Psühholoogia alased teadmised ja praktilised näited sotsiaalvaldkonna klienditöös_sügis 2024Logo1 haridusmin 3lovi est 

 

 

Aeg: planeerimisel, sügisel 2024. Registreerimine avatud. 
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus (PKHK), Niidupargi tn 12, Pärnu

Toimumise kuupäevad: Planeerimisel. Niipea, kui on kindlad kuupäevad ja kellaajad kokkulepitud, informeeritakse registreerunuid.
Maht:
28 akadeemilist tundi sh 20 tundi teoreetilist ja 4 tundi praktilist õpet ning 4 tundi iseseisvat tööd.
Sihtrühm: koolitusele on oodatud sotsiaalvaldkonna esindajad – sotsiaaltöötajad, hooldustöötajad, tegevusjuhendajad, tugisüsteemide töötajad jne, kes soovivad täiendada teadmisi psühholoogia alal ja sotsiaalvaldkonna klienditöös
Grupi suurus: 20 inimest
Õppe alustamise nõuded: Sihtrühma kuulumine.
Majutusvõimalus kaugemalt tulijatele: Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaskodus Niidupargi 16, info õpilaskodu juhatajalt Siire Tõrva - See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või 4451963, 58607746. Ühe ööpäeva maksumus on 10 EUR.

Õpiväljundid:  
Koolituse läbinu:
 1. Omab teoreetilisi ja ülevaatlike teadmisi Eestis toimuvast huvikaitsest ja kogukonna töö olulisusest
 2. Mõistab probleemse käitumise põhjuseid, ennetamisvõimalusi ja kriisiolukordade lahendamise võimalusi
 3. Mõistab oma tööalast rolli sotsiaaltöö kontekstis.
 4. Oskab toime tulla probleemselt käituva kliendiga.
 5. Omab ülevaadet vaimse tervise häiretest.
 6. Tunneb ja oskab eristada psühholoogia töö valdkondi ja suundi ning teeb vahet erinevatel psühhoteraapia suundadel. 
Õppe sisu:
Koolituse teemad:    
Teoreetiline õpe 20 akadeemilist tundi, praktiline õpe 4 akadeemilist tundi ning 4 akadeemilist tundi iseseisev töö

  • erivajadustega inimestega toimetuleku oskus; probleemselt käituva või vägivaldse kliendiga toimetuleku oskus; (töötaja roll, pädevus, identiteet tööülesannetes, meeskonnatöö, konflikti eripärad ja lahenduskäigud, võimalused ja lahendused.
  • teadmised keerulistest vaimse tervise häiretest; (ülevaade RHK 10 /V diagnoosidest, juhtumid päriselust, võimalikud lahendused, integratiivse meeskonna koostöö olulisus)
  • huvikaitse-, võrgustiku- ja kogukonnatööoskused; õiguskantsleri Puuetega inimeste Nõukoja tööst. Diskrimineerimise ja sildistamisega seonduv. Kogemusnõustamisest ja patsientide esinduskodadest ja ühingutest. Kogukonna töö olulisus Vaimse Tervise Püramiid Vaimse Tervise Roheline Raamat. VATEK võrgustik.
  • psühholoogiaalased teadmised ja oskused: ülevaade psühholoogia ja psühhoteraapia suundadest,mis suund millega ja miks tegeleb.
    Õpiväljundite hindamine ja tagasiside.
    Kodutöö - etteantud teemakohase filmi (JOKKER) vaatamine  ja reflektsioon sellest.

 Õppekeskkonna kirjeldus: 
Õpperuumid vastavad tööohutuse ja tervisekaitse nõuetele. Teoreetilise õppe läbiviimiseks on olemas esitlustehnika ja internetiga varustatud õppeklassid.
Õppematerjalid
Õppijad saavad koolitajalt veebipõhiseid õppematerjale.
Vaimse tervise huvikaitse ühingu E-Pill loomine https://epill.ee/tegevused/,
P
uuetega Inimeste Koja tööst ja https://www.oiguskantsler.ee/et/puuetega-inimeste-n%C3%B5ukoda

Kursuse maksumus:
Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), kaasrahastanud Euroopa Liit. Koolitusel osalemine on tasuta tingimusel, kui koolitus läbitakse täies (lähtudes lõpetamise nõuetest) mahus. 
NB! Kui tasuta osalemise tingimused ei ole täidetud (näiteks koolituse katkestamine jne), käsitletakse seda tavakoolitusena ning õppijale rakendub koolitusarve tasumise kohustus.  
Kursuse eest tasumine toimub arve alusel, antud koolituse hind tingimuste mittetäitmisel on 264 EUR.
Nõuded õppe lõpetamiseks:
Lõpetaja saab  täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud vormikohase tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:
   1. On osalenud aktiivselt kontakttundides
   2. Õpiväljundid on saavutatud ja hinnatud
   3. Kokkuvõttev hinne kujuneb praktilise kodutööna–etteantud filmi vaatamine ja reflektsioon sellest.

Hindamismeetodiks: on praktiline töö (kodune ülesanne) ja grupis esitlemine
Hindamiskriteerium:
Vastavalt etteantud lähteülesandele - etteantud filmi vaatamine ja reflektsioon sellest ja grupis esitlemine ning arutelu.
Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt A(arvestatud), MA (mittearvestatud).
Väljastatavad dokumendid
Lõpetaja saab vormikohase täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui:
* isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid ja koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust.

Koolitaja: 
Indrek Linnuste
on lõpetanud Akadeemia Nord Psühholoogia bakalaureus/ võrdsustatud magistri kraadiga (Eesti ERIC/NARIC);
Tartu Ülikool Arstiteaduskond, Rahvatervishoid (Epidemioloogia) Terviseteaduse magister (Alkoholisõltuvusega meeste elukvaliteet)
Hetkel on lõpetamas Tartu Ülikoolis religiooni uuringute õppesuunal doktorantuuri. Ta on läbinud täiendusõppena väga mitmeid koolitusi, et omandada nö tööriistu inimestega tööks. Näiteks Hingehoiu baaskursus, vanglas vabanenute tugiisiku koolitus, Care metoodika kursus, grupijuhtimise kursus jt.
Koolitajana on olnud lektor väga mitmes kutsehariduskeskuses (Pärnu, Haapsalu) ja koolitusfirmades, aga ka Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledžis. Peamised teemad on olnud vaimse tervise, tervisekäitumise ja sõltuvustega seotud.
Indrek on töötanud Pärnu Haigla Psühhiaatria Kliinikumis psühholoogina on Pärnus Amanita MTÜ ja Solve et Coagula OÜ juht.
www.amanitaeesti.ee 
https://www.instagram.com/amanita.eesti/
https://www.facebook.com/Solve-et-Coagula-Amanita-306027249749008/

Koolituse korraldaja:
 Sirje Pauskar, PKHK täiendus- ja ümberõppe teenistuse juhataja, 4427881; 55642968, e- post sSee e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

NB! Kui olete registreerunud, siis ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud, kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti. Õppekohale pääsemise põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, õppimissoovi põhjenduse kirjeldus vastavalt tööalasele vajadusele (miks soovite osaleda tasuta kursusel, kuidas plaanite õpitut rakendada jne. ) ning registreerimisjärjekord.
Grupp komplekteeritakse ja kõigile (gruppi pääsenud ja väljajääjad) saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 7 päeva enne koolituse algust. 
Täida väli!
Täida väli
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik
Tee valik!
Invalid Input
Täida väli
Invalid Input
Invalid Input