Pärnumaa Kutsehariduskeskus teeb koostööd Eesti Autokutseõppe Liiduga

Pärnumaa Kutsehariduskeskuses toimus 27. veebruaril 2020 järjekordne „Mootorsõiduki kliimaseadmete käitleja pädevuskoolitus“. Koolitusprogramm vastab Euroopa Komisjoni määruse nr 307/2008 nõudmistele ning puudutab miinimumnõudeid sõidukite õhu konditsioneerisüsteemi ülesehituse, töö ja hoolduse kohta.

Koolitusel osalesid õppurid erinevatest Eesti ettevõtetest alates Pärnumaalt, Viljandimaalt, Harjumaalt ning lõpetades Jõgevamaaga – kokku 10 õppijat, kes kõik tegutsevad erinevates autolammutuses ja -teeninduses igapäevaselt ja on oma valdkonnas tegijad. Koolituspäev algas ettevalmistava koolitusega, kus lektoriks oli Pärnumaa Kutsehariduskeskuse autotehnika eriala kutseõpetaja Mario Susi ning lõppes tase 4 osakutse eksamiga, mille viis läbi Autokutseõppe Liidu esindaja. Eksam koosnes kaheosalisest testist (kokku 30 küsimust): I osa 1) Mootorsõidukite kliimaseadmed ja külmutusained (15 küsimust) 2) Kliimaseadmete hooldus- ja remondiseadmete kasutamine ja kutseala puudutavad õigusaktid (15 küsimust)

10-st osalejast sooritasid 7 koolitatavat eksami edukalt. Vastavalt kehtivale seadusandlusele peavad mootorsõidukite kliimaseadmetega tegelevad isikud omama osakutse pädevustunnistust.

Koostöö Autokutseõppe Liiduga jätkub ka edaspidi!

 

Abikoka kursuse lõpetajad sooritasid abikokk tase 3 kutseeksami 17.05.2019

17.05.2019 sooritasid 5 täiendus- ja ümberõppe teenistuse koolitatavat Pärnumaa Kutsehariduskeskuse ruumides abikoka tase 3 kutseeksamit.  Kompetentside tõendamiseks tuli õppijatel valmistada kas salat ja supp või supp ja dessert ning katta laud lähtuvalt menüüst. Kutseandja on Eesti hotellide ja restoranide liit.  Hindamiskomisjoni esimees oli Rudolf Visnapuu, komisjoni liikmed: Siim Suuk, kutseõpetaja Heli Hinrikson. Eelnevalt antud õppijad läbisid meie koolis abikoka koolituse 220 tundi, kus koolitust andsid meie kooli kutseõpetajad Taisi Talviste, Marina Madisson, Sergei Tšekmarjov, Ingrid Ploom, Heli Hinrikson, Peep Peetersoo ja Endla Kuura. Kõigil õppijatel eksam õnnestus. Edu õppijatele uuteks väljakutseteks!

03.06.2019 sooritasid täiendõppijad laojuhataja tase 5 kutseeksami

03.06.2019 sooritasid 4 täiendus- ja ümberõppe teenistuse koolitatavat Pärnumaa Kutsehariduskeskuse ruumides laojuhataja tase 5 kutseeksami.  Kompetentside tõendamiseks tuli õppijatel teha test, mis koosnes 40-st küsimusest, antud oli 4 valikvastust, seejärel anti 3 situatsioonülesannet ja nende analüüs komisjonile. Viimasena oli praktiline töö,  milleks võis olla inventeerimine meie praktika klassis või siis tellimuse komplekteerimine, pakkelehe koostamine arvutis ja saadetise pakendamine kliendile lähetamiseks. Eksam koosnes kolmest osast, ning kokku pidi saama ülesannete eest vastava arvu punkte (4, 3, 3). Kui punkte on vähem kui 7, siis eksam on sooritamata. Kutseandja  Eesti Tarneahelate Juhtimise Ühing. Eelnevalt 4 õppijat läbisid meie koolis laojuhataja tase 5 kutseeksami ettevalmistuskursuse. Üks õppija 4-st, läbis veel juurde laotöö korralduse koolituse 80 tundi. Koolitusi andsid meie kooli kutseõpetajad Aime Harjakas ja Hanna Kuldsaar-Sarv. Kõigil õppijatel eksam õnnestus. Edu õppijatele uuteks väljakutseteks!

Keevitajad sooritavad 31.05 kutseeksamit

31.05.2018 sooritasid 7 täiendus- ja ümberõppe teenistuse koolitatavat Pärnumaa Kutsehariduskeskuse ruumides keevitaja kutseeksamit. Viis õppijat sooritasid 3 taseme kutseeksamit ning kaks õppijat 4 taseme kutseeksamit.  Kursuslastel tuli tõestada nii oma teoreetilisi teadmisi, kui ka teostada kaks praktilist tööd (MAG ning MMA). Eksamit võttis vastu kutseandja KOO-MET OÜ, kuhu kuulusid Harri Veskimeister, Jaan Laub ning Heikki Nurmsalu. Eelnevalt 20.02-15.05.2018 on kõigil eksaminantidel läbitud ettevalmistav kursus keevitaja 3. taseme eksami sooritamiseks, mahuga 120 tundi. Koolitatavaid aitasid eksamiks ettevalmistada meie suurepärased erialaõpetajad Lembit Miil, Ilmar Eek ning Urmas Rebas. Eksamitulemused on tänaseks teada ning kõigil sooritajatel ka eksam õnnestus. Tuult tuubadesse värsketele kutsetunnistuse omanikele.

 

Palkmajaehitajad sooritasid 12.10 kutseeksamit

Reedel 12.10.2018 toimus Pärnumaa  Kutsehariduskeskuses  järjekordne palkmajaehitajate kutseeksam, kus kõik eksami sooritajad olid täiendus- ja ümberõppe teenistuse õppurid. 
Eksamitöös oli kombineeritud teooria ja praktiline töö ning selle edukaks sooritamiseks tuli eksaminandidel eelnevalt lahtimonteeritud palkmaja ühise meeskonnana uuesti kokku panna. Protsessi vältel esitas komisjon eksamitegijatele ka teoreetilisi küsimusi saamaks tõendust, et lisaks õigetele töövõtetele on omandatud ka teadmised palkmajade ehituspõhimõtetest.
Kutseomistamise korraldamiseks moodustati kvalifikatsiooni omistava Eesti Puitmajaliidu juurde hindamiskomisjon. Sel korral hindasid sooritusi Lauri Kivil, Margus Kasekamp, Andres Veel ning komisjoni esimees Elari Kivisoo. 
Kõigil eksami sooritajatel on hetkel käimas (24.08- 27.10.2018) ka ESF rahastusel koolitus puitkonstruktsioonide ehitaja põhioskused, mahuga 120 tundi. Koolitatavaid aitas kutseeksamiks ettevalmistada meie suurepärane kutseõpetaja Karli Edo.
Kõigile kutseeksami sooritajatele väljastati väärtuslik tunnistus (palkmajaehitaja tase 3), mis kehtib üle Euroopa.
Eesti Puitmajaliit ning Pärnumaa Kutsehariduskeskuse täiendus- ja ümberõpe soovivad värsketele palkmajaehitaja kutse omandanutele edu!