Kompostimine 29.03-31.03.2023

el sotsiaalfond horisontaalne1 haridusmin 3lovi estAeg:
 29.03, 30.03, 31.03.2023 Koolitus toimub kolm järjestikku päeva, sh ühel päeval praktiline töö ja ühel päeval õppekäik jäätmejaama jne.
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn 12, A-korpus ja Pärnumaa 
Esimesel päeval  29.03 kell 09.00
Niidupargi 12 A-korpuses, ruum A220
Kell 09.00-09.15 Sissejuhatus õpingutesse, Sirje Pauskar
Kell 09.00-16.00 Loengud, koolitaja Erna Gross
30.03 ja 31.03 praktiline töö sh õppekäik jäätmejaama
Sihtrühm: Aianduses või taimedega töötavad inimesed, rohepöördele kaasaaitajad, haljastuses töötajad, kogukonnaaedade loojad, keskkonnaspetsialistid.
Maht: 24 tundi, millest
• auditoorse töö maht 8 akadeemilist tundi
• praktilise töö maht 16 akadeemilist tundi sh õppekäik jäätmejaama
Grupi suurus: 8 õppijat
Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.
Õppe alustamise nõuded: Sihtrühma kuulumine. Riikliku koolitustellimuse koolitused (RKT) on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. Koolitusele kandideerija peab vastama vähemalt ühele järgnevatest nõuetest:
1. kesk- või erialase tasemehariduseta täiskasvanud;
2. aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+.
Õpiväljundid:
Koolituse läbinu:
1. Komposteerib jäätmed vastavalt Jäätmehoolduseeskirjale;
2. Kasutab aunkomposteerimist.
Koolituse teemad:
Auditoorse töö maht 8 akadeemilist tundi

 • Kompostimine enne ja nüüd
 • Komposteerimise vajadus vastavalt jäätmehoolduseeskirjale
 • Komposti valmistamine
 • Komposti kasutamine
  Praktilise töö maht 16 akadeeemilist tundi
  • Eeltööd kompostimiseks, kompostikast
  • Komposteeritava materjali sorteerimine ja ettevalmistamine
  • Komposti kasutamine tahkena ja vedelikuna
  • Õppekäik jäätmejaama

Õppe korraldus: Auditoorne töö toimub klassiruumis. Praktilisele tööle minekuks peab õppijal olema ilmastikule ja aastaajale sobiv riietus ning jalanõud. Praktilistele õppekäigule sõiduks on tellitud buss.
Õppekeskkonna kirjeldus:
Aianduse eriala klass, aianduse  eriala õppeala koolis
Kõik vajalikud õppevahendid ja isikukaitsevahendid (kindad, tööpõlled jms) olemas.
Õppematerjalid olemas kooli raamatukogus ja kasutatavad kursuse käigus õppeklassis
Nõuded õppe lõpetamiseks:
1. On läbinud vähemalt 70% õppekavast
2. Õpiväljundid on saavutatud ja hinnatud
3. Kokkuvõttev hinne kujuneb,kui õppija on vastanud testile suuliselt õppetöö käigus ja praktilise töö osas juhendaja poolt esitatavate tööülesannete alusel.
Hindamismeetod: suuline test ja praktiline töö
Hindamiskriteeriumid:
Teoreetiline töö - hinnatakse suulise testiga õppetöö käigus
Praktilise töö hindamine toimub praktilise töö käigus juhendaja poolt esitatavate tööülesannete alusel.
Mitteeristav hindamine (A, arvestatud; MA, mitte arvestatud)
Koolitaja:
Erna Gross
–Pärnumaa Kutsehariduskeskuse aianduse kutseõpetaja, täiskasvanute koolitaja
Agronoomi hariduse omandas Eesti Põllumajanduse Akadeemias ja peale erialal töötamist on viimased 18 aastat õpetanud  Pärnumaa Kutsehariduskeskuses aiandust.
Erna on juhendanud arvukalt edukaid aiandusteemalisi kursuseid ja täienduskoolitusi. Koostöö toimub erinevate aiandite, puukoolide, aiandusettevõte ja aednikega. Erna omab aedniku ja täiskasvanute koolitaja kutsetunnistusi
Koolituse korraldaja: Sirje Pauskar, täiendus- ja ümberõppe teenistuse juhataja; tel 55642968, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Majutusvõimalus: Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaskodus Niidupargi 16, info õpilaskodu juhatajalt Siire Tõrva - See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või 4451963, 58607746. Ühe ööpäeva maksumus on 10 EUR.
PS!
Kui olete registreerunud, siis ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5 päeva enne koolituse algust.

 

 

 
Täida väli!
Täida väli
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik
Tee valik!
Invalid Input
Täida väli
Kinnita!
Invalid Input