Keevitajad sooritavad 31.05 kutseeksamit

31.05.2018 sooritasid 7 täiendus- ja ümberõppe teenistuse koolitatavat Pärnumaa Kutsehariduskeskuse ruumides keevitaja kutseeksamit. Viis õppijat sooritasid 3 taseme kutseeksamit ning kaks õppijat 4 taseme kutseeksamit.  Kursuslastel tuli tõestada nii oma teoreetilisi teadmisi, kui ka teostada kaks praktilist tööd (MAG ning MMA). Eksamit võttis vastu kutseandja KOO-MET OÜ, kuhu kuulusid Harri Veskimeister, Jaan Laub ning Heikki Nurmsalu. Eelnevalt 20.02-15.05.2018 on kõigil eksaminantidel läbitud ettevalmistav kursus keevitaja 3. taseme eksami sooritamiseks, mahuga 120 tundi. Koolitatavaid aitasid eksamiks ettevalmistada meie suurepärased erialaõpetajad Lembit Miil, Ilmar Eek ning Urmas Rebas. Eksamitulemused on tänaseks teada ning kõigil sooritajatel ka eksam õnnestus. Tuult tuubadesse värsketele kutsetunnistuse omanikele.

 

Palkmajaehitajad sooritasid 12.10 kutseeksamit

Reedel 12.10.2018 toimus Pärnumaa  Kutsehariduskeskuses  järjekordne palkmajaehitajate kutseeksam, kus kõik eksami sooritajad olid täiendus- ja ümberõppe teenistuse õppurid. 
Eksamitöös oli kombineeritud teooria ja praktiline töö ning selle edukaks sooritamiseks tuli eksaminandidel eelnevalt lahtimonteeritud palkmaja ühise meeskonnana uuesti kokku panna. Protsessi vältel esitas komisjon eksamitegijatele ka teoreetilisi küsimusi saamaks tõendust, et lisaks õigetele töövõtetele on omandatud ka teadmised palkmajade ehituspõhimõtetest.
Kutseomistamise korraldamiseks moodustati kvalifikatsiooni omistava Eesti Puitmajaliidu juurde hindamiskomisjon. Sel korral hindasid sooritusi Lauri Kivil, Margus Kasekamp, Andres Veel ning komisjoni esimees Elari Kivisoo. 
Kõigil eksami sooritajatel on hetkel käimas (24.08- 27.10.2018) ka ESF rahastusel koolitus puitkonstruktsioonide ehitaja põhioskused, mahuga 120 tundi. Koolitatavaid aitas kutseeksamiks ettevalmistada meie suurepärane kutseõpetaja Karli Edo.
Kõigile kutseeksami sooritajatele väljastati väärtuslik tunnistus (palkmajaehitaja tase 3), mis kehtib üle Euroopa.
Eesti Puitmajaliit ning Pärnumaa Kutsehariduskeskuse täiendus- ja ümberõpe soovivad värsketele palkmajaehitaja kutse omandanutele edu!

 

Valminud on uus täiendus- ja ümberõppe kodulehekülg

Avaldamisküpseks on saanud meie kauaoodatud uus kodulehekülg. Protsess uue leheküljeni on olnud pikk. Tõsi on seegi, et üks hea kodulehekülg ei saa kunagi päris valmis. Ikka on midagi teha ja täiustada ning uue leheküljega seoses on veel palju plaane, mis vajavad elluviimist. Siiski peaks põhiline olema hetkel olemas ja rahuldab loodetavasti meie õppijate vajadusi.

Uue kodulehekülje valmimise nimel panustanud inimesi on väga palju ja kõik nad väärivad tänusõnu. Kujundusliku ja tehnilise poole eest kuuluvad tänusõnad Üllar Tornik`le.

Samuti täname juba ka ette kõiki tulevasi kodulehekülje kasutajaid konstruktiivse kriitika ja ideede eest, millega saame oma kodulehekülje kaudu olla veelgi nähtavamad ja kõnetavamad.

© 2018 PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 12 | Pärnu | 80047 | tel +372 442 7870 | kursused[at]hariduskeskus.ee

Please publish modules in offcanvas position.