemenu.grue

Viljapuude ja marjapõõsaste kujundus- ja noorenduslõikus 19.03-21.03.2020

el sotsiaalfond horisontaalne1 haridusmin 3lovi est


Aeg:
19.03, 20.03 ja 21.03.2020
NB! Koolituse kavas on väikesed muudatused. Kõigepealt toimub praktiline töö ja viimasel päeval teoreetiline õpe ja õpitu ülekordamine, õpiväljundite hindamine.
Praktilisele tööle sõiduks on vajalik riietuda ilmastikuoludele ja tööle vastavalt. Kooli poolt on kaasas vastavad tööriistad.
Koolitus algab 19.03 kell 8.45-9.15 Pärnumaa Kutsehariduskeskuses (PKHK) Niidupargi 12 A-korpuses ruumis A 220 Sissejuhatusega õpingutesse.
Jätkub järgmiselt: 
19.03.2020 kell 9.30-17.00 väljasõit tellitud bussiga praktilisele tööle Polli Aiandusuuringute Keskuse viljapuu aedadesse. Koolitaja Erna Gross
20.03.2020 kell 8.30-17.00 Kogunemine A-korpuse I korruse fuajees kell 8.15, väljasõit tellitud bussiga praktilisele tööle kell 8.30 Polli Aiandusuuringute Keskuse viljapuu aedadesse. Koolitaja Erna Gross
21.03.2020 kell 8.30-13.30 koolis ruum A 220, teoreetiline õpe ja õpiväljundite hindamine. Koolitaja Erna Gross
Esimesel päeval 19.03
kell 8.30 A-korpuses II korrus ruum A220

19.03 kell 8.30-9.00 Sissejuhatus õpingutesse. Sirje Pauskar
19.03 kell 9.00-16.00 A-korpuses II korrus ruum A220, koos vaheaegadega, 8 ak tundi Erna Gross
20.03 kell 8.30-15.30 Kogunemine A-korpuse I korruse fuajees kell 8.15, väljasõit praktilisele õppekäigule 8.30, tagasi kell 17.00, 9 ak tundi. Erna Gross
21.03 kell 8.30-15.30 Kogunemine A-korpuse I korruse fuajees kell 8.15, väljasõit praktilisele õppekäigule 8.30, tagasi kell 17.00, 9 ak tundi.. Erna Gross

Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn 12, Pärnu ja praktiline õpe Polli Aiandusuuringute Keskuses 
Sihtrühm: Erialase hariduseta või aegunud oskustega aiandusettevõtete (sh väikeettevõtjad) töötajad või selles valdkonnas tööd alustavad inimesed, kes soovivad tööalaselt oma oskusi uuendada või naasta erialasele tööle
Nõuded õpingute alustamiseks: Koolitused on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes.
Koolitusele kandideerija peab vastama vähemalt ühele kriteeriumile järgnevast:
1. erialase hariduseta või keskhariduseta täiskasvanud
2. aegunud oskustega tööealine elanikkond vanuses 50+
Maht: 26 tundi
Grupi suurus: 8 õppijat
Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.
Õppekava: vaata SIIT
Õpiväljundid:

Õppija:
• Valib viljapuude ja marjapõõsaste lõikamiseks sobivad töövahendid ning teostab töövõtted ohutult
• Leiab ja hindab viljapuude ja marjapõõsaste võimalikud kahjustused
• Kasutab õigeid meetodeid viljapuude ja marjapõõsaste kujundamisel, harvendamisel ja noorendamisel
• Lõikab viljapuud ja marjapõõsad sõltuvalt eesmärgist ergonoomiliste töövõtetega
Koolituse teemad:
Auditoorse töö maht 8 akadeemilist tundi
• Viljapuude ja marjapõõsaste kujundava lõikamise teoreetilised alused.
• Töövahendid, nende ohutu kasutamine ja lõikevõtted.
• Võra ehitus ja võratüübid. Okste vanuse ja võratüüpide määramine.
• Lehe- ja õiepungade tundmaõppimine.
• Võimalikud kahjustused ja nende hindamine.
• Kandeealise viljapuu harvendamine.
• Luuviljaliste lõikamise iseärasused.
• Pirnipuu lõikamine. Eri vanuses õunapuude lõikamine ja kujundamine.
• Marjapõõsaste lõikamine.
Praktilise töö maht 18 akadeeemilist tundi
• Võimalike kahjustuste leidmine ja nende hindamine
• Kandeealise viljapuu harvendamine.
• Luuviljaliste lõikmaine, lõikamise iseärasuste arvestamine
• Eri vanuses viljapuude lõikamine ja kujundamine.
• Marjapõõsaste lõikamine arvestades marjapõõsaste lõikamine iseärasusi.
• Sobivate töövahendite ohutu ja ergonoomiline kasutamine.
• Õpiväljundite saavutatuse hindamine ja tagasiside
Õppe korraldus: Auditoorne töö toimub klassiruumis ja praktiline töö erinevates viljapuu- ja marjapõõsaste aedades Pärnumaal
Praktilisele tööle minekuks peab õppijal olema ilmastikule ja aastaajale sobiv riietus ning jalanõud. Kooli poolt on praktilise töö ajal kasutamiseks vajalik varustus. Praktilisele õppekäigule sõiduks on tellitud buss.
Lõpetamise tingimused:
Õpingute lõpetamiseks on vajalik 70% osalemine koolitusel ja õpiväljundite saavutamine. Õpingute läbimise kohta väljastatakse tunnistus koos akadeemilise õiendiga, millele on märgitud omandatud õpiväljundid ja/või läbitud teemad ning koolituse maht.
Hindamismeetod:
Praktiline ülesanne
Hindamiskriteeriumid: õppija kavandab ja sooritab etteantud ülesande alusel viljapuu ja marjapõõsa noorendus- või kujunduslõikuse.
Koolitaja:
Erna Gross – PKHK, kutseõpetaja
Koolituse korraldaja: Sirje Pauskar, täiendus- ja ümberõppe teenistuse juhataja; tel 55642968, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Majutusvõimalus: Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaskodus Niidupargi 16, info õpilaskodu juhatajalt Siire Tõrva - See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või 4451963, 58607746. Ühe ööpäeva maksumus on 8 EUR.

NB!
Kui olete registreerunud, siis ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele pääsemise põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, õppimissoovi põhjendus ning registreerimisjärjekord. Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5 päeva enne koolituse algust.

 

 

 
Osaleja andmed

Käesolevaga kinnitan, et soovin saada PKHK täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt edastatavaid koolituspakkumisi oma e-posti aadressile ja olen teadlik, et saan igal ajal oma nõusoleku tagasi võtta teavitades oma soovist meilile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

© 2018 PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 12 | Pärnu | 80047 | tel +372 442 7870 | kursused[at]hariduskeskus.ee

Please publish modules in offcanvas position.