Puittaimestiku kasutusvõimalused puhkemajanduses ja keskkonna kaitseks 28.06-30.06.2022

el sotsiaalfond horisontaalne1 haridusmin 3lovi estKoolitus just sinule, kui oled huvitatud loodusradade kujundamisest või kaitsehekkide rajamisest.
Räägime kasvukohale sobivate puittaimede valikust, radade hooldamisest ja uuendamisest.Tutvume võimalustega kasutada puittaimi tuule-, saaste-ja müra kaitseks ning pinnase hoidmiseks veekogude kaldal.
Koolitus annab võimalusi laiendada loodusturismi kasutamist ning hoida olemasolevaid rajatisi ja looduskooslusi.


Aeg:
  28.06, 29.06 ja 30.06.2022, korraga 9 akadeemilist (ak) tundi kolmel päeval, viimasel päeval 30.06 õppekäik järgmiselt: Reiu rand- Uulu männikud- Jõulumäe tervisesrajad- Häädemeeste rannametsad- Kabli loodusrada- Laiksaare lammimetsade õpperada- Reiu jõe kallasrajad.
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn 12  Pärnu
Esimesel päeval 28.06 kell 09.00
Niidupargi 12 A-korpuses, ruum A220 
9.00-9.30 Sissejuhatus õpingutesse, Sirje Pauskar
9.30-11.00 koolitaja Kaja Hiie 2 aktundi
11.15-12.45 koolitaja Kaja Hiie 2 aktundi
Lõuna
13.15-14.45 koolitaja Kaja Hiie 2 aktundi
15.00-17.15 koolitaja Kaja Hiie 3 aktundi
Teisel päeval 29.06 kell 09.00
Niidupargi 12 A-korpuses, ruum ruum A220
9.00-10.30  koolitaja Arnold Schmidt 2 aktundi
10.45-12.15  koolitaja Arnold Schmidt 2 aktundi
Lõuna
13.00-14.30 koolitaja Arnold Schmidt 2 aktundi
14.45-17.00 koolitaja Arnold Schmidt 3 aktundi
Kolmandal viimasel päeval 30.06 kell 09.00-17.15
Õppekäik kooli tellitud bussiga järgmiselt: Reiu rand- Uulu männikud- Jõulumäe tervisesrajad- Häädemeeste rannametsad- Kabli loodusrada- Laiksaare lammimetsade õpperada- Reiu jõe kallasrajad
Kogunemine A-korpuse I korruse fuajees kell 08.50

Sihtrühm: Metsandus- või turismivaldkonnas (sh väikeettevõtjad või erametsaomanikud või  maaturismivaldkond) töötavad inimesed või selles valdkonnas tööd alustavad inimesed, kes soovivad tööalaselt oma oskusi uuendada, ümbeõppida, näiteks maaturismivaldkonnas loodusradade või rajapunktide rajamiseks jne
Maht: 26 tundi, millest
• auditoorse töö maht 18 akadeemilist tundi
• praktilise töö maht 8 akadeemilist tundi 
Grupi suurus: 10 õppijat
Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.
Õppe alustamise nõuded: Riikliku koolitustellimuse koolitused (RKT) on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes
Õpiväljundid:
Koolituse läbinu:
1. Kirjeldab puittaimestiku erinevaid kasutusvõimalusi.
2. Selgitab  loodusradade erinevaid kasutusvõimalusi.
3. Kavandab rajaplaani koos sobivate punktide asukohtade ja teemadega.
4. Selgitab rajapunktide rajamise võimalusi.
5. Hindab rajahoolduse vajadust.
6. Selgitab hekkide ja kaitseribade erinevaid ülesandeid.
7. Kirjeldab hekkideks ja kaitseribadeks sobivad liike ja nende kasvunõudeid.
8. Valib erinevatele objektidele liigid ja kujunduse.
9. Kirjeldab erinevate hekkide ja kaitseribade hooldustöid.
Koolituse teemad:
Auditoorse töö maht 18 akadeemilist tundi
1. Puittaimestiku kasutusvõimalused erinevateks ülesaaneteks
2. Loodusrajad ja nende eesmärgid-puhkus, õuesõpe,  metsanduslik, looduskaitse
3. Rajaplaneerimine- punktide asukohad ja teemad; meeskond, vahendid, aeg
4. Raja ehitised, ülesanded, tekstid
5. Raja hooldamine - niitmine, prahi koristamine, ehitiste korrashoid
6. Hekkide ja kaitseribade ülesanded: varjamiseks, tuuletõkkeks, pinnasekaitseks, müra ja saastekaitseks, kuumakaitseks, veekogude kallaste kaitseks
7. Hekkideks ja kaitseribadeks sobivad liigid
8. Liikide valik ja objekti kujundus sõltuvalt  asukohast ja ülesandest
9. Hooldustööd, nende sagedus, vahendid, aeg
10. Õpiväljundite saavutatuse hindamine ja tagasiside - koostab ideekavandid loodusraja ja heki- või kaitseriba planeerimiseks ja läbib intervjuu
Praktilise töö maht 8 akadeeemilist tundi
1. Õppekäik olemasolevatele või planeeritavale objektile
Õppe korraldus: Auditoorne töö toimub klassiruumis ja praktiline töö olemasolevatel või planeeritavatel objektidel. Praktilisele tööle minekuks peab õppijal olema ilmastikule ja aastaajale sobiv riietus ning jalanõud. Praktilistele õppekäigule sõiduks on vajadusel tellitud buss.
Nõuded õppe lõpetamiseks:
1. On läbinud vähemalt 70% õppekavast.
2. Õpiväljundid on saavutatud ja hinnatud.
3. Kokkuvõttev hinne kujuneb, kui õppija koostab ideekavandid loodusraja ja heki -või kaitseriba planeerimiseks ja läbib intervjuu.
Hindamismeetod:
Ideekavand ja intervjuu. Õppija koostab ideekavandi objekti  planeerimiseks ja tutvustab seda intervjuu käigus.
Hindamiskriteeriumid
Õppija:
Kirjeldab puittaimestiku erinevaid kasutusvõimalusi.
Selgitab  loodusradade erinevaid kasutusvõimalusi.
Kavandab rajaplaani koos sobivate punktide asukohtade ja teemadega.
Selgitab rajapunktide rajamise võimalusi.
Hindab rajahoolduse vajadust.
Selgitab hekkide ja kaitseribade erinevaid ülesandeid.
Kirjeldab hekkideks ja kaitseribadeks sobivad liike ja nende kasvunõudeid.
Valib erinevatele objektidele liigid ja kujunduse.
Kirjeldab erinevate hekkide ja kaitseribade hooldustöid.
Koolitajad:
Kaja Hiie – PKHK metsanduse ja aianduse kutseõpetaja
Koolituse korraldaja: Sirje Pauskar, täiendus- ja ümberõppe teenistuse juhataja; tel 55642968, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Majutusvõimalus: Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaskodus Niidupargi 16, info õpilaskodu juhatajalt Siire Tõrva - See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või 4451963, 58607746. Ühe ööpäeva maksumus on 9 EUR.
PS!
Kui olete registreerunud, siis ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5 päeva enne koolituse algust.

 

 

 
{BreezingForms:tasuta}