Metsataimekasvatus 24.09-09.10.2020

el sotsiaalfond horisontaalne1 haridusmin 3lovi est


Aeg:
  24.09-25.09 ja 01.10-02.10 ning 09.10.2020, korraga 8 akadeemilist (ak) tundi sh kahel päeval 01.10 ja 02.10 õppekäigud Pärnumaa ja Lääne-Virumaa taimlatesse
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn 12 ja Pärnumaa ja Lääne-Virumaa taimlad
Esimesel päeval 24.09 kell 09.00
Niidupargi 12 A-korpuses, ruum planeerimisel
9.00-9.30 Sissejuhatus õpingutesse, Sirje Pauskar
9.30-11.00 koolitaja Kaja Hiie 2 aktundi
11.15-12.45 koolitaja Kaja Hiie 2 aktundi
Lõuna
13.15-14.45 koolitaja Kaja Hiie 2 aktundi
15.00-16.30 koolitaja Kaja Hiie 2 aktundi
Teisel päeval 25.09 kell 09.00
Niidupargi 12 A-korpuses, ruum planeerimisel
9.00-10.30  koolitaja Kaja Hiie 2 aktundi
10.45-12.15  koolitaja Kaja Hiie 2 aktundi
Lõuna
13.00-14.30 koolitaja Kaja Hiie 2 aktundi
14.45-16.15 koolitaja Kaja Hiie 2 aktundi
01.10 kogunemine A korpuse I korruse fuajees, õppekäigule väljasõit kell 8.45, tagasi orienteeruvalt 17.30
02.10 kogunemine A korpuse I korruse fuajees, õppekäigule väljasõit kell 8.45, tagasi orienteeruvalt 17.30
Viimasel päeval 09.10 kell 09.00
Niidupargi 12 A-korpuses, ruum planeerimisel
9.00-10.30  koolitaja Kaja Hiie 2 aktundi
10.45-12.15  koolitaja Kaja Hiie 2 aktundi
Lõuna
13.00-14.30 koolitaja Kaja Hiie 2 aktundi
14.45-16.15 koolitaja Kaja Hiie 2 aktundi

Sihtrühm: Metsandusvaldkonnas (sh väikeettevõtjad, erametsaomanikud) töötavad inimesed või selles valdkonnas tööd alustavad inimesed, kes soovivad tööalaselt oma oskusi uuendada, ümbeõppida või naasta erialasele tööle
Maht: 40 tundi, millest
• auditoorse töö maht 24 akadeemilist tundi
• praktilise töö maht 16 akadeemilist tundi sh õppekäigud taimlatesse
Grupi suurus: 8 õppijat
Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.
Õppe alustamise nõuded: Sihtrühma kuulumine. Riikliku koolitustellimuse koolitused (RKT) on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. Koolitusele kandideerija peab vastama vähemalt ühele järgnevatest nõuetest:
1. kesk- või erialase tasemehariduseta täiskasvanud;
2. aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+.
Õppekava vaata SIIT
Õpiväljundid:
Koolituse läbinu:
1. selgitab taimse paljundusmaterjali tootmisele ja turustamisele õigusaktidega seatud nõudeid;
2. selgitab kvaliteetse metsaseemne varumise ja säilitamise põhimõtteid;
3. tunneb metsataimla rajamise põhimõtteid;
4. tunneb istutusmaterjali tootmise tehnoloogiaid ja agrotehnikat, kasvatab ja hooldab istutusmaterjali;
5. kirjeldab põhilisi taimlas esinevaid haigusi ning nende profülaktikat..
Koolituse teemad:
Auditoorse töö maht 24 akadeemilist tundi
1. Paljundusmaterjali tootmise õiguslikud alused
2. Metsaseemnemajandus
3. Istutusmaterjali tootmine sh istutusmaterjali kvaliteet ja väljatuleku arvestus
4. Taimede väljakaevamine, sorteerimine, pakkimine, ajutine säilitamine, transport
5. Põhilised taimlas esinevad haigused ja nende vältimine
6. Õpiväljundite saavutatuse hindamine ja tagasiside
Praktilise töö maht 16 akadeeemilist tundi
1. Õppekäik erinevatesse istutusmaterjali tootvatesse ettevõtetesse (avamaataimla ja suletud juurestikuga taimi katmikalal kasvatavad taimlad, seemnemajandus).
Õppe korraldus: Auditoorne töö toimub klassiruumis ja praktiline töö vaatluspraktikana taimlates. Praktilisele tööle minekuks peab õppijal olema ilmastikule ja aastaajale sobiv riietus ning jalanõud. Praktilistele õppekäigule sõiduks on tellitud buss.
Nõuded õppe lõpetamiseks:
1. On läbinud vähemalt 70% õppekavast
2. Õpiväljundid on saavutatud ja hinnatud
3. Kokkuvõttev hinne kujuneb, kui õppija sooritab teoreetiliste teadmiste testi tulemusele vähemalt 60%.
Hindamismeetod:
Teoreetiliste teadmiste test. Testis peab saavutama tulemuse vähemalt 60%.
Hindamiskriteeriumid:
1. Selgitab taimse paljundusmaterjali tootmisele ja turustamisele õigusaktidega seatud nõudeid;
2. Kirjeldab kvaliteetse metsaseemne varumise põhimõtteid;
3. Kirjeldab kvaliteetse metsaseemne säilitamise ja kvaliteedi määramise põhimõtteid;
4. Selgitab metsataimla rajamise põhimõtteid;
5. Kirjeldab istutusmaterjali tootmise tehnoloogiaid ja agrotehnikat;
6. Eristab põhilisi taimehaigusi välistunnuste järgi; selgitab taimehaiguste profülaktika põhimõtteid.
Koolitajad:
Kaja Hiie – PKHK metsanduse ja aianduse kutseõpetaja
Praktikud taimlatest.
Koolituse korraldaja: Sirje Pauskar, täiendus- ja ümberõppe teenistuse juhataja; tel 55642968, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Majutusvõimalus: Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaskodus Niidupargi 16, info õpilaskodu juhatajalt Siire Tõrva - See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või 4451963, 58607746. Ühe ööpäeva maksumus on 8 EUR.
PS!
Kui olete registreerunud, siis ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5 päeva enne koolituse algust.

 

 

 
© 2018 PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 12 | Pärnu | 80047 | tel +372 442 7870 | kursused[at]hariduskeskus.ee

Please publish modules in offcanvas position.