E-õpe: Hooldustöötaja ja tegevusjuhendaja abi lühikoolitus 22.05 - 26.05.2020


Aeg: 22.05-26.05.2020 ajavahemikus kell 12.00-15.30, korraga 2-6 akadeemilist tundi
Korraldav asutus: Pärnumaa Kutsehariduskeskus (PKHK), Niidupargi tn 12, Pärnu
Maht: 26 tundi, millest 12 tundi on veebipõhised kontaktunnid ning 14 tundi iseseisvat tööd.
Eesmärk: Anda esmased teadmised abivajaja toetamiseks ja abistamiseks viirushaiguse olukorras
Sihtgrupp: Motiveeritud huvilised, kes soovivad saada esmaseid teadmisi  hügieenireeglitest ning kuidas kasutada isikukaitsevahendeid, et ennast ja klienti kaitsta ja anda vajadusel oma abi COVID-19 kriisiolukorras või kes soovivad asuda tööle või juba töötavad koduhoolduses või hoolekande- või erihoolekandeasutuses.
Hoolekandeasutused vajavad Sinu abi kriisi olukorras oma igapäeva elu korraldamisel.
Toimumise kuupäevad: R22.05, E25.05, T26.05
Lisainfo: Registreerimisel võetakse teiega ühendust e-maili või telefoni teel ning eelnevalt selgitatakse välja teie võimalused ja koolipoolse abi vajadus veebipõhiseks õppeks. Koolituse toimumise ajal on tagatud infotehnoloogiline tugi.
Nõuded koolituse alustamiseks:
Isikud, kes oskavad kasutada arvutit elementaarsel tasemel (e-posti ja interneti kasutamine).
Riikliku koolitustellimuse koolitused (RKT) on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes.
Koolitusele kandideerija peab vastama vähemalt ühele järgnevatest nõuetest:
1. keskharidusega või erialase tasemehariduseta täiskasvanud;
2. aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+.
Koolitusel osalemiseks on vajalik:
• Kõlarite või kõrvaklappide, kaamera ja mikrofoniga arvuti või nutitelefon
• Internetiühendus
Koolituse korraldus:
Koolituse õppematerjalid asuvad Google Classroomi keskkonnas. Enne iga kontaktõppe algust on eelnevalt vaja läbi töötada õppematerjalid Google Classroomi keskkonnas. Google Classroomi keskkonda sisenemise info saavad kõik koolitusele registreerunud osalejad meili teel.
Veebipõhised kontakttunnid toimuvad Google Meet keskkonnas. Google Meet keskkonda sisenemise info saavad kõik koolitusele registreerunud osalejad meili teel.
Veebipõhine koolitus toimub järgmiselt:
R 22.05.2020 Google Meet keskkond
kell 13.00-14.30 Veebipõhise koolituse sissejuhatus. Eda Tiismaa
kell 14.30-14.45 Sissejuhatus õpingutesse. Sirje Pauskar
kell 15.00-16.30 Ergonoomika. Kaido Voogla
E 25.05.2020 Google Meet keskkond
kell 12.00-17.00 koos virgutuspausidega koolitaja Ülle Kivisild
T 26.05.2020 Google Meet keskkond
kell 15.00-16.30 koolitaja Stella Nuust
kell 16.45-17.00 Kokkuvõte, tagasiside. Sirje Pauskar
Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotssiaalfondist
Grupi suurus: 16 õppijat
Õppekava koostamise aluseks: on hooldustöötaja kutsestandard, tase 3 ja tase 4
Hooldustöötaja, tase 3 kompetentsid:
B.2.1 Abistamine elamistoimingutes ja hooldustegevuste läbiviimine
B.2.4 Hooldustöötaja, tase 3 kutset läbiv kompetents
Hooldustöötaja, tase 4 kompetentsid:
B.2.5 Töö erivajadustega inimestega
Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:
1) orienteerub hoolekandesüsteemi olemuses, on teadlik sotsiaaltöö eetilistest põhimõtetest, järgib võrdse kohtlemise põhimõtteid
2) teab ja järgib hügieenireegleid ning kuidas kasutada isikukaitsevahendeid ja teab meetmeid, et ennast ja klienti kaitsta
3) teab lihtsamaid hooldustoimingu võtteid ja ergonoomika põhimõtteid
4) teab ülevaatlikult psüühikahäirega kliendi eripärasid
5) oskab kasutada veebipõhise õppe Google Classroom ja Google Meet keskkondi
Koolituse teemad:
Koolituse kogumaht 26 tundi sh reaalajas veebipõhise töö maht 12 tundi ja iseseisva töö maht 14 tundi
1.Veebipõhise koolituse sissejuhatus
E-posti ja Messengeri kasutamine õppeprotsessis
Google Meeti, Classroomi, Formsi tutvustus ja kasutamine
2. Eetika ja konfidentsiaalsus
3. A- ja antiseptika
Kätepesu liigid
Kätepesu tehnika
Käte antiseptika
Pindade desinfitseerimine
4.Infektsioonikontrolli põhimõtted
Isikukaitsevahendite kasutamine
Nakkusohtlik patsient
Jäätmekäitlus
Nakkusohtlikud jäätmed
5.Hooldustoimingud
Toimingu planeerimine
Vahendite valik
Patsiendiga suhtlemine
Patsiendi võimekuse hindamine
Voodihaige patsiendi pesemine
Voodipesu vahetus
Mähkmed (valik, kasutamine, vahetamine)
Patsiendi/kliendi toitmine (neuroloogiline, suhtlemisprobleemidega, pime jne)
6. Ergonoomika
7. Psüühikahäirega kliendi eripärad hooldusteenuse osutamisel
Orgaanilised psüühikahäired:dementsus, Altzhaimeritõbi, deliirium
Ärevushäired:paanikahäired
Isiksushäired:skisofreenia
Obsessiiv-kompulsiivsed häired
Meeleoluhäired:depressioon

Nõuded õppe lõpetamiseks
Lõpetaja saab vormikohase tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:
1. on läbinud vähemalt 70% ulatuses koolitusprogrammi ja saavutanud püstitatud õpiväljundid
2. sooritanud kirjaliku ülesande positiivsele tulemusele
Hindamismeetod:
Kirjalik ülesanne
Mitteeristav hindamine (A, arvestatud; MA, mitte arvestatud)
Hindamiskriteeriumid:
• juhendi alusel küsimused põhiteemade kohta Google Classroom keskkonnas
Koolitajad:
Ülle Kivisild - PKHK, hooldustöötaja eriala kutseõpetaja,
Kaido Voogla – Mediq Eesti OÜ tootejuht ja ergonoomika koolitaja,
Stella Nuust - PKHK hooldustöötaja eriala kutseõpetaja,
Eda Tiismaa – PKHK vanemraamatukogu juhataja, infotehnoloogia koolitaja
Koolituse korraldaja: Sirje Pauskar, täiendus- ja ümberõppe teenistuse juhataja; tel 55642968, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

 

 
© 2018 PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 12 | Pärnu | 80047 | tel +372 442 7870 | kursused[at]hariduskeskus.ee

Please publish modules in offcanvas position.