Mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja pädevuskoolitus

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Koolituse aeg: 24.11.2020. Koolitus toimub, kui osalejaid on vähemalt 8. Koolitus registreerumiseks avatud.
Toimumise koht:  Pärnumaa Kutsehariduskeskus,  Niidupargi tn 12, Pärnu
Sihtrühm: Mootorsõidukitehniku kutsealal töötavad  isikud, kes soovivad omandada  osakutse „Mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja, tase 4“, mis on kohustuslik sõidukite kliimaseadmete käitlemise töid tegelevatele isikutele.
Maht:  9 tundi (5 tundi auditoorset tööd+ 4 tundi praktilist tööd), millele lisandub 2 tundi kutseeksami aega.
 
Koolituse teemad:
1) Mootorsõidukite kliimaseadmete käitlemise põhialused;
2) Mootorsõidukite kliimaseadmetes külmutusagensina kasutatavate fluoritud kasvuhoonegaaside kasutamise ja omaduste põhialused, kõnealuste kasvuhoonegaaside heite mõju keskkonnale (kliimamuutusega seotud globaalse soojenemise potentsiaali suuruse järjekorras);
3)  Põhiteadmised määruse (EÜ) nr 842/2006 ja direktiivi 2006/40/EÜ asjakohastest sätetest;
4) Põhiteadmised kutsealaga seotud Eesti õigusaktidest;
5)  Fluoritud kasvuhoonegaaside kokkukogumise tavameetoditest.
B  Praktilised oskused
6)  Külmutusagensi mahuti käsitsemine
7) Kogumisseade ühendamine mootorsõiduki fluoritud kasvuhoonegaase sisaldava kliimaseadme teenindusavadega ja kogumisseadme teenindusavade küljest lahti ühendamine;
8) Kogumisseade käitamine.
 
Õpiväljundid:  Koolituse läbinu omandab mootorsõidukite kliimaseadmete hooldamise, käitlemise ja remondiga tegelemiseks vajalikud teadmised ja oskused  EÜ Komisjoni määruse nr 307/2008 lisa „Koolitusprogrammides sisalduvate teadmiste ja oskuste miinimumnõuded” kohaselt  ning sooritab osakutse eksami.
 
Grupi suurus:  koolitus toimub, kui osalejaid on vähemalt 10.  Piisava arvu avalduste laekumisel võtab koolitusjuht iga koolituse soovijaga ühendust ning teatab  koolituse  toimumise ajakava,  koha ning väljastab koolituse arve.
Koolituse maksumus:  150 eur/osaleja.  Tasumine ülekandega arve alusel.
Kutseeksam:  Kutse andja- Autokutseõppe Liit MTÜ, Liimi 1 Tallinn. Info osakutse taotlejale https://autokutse.ee/kutsed/
Kompetentse hinnatakse kliimaseadme käitlemise praktiliste oskuste esitlemise kaudu  koolituse lõppemisel  ja sellele järgneval teoreetiliste teadmiste kontrollimisel.
Teooriatest koosneb kahest osast, kummaski 15 küsimust.
Test 1 Mootorsõidukite kliimaseadmed ja külmutusained.  Lävend 80%
Test 2 Kliimaseadmete hooldus- ja remondiseadmete kasutamist  ja kutseala puudutavate õigusaktide tundmine.  Lävend 80%
 
Kursusest loobumine:  Koolituses loobumisest tuleb teatada vähemalt  5 tööpäeva enne koolituspäeva. Hilisema teatamise korral  jääb koolituse tasu koolitajale ja kutse andmise tasu kutse andjale.  Erandina tagastatakse tasud tõendatud olulise põhjuse  (haigestumine, õnnetusjuhtumid) olemasolul.
 
Koolituse läbiviija:
Mario Susi- Pärnumaa Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja.
Kutsetunnistus sõiduautodiagnostik, tase 5 - osakutse mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja, tase 5 (tähtajatu)
Kutsetunnistus sõiduautotehnik I (tähtajatu)

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2018 PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 12 | Pärnu | 80047 | tel +372 442 7870 | kursused[at]hariduskeskus.ee

Please publish modules in offcanvas position.