Personalitöö ettevõttes

Aeg: selgub piisava arvu huviliste korral
Sihtgrupp: Juhiabid, raamatupidajad, sekretärid, personalispetsialistid ja väikeettevõtte juhid, kes soovivad põhiteadmisi personalitööst ning kellel puuduvad varasemad oskused ja teadmised personalitööst.
Maht: 20 tundi
Toimumiskoht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus (PKHK), Niidupargi tn 12 Pärnu

Eesmärk: Koolituse lõpuks omab õppija üldist arusaama kõikidest personalijuhtimise töövaldkondadest ja nende omavahelistest seostest. Ta töötab etteantud reeglite piires iseseisvalt, tunneb hästi ja korraldab iseseisvalt vähemalt ühte kitsamat personalitöö valdkonda, kuid võib toetada ka teisi personalijuhtimise valdkondi (nt värbamine, koolituste korraldamine) lähtuvalt organisatsiooni vajadusest.

Õpiväjundid:
Koolituse lõpuks õppija

  • on omandanud teadmised erinevatest personalijuhtimise tegevusvaldkondadest ja nende vahelistest seostest ning arusaam personalitöö seosest ja mõjust ettevõtte juhtimisele.
  • on teadlik vajalikest tööandja kohustustest, mis tulenevad töölepinguseadusest ja teistest töösuhteid reguleerivatest seadustest, töösuhte vormistamiseks vajalikest tööandja tegevustest ja dokumentidest, erinevate töösuhte vormide erisustest.
  • oskab koostada töösuhte vormistamiseks vajalikke dokumente.
  • teab erinevaid värbamisvõimalusi ja oskab kasutada erinevaid värbamiskanaleid, on teadlik erinevatest valikuetappidest ja –meetoditest.
  • omab teadmisi töötajate hindamise ja arendamise vajadusest, erinevatest hindamisvestlustest ja arendamise võimalustest.
  • omab teadmisi ja oskab luua esmase kava motivatsioonisüsteemist ja teab tasustamise komponente.

Koolitusel lähtume OÜ M.I.K.S. konsultatsioonid metoodikast, st räägime personalitööst läbi M.I.K.S. mudeli:
M – mõtestatud tegutseja
I – innustav ja innovaatiline
K – kartmatu (uute lahenduste katsetamisel ja tagasiside saamisel)
S – suutlik (võimeline kokkulepitut ellu viima, iseennast juhtima)

Programmi on vastavuses personalispetsialisti kutsestandardi V kategooria nõuetega.

Kursuse teemad:

I päev - Personalitöö sisseseadmine- kas personalitöötajat on vaja? Millised on vajalikud oskused? Mis ülesanded on personalitöötajal? Kes personalitöötaja organisatsiooni jaoks on?

Personalitöö müstika- mis on olulised dokumendid? Mida peab personalitöötaja teadma õigusest? Kes on olulised partnerid/asutused, kellega koostööd teha?

II päev - Töötaja tööeluring-

Talentide ligimeelitamine
Värbamine/valik
Sisseelamine
Hoidmine
Arendamine
Väljumine (lahkumine)

III päev - Töötaja tööeluring-

Talentide ligimeelitamine
Värbamine/valik
Sisseelamine
Hoidmine
Arendamine
Väljumine (lahkumine)

IV päev - Töötajate heaolu, töötervishoid ja töökeskkond- mis on oluline õigusliku poole pealt? Kuidas korraldada antud teemat organisatsioonis? Mida pakub riik, mis on töötaja vaimne tervis?

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 80% auditoorsetes tundides. Osalemine grupitöödes. Väljastatakse tunnistus kui on täidetud õpiväljundid.

Grupi suurus: miinimum 7 õppijat

Koolitaja: Marit Tisler, M.I.K.S. konsultatsioonid OÜ
Koolitaja on lõpetanud finantsjuhtimise eriala ja õppinud haldusjuhtimist magistrantuuris. Koolitaja omab 18 aastast kogemust personalijuhtimise valdkonnas töötades. On koostanud personalistrateegiaid ja viinud ellu erinevaid personaliarenduse projekte. Läbinud täiskasvanute koolitaja koolituse, kokku 160 tundi.

Hind: 365 eurot, võimalus tasuda kahes osas.
Tasumine ning loobumine: osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).

Info: Heleri Heinla, Täiendus- ja ümberõppe teenistuse koolitusjuht
tel: 5344 6945; 445 1968, e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Täida väli!
Täida väli
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!

Õppekorraldus

Kursuse eest tasumine

  1. Kursuse eest tasumine toimub arve alusel. Arve saadetakse e-posti teel Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
  2. Kokkuleppel koolitusjuhiga on võimalik tasuda õppetöö eest osade kaupa.

Kursusest loobumine

  1. Kui kursusele registreerunul ei ole võimalik kursusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolitusjuhti.
  2. Peale oma osalemise kinnitust koolitusjuhile (kinnitusmeil saadetakse eelnevalt kursuslase e-mailile) ei ole võimalik koolitusest loobuda. Koolitustasu ei tagastata ning arve tasumise kohustus kursuslasele jääb.
Kinnita!
Invalid Input

Maksja

(täita juhul kui tasujaks on kas ettevõte või kolmas isik)

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input