Valgustusraied erineva liigilise koosseisuga ja erivanusega puistutes, 26.11-30.11.2020

el sotsiaalfond horisontaalne1 haridusmin 3lovi est


Aeg: 26.11, 27.11 ja 30.11.2020 korraga 10 akadeemilist (ak ) tundi sh 30.11 õppekäik taimlatesse
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn 12, B-korpus ruum B 307
Ajakava:
Esimesel päeval 26.11 kell 08.30 ruum B 307 planeerimisel
Niidupargi tn 12, B -korpuses
08.30-09.00 Sissejuhatus õpingutesse, Sirje Pauskar
9.00-10.30 koolitaja Andres Jäärats 2 aktundi
10.45-12.15 koolitaja Andres Jäärats 2 aktundi
Lõuna
12.45-14.15 koolitaja Andres Jäärats 2 aktundi
14.30-16.00 koolitaja Andres Jäärats 2 aktundi
16.15-17.45 koolitaja Andres Jäärats 2 aktundi
Teisel päeval 27.11 kell 09.00 ruum B 307 planeerimisel
Niidupargi tn 12, B -korpuses
9.00-10.30 koolitaja Andres Jäärats 2 aktundi
10.45-12.15 koolitaja Andres Jäärats 2 aktundi
Lõuna
12.45-14.15 koolitaja Andres Jäärats 2 aktundi
14.30-16.00 koolitaja Andres Jäärats 2 aktundi
16.15-17.45 koolitaja Andres Jäärats 2 aktundi
30.11 kogunemine Niidupargi tn 12, A korpuse I korruse fuajees, õppekäigule väljasõit kell 8.45, tagasi Pärnus orienteeruvalt 17.30 Teoreetiliste teadmiste test, õpiväljundite hindamine ja tagasiside.
Sihtrühm: Metsandusvaldkonnas (sh väikeettevõtjad, erametsaomanikud) töötavad inimesed või selles valdkonnas tööd alustavad inimesed, kes soovivad tööalaselt oma oskusi uuendada, ümbeõppida või naasta erialasele tööle
Maht: 30 tundi, millest
• auditoorse töö maht 20 akadeemilist tundi
• praktilise töö maht 10 akadeemilist tundi sh õppekäik metskonda
Grupi suurus: 8 õppijat
Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.
Õppe alustamise nõuded: Sihtrühma kuulumine. Riikliku koolitustellimuse koolitused (RKT) on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. Koolitusele kandideerija peab vastama vähemalt ühele järgnevatest nõuetest:
1. kesk- või erialase tasemehariduseta täiskasvanud;
2. aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+.
Õppekava vaata SIIT 
Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:
1.tunneb valgustusraiete metsakasvatuslike omadusi
2.oskab planeerida valgustusraiete teostamiste hulka
3.omab baasteadmisi valgustusraiete vajalikkusest segametsa noorendikus
4.omab baasteadmisi valgustusraiete vajadusest okaspuu noorendikus
Koolituse teemad:
Auditoorsed tunnid 20 ak tundi:
1.Valgustusraiete metsakasvatuslikud omadused
2.Valgustusraie teostamise planeerimine
3.Baasteadmised valgustusraiete vajalikkusest segametsa noorendikus
4.Baasteadmised valgustusraiete vajadusest okaspuu noorendikus
Praktiline töö 10 ak tundi:
1. Eriliigilised valgustusraied
2. Erivanuselised valgustusraied
3.Õppekäik metskonda
4. Õpiväljundite saavutatuse hindamine ja tagasiside
Õppe korraldus: Auditoorne töö toimub klassiruumis ja praktiline töö praktilise tööna metskonnas. Praktilisele tööle minekuks peab õppijal olema ilmastikule ja aastaajale sobiv riietus ning jalanõud. Praktilistele õppekäigule sõiduks on tellitud buss.
Nõuded õppe lõpetamiseks
1. On läbinud vähemalt 70% õppekavast
2. Õpiväljundid on saavutatud ja hinnatud
3. Kokkuvõttev hinne kujuneb, kui õppija sooritab teoreetiliste teadmiste testi tulemusele vähemalt 60%.
Hindamismeetod
Teoreetiliste teadmiste test. Testis peab saavutama tulemuse vähemalt 60%.
Hindamiskriteeriumid:
Test sisaldab järgmist
1.Valgustusraiete metsakasvatuslikud omadused
2.Valgustusraie teostamise planeerimine
3.Baasteadmised valgustusraiete vajalikkusest segametsa noorendikus
4.Baasteadmised valgustusraiete vajadusest okaspuu noorendikus

Koolitaja:
Andres Jäärats Eesti Põllumajandusülikooli Metsataimekasvatuse ja metsauuenduse lektor. Praktikud taimlatest.
Koolituse korraldaja: Sirje Pauskar, täiendus- ja ümberõppe teenistuse juhataja; tel 55642968, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Majutusvõimalus: Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaskodus Niidupargi 16, info õpilaskodu juhatajalt Siire Tõrva - See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või 4451963, 58607746. Ühe ööpäeva maksumus on 8 EUR.
PS! Kui olete registreerunud osalejaks, siis sellega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohale pääsemise põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5 päeva enne koolituse algust.

 

 

 

 

 

 
© 2018 PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 12 | Pärnu | 80047 | tel +372 442 7870 | kursused[at]hariduskeskus.ee

Please publish modules in offcanvas position.