Pärnumaa Kutsehariduskeskus teeb koostööd Eesti Autokutseõppe Liiduga

Pärnumaa Kutsehariduskeskuses toimus 27. veebruaril 2020 järjekordne „Mootorsõiduki kliimaseadmete käitleja pädevuskoolitus“. Koolitusprogramm vastab Euroopa Komisjoni määruse nr 307/2008 nõudmistele ning puudutab miinimumnõudeid sõidukite õhu konditsioneerisüsteemi ülesehituse, töö ja hoolduse kohta.

Koolitusel osalesid õppurid erinevatest Eesti ettevõtetest alates Pärnumaalt, Viljandimaalt, Harjumaalt ning lõpetades Jõgevamaaga – kokku 10 õppijat, kes kõik tegutsevad erinevates autolammutuses ja -teeninduses igapäevaselt ja on oma valdkonnas tegijad. Koolituspäev algas ettevalmistava koolitusega, kus lektoriks oli Pärnumaa Kutsehariduskeskuse autotehnika eriala kutseõpetaja Mario Susi ning lõppes tase 4 osakutse eksamiga, mille viis läbi Autokutseõppe Liidu esindaja. Eksam koosnes kaheosalisest testist (kokku 30 küsimust): I osa 1) Mootorsõidukite kliimaseadmed ja külmutusained (15 küsimust) 2) Kliimaseadmete hooldus- ja remondiseadmete kasutamine ja kutseala puudutavad õigusaktid (15 küsimust)

10-st osalejast sooritasid 7 koolitatavat eksami edukalt. Vastavalt kehtivale seadusandlusele peavad mootorsõidukite kliimaseadmetega tegelevad isikud omama osakutse pädevustunnistust.

Koostöö Autokutseõppe Liiduga jätkub ka edaspidi!