Sissejuhatus ettevõtlusesse

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Aeg: Planeerimisel kevad 2024. Koolitus registreerumiseks avatud, ajakava selgub jooksvalt. Alustame siis, kui registreerub minimaalselt 6 soovijat.

Toimumise koht:
 Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn. 12, Pärnu
Sihtrühm: Isikud, kel on huvi ettevõtlusega alustamise vastu, kuid puuduvad teadmised ja varasem kogemus ettevõtjana tegutsemisest.
Maht: 30 tundi
Eesmärk: Kursuse eesmärk on tõsta koolitatavate teadlikkust ettevõtlusest, pakkuda ettevõtte rajamiseks ja tegutsemiseks vajalikke algteadmisi.
Õpiväljundid:  
Kursuse läbinu:
1) tunneb ettevõtlusvorme ja teab nende valiku põhimõtteid;
2) oskab hinnata ettevõtte loomise võimalikkust ja potentsiaali;
3) analüüsib äriideed;
4) tunneb maksunduse ja raamatupidamise aluseid;
5) prognoosib äriplaani rakendamisega kaasnevaid tulusid-kulusid.

Hindamismeetod: ettevõtja CV; äriidee genereerimine loovülesannete läbi;  SWOT- analüüs ettevõtlusega alustamiseks ja äriideele. Arutelu käigus analüüsitakse millised võiksid olla koolitusel osalenute järgnevad sammud ettevõtjaks saamisel.

Hindamiskriteerium: Hindamise läbinud koolitatavatele antakse tunnistus. Hindamisel mitte osalenutele või hindamist mitte läbinutele väljastatakse koolitusel osalemise kohta tõend.
 
Koolituse teemad:
I SISSEJUHATUS ETTEVÕTLUSE ALUSTESSE 6 tundi
Ettevõtluse olemus.
Ettevõtluse arengutendentsid Eestis.
Väikeettevõtluse roll Eesti majanduses. Ettevõtjaks kujunemine – motiivid ja tõukejõud.
Ettevõtjale vajalikud isiksuseomadused, eneseanalüüs.
Ettevõtte rajamiseks ja tegutsemiseks vajaliku avaliku info leidmine.
II RAAMATUPIDAMISE NING MAKSUNDUSE ALUSED 10 tundi
Raamatupidamise seadus, äriseadustik
Ettevõtja liigid (osaühing, aktsiaselts, FIE).
Raamatupidamise korraldamine.
Ülevaade Eesti maksusüsteemist.
Tulumaks. Sotsiaalmaks. Käibemaks.
III ÄRIIDEE JA ETTEVÕTLUSEGA ALUSTAMINE 12 tundi
Äriidee leidmine, analüüs ja hindamine.
Ettevõtte eesmärgid, strateegia ja tegevuskava.
Ettevõtluskeskkond, SWOT analüüs.
Ettevõtte loomise/asutamise etapid (sh registreerimine, tegevusload, litsentsid).
IV NÕUSTAMINE 2 tundi
Analüüs ja grupiarutelu
Grupi suurus: miinimum 6 õppijat. Grupi komplekteerumisel täpsustab koolitusjuht koolitatava osalemissoovi ning edastab  koolituse ajakava ning toimumiskoha.
Tasumine ning loobumine: osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve (v.a. Eesti Töötukassa kliendid). Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).
Läbiviijad: 
Inga Kalvist- ettevõtluskonsultant, projektijuht ja koolitaja; mikroettevõtja. Äriplaanide koostamise kogemus EASile, Eesti Töötukassale, PRIAle, LEADER tegevusgruppidele, KredExile. Inga on ettevõtlusmeetme hindaja LEADER tegevusgrupis (Valgamaa Partnerluskogus). Äriplaani koostamise koolitusi läbi viinud alates 2014. aastast. Raamatupidaja, tase 5 kutsetunnistus.

Ille Kukk- PKHK raamatupidamise eriala kutseõpetaja

Maksumus: 
390€/ inimene (sisaldab loengut, praktikume ning õppematerjale).
Koolitusjuht:
 Gerli Ollino, PKHK koolitusjuht, 4451968; 5014291, e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Täida väli!
Täida väli
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!

Õppekorraldus

Kursuse eest tasumine

  1. Kursuse eest tasumine toimub arve alusel. Arve saadetakse e-posti teel Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
  2. Kokkuleppel koolitusjuhiga on võimalik tasuda õppetöö eest osade kaupa.

Kursusest loobumine

  1. Kui kursusele registreerunul ei ole võimalik kursusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolitusjuhti.
  2. Peale oma osalemise kinnitust koolitusjuhile (kinnitusmeil saadetakse eelnevalt kursuslase e-mailile) ei ole võimalik koolitusest loobuda. Koolitustasu ei tagastata ning arve tasumise kohustus kursuslasele jääb.
Kinnita!
Invalid Input

Maksja

(täita juhul kui tasujaks on kas ettevõte või kolmas isik)

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input