Pottsepa esmaõpe

Sihtgrupp: isikud, kes soovivad oma konkurentsivõimet tööturul parandada ning oskuseid täiendada, et pärast õpingute lõpetamist alustada tööd pottsepa abina.
Õppija, kes vajab pottsepa teadmiseid ettevõtlusega alustamiseks.

Aeg: Planeeritud september 2021 (N, R kell 17.00-20.15 ja L 09.00-15.00). Registreerumiseks avatud.

Maht: 130 tundi
Koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn. 12, Pärnu

Kursuse eesmärk: õppija oskab tööjooniste põhjal koostada hinnapakkumise koos materjalide valikuga ning juhendamisel arvutab hoone soojavajadust järgides küttesüsteemide ja –seadmete ehitamist/ paigaldamist reguleerivat seadusandlust ja kehtestatud nõudeid.
Tutvu ka eelmisel kursusel tehtud töödega!

Teemad:
Teooria 37 tundi
Üldnõuded, hea ehitustava 2 tundi
Pottsepatöö põhireeglid, oma töö korraldamine, seadusandlus 4 tundi
Tööohutus ehitustöödel. Tuleohutus ja töökultuur, ohutustehnika nõuded, kütuse valik ja põlemine 4 tundi
Pottsepa töövahendid ja –materjalid, materjalikulu arvestamine 4 tundi
Korsten ja ehituslik asend, vastavad materjalid 2 tundi
Pliidid ja soemüürid, vastavad materjalid 2 tundi
Toaahjud, kaminahjud, leivaahjud 2 tundi
Kaminad ja nende valik, materjalide valik 2 tundi
Küttekollete kasutamine ja hooldus 4 tundi
Korstnate ja küttekollete vead ja nende vältimine 2 tundi
Remonttööde teostamise järjekord 4 tundi
Soojafüüsika (graafilised tabelid, arvutused) 5 tundi
Praktiline töö 90 tundi
Praktiline töö õppepolügoonil meistri juhendamisel 90 tundi
- Vuugiga müüri ladumine, montaaži- ja betoonitööd, korstnate ja suitsulõõride ladumine, raketiste valmistamine, sarruse tööd, ahjude, kaminate ja pliitide ladumine, võlvide ja sillutiste ladumine, erinevatest ehitusmaterjalidest elementide ladumine
Eksam 3 tundi
Teadmiste kontroll – pliitide, ahjude, kaminate konstruktsiooni elemendid

Õpiväljundid:
1) selgitab tööjoonistelt ehitatava küttesüsteemi töökorralduslikud soovid tööülesande täitmiseks
2) arvutab juhendamisel ruumi ligikaudse soojavajaduse lähtudes kasutamise ja asukoha eripära
3) omab ülevaadet pottsepatööde tehnoloogiast, valib töövahendid ja materjalid ning koostab hinnapakkumise vastavalt tööülesandele järgides kütteseadmete ehitamist ja paigaldamist.

Grupi suurus: miinimum 5 õppijat. Grupi komplekteerumisel täpsustab koolitusjuht koolitatava osalemissoovi ning edastab koolituse ajakava ning toimumiskoha.
Koolituse maksumus: 1650 EUR/ lõplik (võimalik tasuda kolmes osas, ühe osa makse 550€).
Koolituse lõpetajale väljastatakse PKHK tunnistus koos õiendiga koolituse läbimise kohta!
Tasumine ning loobumine: Osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).
Koolitaja: Lembit Lill, ehituseriala kutseõpetaja

Koolitusjuht: Gerli Ollino, tel: 445 1968; 501 4291, e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
NB! Pärnumaa Kutsehariduskeskuse poolt väljastatav koolituse tunnistus ei ole kutsetunnistus ja ainult sellega ei tohi klintidele teha pottsepatöid. PKHK tunnistusega saab vaid vanasse majja a`la endale koju või suvemajja ehitada kütteseadme. Küll aga peab mingi algkoolituse tunnistus olema, et minna tegema Pottseppade Liitu kutseeksamit. Enne eksamile minekut tuleb arvestada nüansiga, et ainult algkoolituse läbimisega ei saa kohe minna eksamile, vaid tuleb omada ka minimaalset töökogemust. Selleks sobib praktika pottsepa juhendamisel (kas pottsepa või pottsepp-meistri juures). Praktikale ei ole esitatud ajalist mahtu, küll aga tuleb esitada kutse taotlemisel loetelu 5-st praktikal ehitatud objektist (sinna hulka ei arvata koolis praktikaklassis ehitatud töid).

Eksam on detailselt kirjeldatud ka hindamisstandardis. Pottsepp-sell, tase 3 taotlejatel tuleb läbida teooria test ja praktika eksam. Praktika eksamil tuleb teostada kütteseadme osa ladumine vastavalt etteantud joonisele.

Kõik PKHK algõppe koolituse läbinud inimesed saavad taotleda pottsepp-sell, tase 3 kutset. Pottsepad.ee lehele on olemas kutsestandard pottsepp-sell, tase 3 ja hindamisstandard antud kutsetasemele.

Pottsepp-sell, tase 3 kutse taotlemise eeldused on järgnevad: pottsepp-sell, tase 3 kutse taotleja peab vastama vähemalt ühele alljärgnevatest tingimustest.
Taotlejal on kas: kutseharidus pottsepa erialal ja edukalt läbitud ettevõttepraktika pottsepatöödel
või
põhiharidus ja vähemalt ühe erialase (küttesüsteemide ehitamine ja paigaldamine) koolituse läbimine viimase 3 aasta jooksul ja varasem töökogemus pottsepatöödel
või
põhiharidus ja viimase 3 aasta jooksul läbitud vähemalt 1-aastane väljaõpe kas Pottsepp III või Pottsepp, tase 4 või Pottsepp-meister, tase 5 juhendamisel. Taotlejal tuleb esitada meistri/ juhendaja /praktikaettevõtte poolne soovituskiri.

Antud koolitusel osalejatele kohaldataks seega punkti: põhiharidus ja vähemalt ühe erialase (küttesüsteemide ehitamine ja paigaldamine) koolituse läbimine viimase 3 aasta jooksul ja varasem töökogemus pottsepatöödel.

© 2018 PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 12 | Pärnu | 80047 | tel +372 442 7870 | kursused[at]hariduskeskus.ee

Please publish modules in offcanvas position.